Izmaiņas pasta darbā Rendā un vairākos citos pagastos

pasts

Kuldīgas novada pašvaldība saņēmusi informāciju, ka zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no šī gada 31. jūlija tiek mainīts Rendas pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Rendā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst. 12 līdz 13 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā “Pasta māja” vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Tāpat saņemta informācija par pasta pakalpojumu sniegšanas formāta maiņu Gudeniekos, Ēdās, Rumbas pagastā, Pelčos, Padurē, Īvandē, Laidos, Snēpelē un Vārdupē, Kurmāles pagastā. “Latvijas pasts” norāda, ka šajās lauku teritorijās saglabā ārkārtējās situācijas periodā ieviesto darbības modeli, kas liecinot, ka tas labi darbojas un iedzīvotāji labprāt izmantojot pasta pakalpojumus savā dzīvesvietā. “Šāds risinājums ir ērtāks gan klientiem, gan darbiniekiem – tas ir izdevīgi, droši un pieejami ne tikai noteiktā darbalaikā, bet darbadienas ietvaros, kad klientam nepieciešams, jo speciāli nav jādodas uz attiecīgo vietu, taupot savu laiku un resursus nokļūšanai, bet pastniekam nav nelietderīgi jātērē savi resursi dienās, kad nevienam pasta pakalpojumi konkrētā teritorijā nav nepieciešami, jo arī stunda dienā prasa darbinieka laiku, kas varētu tikt izmantots tur, kur tas nepieciešams, piemēram piegādājot sūtījumus,” norāda “Latvijas pasta” pārstāve Vineta Danielsone. “Latvijas pasts” skaidro, ka mazajās lauku teritorijās pasta pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta klientu dzīvesvietā pēc pieprasījuma, iepriekš sazinoties ar attiecīgās teritorijas pastnieku vai apkalpojošo pasta nodaļu pa tālruni.

Universālā pasta pakalpojumu sniegšana – vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu saņemšana un nodošana nosūtīšanai – notiek ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas vietās bez papildu komisijas maksas.

Pie pastnieka pieejami šādi pakalpojumi:

 •  iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana;
 •  pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
 •  preses izdevumu abonēšana;
 •  iemaksas “Pasta norēķinu sistēmā”;
 •  naudas pārvedumu izmaksa;
 •  komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;
 •  komercpreču iegāde u.c.

“Latvijas Pasts” norāda, ka Kuldīgas novada Ēdoles, Kabiles, Kuldīgas1., Turlavas un Vārmes pasta nodaļa darbojas tāpat, kā līdz šim – izmaiņas šo vietu darbībā šobrīd nav plānotas.

Pastnieku kontakti pagastos, kur pasta pakalpojumi pieejami tikai pēc pieprasījuma:

 • Rendas pagastā pasta pakalpojumi “Pasta mājā” katru darbdienu 12.00 – 13.00 vai pēc pieprasījuma, teritorijas pastnieks 23280853, apkalpojošā pasta nodaļa 67008001; 27008001;
 • Gudenieku pagastā teritorijas pastnieks 23281719, apkalpojošā pasta nodaļa 25700008;
 • Padures pagastā teritorijas pastnieks 23280851, apkalpojošā pasta nodaļa 27892723;
 • Snēpeles pagastā teritorijas pastnieks 23281688, apkalpojošā pasta nodaļa 25702006;
 • Īvandes pagastā  teritorijas pastnieks 23280856, apkalpojošā pasta nodaļa 27892723;
 • Pelču pagastā teritorijas pastnieks 23280861, apkalpojošā pasta nodaļa 27892723;
 • Vārdupe, Kurmāles pagastā teritorijas pastnieks 23281687, apkalpojošā pasta nodaļa 25702006;
 • Laidu pagastā teritorijas pastnieks 23281689, apkalpojošā pasta nodaļa 25702006;
 • Ēdas, Rumbas pagastā teritorijas pastnieks 23280860, apkalpojošā pasta nodaļa 67008001; 27008001;

Pasta nodaļu kontakti un darba laiki:

 • Ēdoles pagastā pasta pakalpojumi “Saulītēs” pirmdienās 8.00–11.30, no otrdienas līdz piektdienai 8.00–12.30, tālruņi 67008001; 27008001;
 • Turlavas pagastā pasta pakalpojumi “Gundegās 1” no pirmdienas līdz ceturtdienai 8.30–12.30, piektdienās 8.30–11.30, tālruņi 67008001; 27008001;
 • Vārmes pagastā pasta pakalpojumi “Zelmeņos”- 4 pirmdienās 8.00–12.00, no otrdienas līdz piektdienai 8.00–13.00, tālruņi 67008001; 27008001;
 • Kabiles pagastā pasta pakalpojumi “Spārītēs” darba dienās 8.00–12.00, tālruņi 67008001; 27008001.
 • Pasta nodaļā “Kuldīga-1”Liepājas ielā 34, Kuldīgā, pasta pakalpojumi no pirmdienas līdz piektdienai 8.00–18.00, sestdienās 9.00–12.00, tālruņi 67008001; 27008001.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav