Apstiprināts Īvandes pagasta ģerbonis

Īvandes pagasta ģerbonis

Kuldīgas novada dome 28. jūlijā akceptēja heraldikas mākslinieka Edgara Sima izstrādāto Kuldīgas novada Īvandes pagasta ģerboni. Ģerboņa apraksts: “Skaldīts, dalīts ar slīpzobotu smaili: zils, sudrabs. Apakšējā laukā skaldīts ar zilu un zeltu, ūdensdzirnavu rats – no viena uz otru.”  Ģerbonis  saņēmis Valsts Heraldikas komisijas akceptu un reģistrēts Ģerboņu reģistrā. 

Ģerbonī izmantoti divi Īvandei raksturīgi simboli – Baltijā lielākā Eiropas baltegle un ūdensdzirnavu rats, kas simbolizē Īvandes ūdensdzirnavas Vankas upītes krastos. Ģerboņa slīpzobotais motīvs un heraldisko krāsu kompozīcija (zils, sudrabs, zelts) sasaucas ar Heikingu dzimtas ģerboņa krāsām un zobināto griezumu – 1853. gadā Lielīvandi nopirka barons Heikings un 1860. gadā uzcēla Lielīvandes muižas jauno pili ar kolonnām parka pusē.

15. jūnijā notika Īvandes pagasta iedzīvotāju tikšanās ZOOM platformā ar ģerboņa izstrādātāju, kurš prezentēja iespējamo ģerboņa priekšlikumu. Lai izzinātu Īvandes pagasta iedzīvotāju viedokli par izstrādāto ģerboni, no 4. līdz 15. jūlijam norisinājās Īvandes pagasta iedzīvotāju aptauja hibrīda formātā. Īvandes pagasta pārvalde nogādāja aptaujas anketas iedzīvotājiem pastkastēs. Aizpildītās anketas varēja nogādāt līdz pagasta pārvaldei. Aptaujas anketas varēja aizpildīt arī klātienē Īvandes pagasta pārvaldē un bibliotēkā. Aptauju varēja aizpildīt arī elektroniski. Aptaujā piedalījās 44 Īvandes pagasta iedzīvotāji. 40 balsis nodotas ar drukāto anketu palīdzību, 4 balsis nodotas elektroniski. Uz jautājumu “Vai Jūs atbalstāt sagatavotā Īvandes pagasta ģerboņa apstiprināšanu?” “Jā” atbildēja 37 jeb 84,1 %, “Nē” – 6 jeb 13,6 %, “Grūti pateikt” – 1 jeb 2,3 %.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav