Raņķos uzbūvēta ģērbtuves un telpa rekvizītu uzglabāšanai

TELPA REKVIZĪTU UZGLABĀŠANAI

 

Raņķu pagastā noslēgušies būvdarbi – Sudmalnieku birzī pie brīvdabas skatuves uzbūvēta ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas telpa. Tā kalpos kā pārģērbšanās vieta māksliniekiem, kuri iedzīvotājiem sniegs priekšnesumus, kā arī kā telpa pasākumu rekvizītu un solu uzglabāšanai.

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbalstu projekta Nr.20-02-AL31-A019.2201-000012 ietvaros. 

Būvdarbus veica SIA “Taku meistars”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “JC grupa”. Projekta kopējās izmaksas ir 7426.60 eiro, ieskaitot PVN, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējuma apjoms ir 5000 eiro, bet pašvaldības finansējums – 2426.60 eiro.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav