Rendā iztīrīts Centra dīķis un labiekārtota tā teritorija

rendas dikis
Foto: Kārlis Komarovskis

Rendas pagastā oktobra beigās veica Centra dīķa tīrīšanu, bet šajā pavasarī tika pabeigta dīķa teritorijas labiekārtošana.

Projektu īstenoja ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciālās attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Rudenī ar ekskavatoru izņēma visas niedres un apaugumu, padziļināja dīķi un atjaunoja tā robežkontūras. Turpretim pavasarī labiekārtoja dīķa teritoriju – izbruģēja celiņu, izvietoja četrus soliņus, vietu velosipēdu novietošanai, kā arī uzstādīja divus puķu podus. Rendas pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kuzmina atzīst, ka tuvāko nedēļu laikā turpināsies labiekārtošanas darbi, lai dīķa teritorija būt iedzīvotājiem vēl patīkamāka.

Kopējais projekta finansējums ir gandrīz 38 tūkstoši eiro. 33 tūkstošus eiro nodrošināja Eiropas Savienība, bet pieci tūkstoši eiro bija pašvaldības līdzfinansējums.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav