Veikta Vārmes klēts konservācija

varmes klets
Kuldīgas Attīstības aģentūras arhīva foto

Kuldīgas novada pašvaldība veikusi bijušās Vārmes muižas klēts konservācijas darbus. Ēka ir iekļauta Kuldīgas novada kultūras pieminekļu sarakstā  “Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti Kuldīgas novadā. Vārmes pagasts” kā pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisks objekts “Vārmes muižas apbūves klēts”.

Ēkas konservācijas projekta mērķis bija pasargāt ēkas mūra konstrukcijas no tālākas degradācijas un radīt drošību, uzturoties ēkas mūru tuvumā. Projekta ietvaros demontētas nedrošās ēkas pārseguma koka konstrukciju daļas, veikti darbi mūra stabilizācijai, pārmūrējot nestabilās vietas, aizmūrējot izdrupušās vietas un veicot piemūrēšanu (mūra dublēšanu), pielietojot dabīgus būvmateriālus. Veicot konservācijas darbus, tika saglabāts ēkas iekšējais iedalījums.

Būvdarbus veica SIA “GENUS” saskaņā ar SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādāto būvniecības dokumentāciju, savukārt būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būves un būvsistēmas”. Kopējās darbu izmaksas bija gandrīz 60 tūkstoši eiro. 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Skolnieciņš

  Nesteidzoties tuvojas Lieldienas. Lieldienas ir auglības un dzīvības svētki. Šie svētki ir par godu pavasara un rītausmas Dievietei Ostarai. Lieldienas ir ģermāņu Dievietes Ostaras svētki. Lielā diena ir par godu pavasara un rītausmas Dievietei Ostarai. Diemžēl kristietība, veicot asiņaino ekspansiju Eiropā, ir nozagusi šos svētkus pagāniem. Taču pagāniskās tradīcijas nekur nav zudušas, vajag tikai atcerēties to jēgu. Leģenda vēsta, ka Dieviete Ostara trusi kā labo gariņu sūta pie cilvēkiem, lai noskaidrotu, kas notiek cilvēku mājās. Par to viņa reizi gadā ļauj trušiem dēt raibas olas. Šī leģenda ir mīļa un jauka, tā atklāj Dievietes Ostaras patieso dabu. Lieldienās, kad diena ir līdzsvarā ar nakti, Dievietes Ostaras spēks ir savā pilnībā. Kopš senseniem laikiem trusis ir bijis uzticams Dievietes Ostaras pavadonis. Trusis jeb Lieldienu zaķis ir auglības simbols, bet ola ir jaunas dzīvības simbols. Tā kā SARS-CoV-2 vīruss nekur nav zudis, svinēsim šīs Lieldienas piesardzīgi, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības. Svinēsim šīs Lieldienas savās mājās, godinot Dievieti Ostaru. Lai pavasara un rītausmas Dieviete Ostara mūs svētī! Lai Dieviete Ostara pasargā mūs no ļauna!
  Ar dzīvības nesējas Ostaras svētību, Skolnieciņš no svētavota
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #Lieldienas #LielāDiena #PavasaraSvētki #PavasaraSaulgrieži #DievieteOstara #RītausmasDieviete #PavasaraDieviete #auglība #dzīvība #bagātība #LieldienuTradīcijas #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienuOlas #OluKrāsošana #pagāni #rituāli #buršanās #04.04.2021. #05.04.2021.

  30.03.2021 10:10:08