Noslēgsies projekts meža īpašnieku izglītošanai

Foto: Grigorijs Rozentāls

Biedrībai “Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs”, kas darbojas Alsungā, oktobrī noslēgsies Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projekts “Network of knowledge for efficient private forests” (“Zināšanu apvienība privāto mežu efektīvākai apsaimniekošanai”). Biedrības sadarbības partneri projektā ir Slovēnijas Mežsaimniecības institūts, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte, Katalonijas Meža zinību un tehnoloģiju centrs (Spānija) un Igaunijas Meža īpašnieku biedrība.

Projekta mērķis ir veicināt Eiropas meža īpašnieku izglītošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanu. Projekts tika īstenots trīs gadu laikā – no 2018. gada septembra līdz 2021. gada oktobrim. Tajā tika organizēti mācību pasākumi – pieredzes apmaiņas braucieni pie sadarbības partneriem, kā arī izveidoti vairāki izglītojoši mācību materiāli meža īpašniekiem. Biedrības izveidotie materiāli Latvijas meža īpašniekiem pieejami internetā https://www.mezsaimnieks.lv/jaunumi/erasmus-projekts-network-of-knowledge-for-efficient-private-forests/

2021. gada 3. septembrī projekta ietvaros Alsungā tika noorganizēts informatīvs seminārs par privāto mežu apsaimniekošanu un īstenotā Erasmus+ projekta aktivitātēm. Vēl plānota noslēguma konference Slovēnijā oktobrī ar visu projekta partneru dalību.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav