Kuldīgas novadā noslēdzies ūdensaugu izpļaušanas projekts

vilgales ezers, kuldiga
Foto: SIA "Piekrastei.lv"

Kuldīgas novada pašvaldība īstenojusi Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu Nr.1-08/397/2018 “Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā”.

Projekta mērķis bija izpļaut ūdensaugus Lielajā Nabas, Mazajā Nabas un Vilgāles ezeros, veicinot ezeru funkcionalitāti, viļņošanās efektu un uzlabojot nārsta un barošanās apstākļus zivīm. Seklie ezeri aizaug, paplašinoties virsūdens augu joslai un izzūdot neapaugušai ezera piekrastei. Projekta gaitā ūdensaugus izpļāva trīs reizes. Ezera tīrīšana norisinājās saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atzinumu un Valsts vides dienesta tehniskajiem noteikumiem.

Ezeru sakopšanas darbiem Kuldīgas novada pašvaldība piesaistīja sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperti Lauru Grīnbergu, lai novērtētu virsūdens augu pļaušanas ietekmi uz vidi. Viņa atzīst: “Ļoti blīvas niedru audzes, kur lielu daļu veido iepriekšējos gados atmirušās un stāvus palikušās niedres, nav piemērotas putnu ligzdošanai. Šī iemesla dēļ daudzos ezeros Latvijā tiek pļautas niedres, lai atbrīvotos no pārāk blīvām niedru audzēm un veidotu dzīvotnes putniem. Ezeru piekrastes daļām pāraugot ar masīvu niedru  joslu, tiek samazinātas arī zivju nārstam un zivju mazuļiem piemērotas vietas.”

Darbus veica iepirkuma rezultātā izraudzītā SIA “Piekrastei.lv”. Darbi izmaksāja 26 257 EUR, tostarp LVAF finansējums bija 22 262 EUR, bet Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums – 3995 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav