AS “Sadales tīkls” uzlabo elektroapgādi klientiem Kuldīgas novadā

elektriba
Publicitātes foto.

Lai ilgtermiņā nodrošinātu klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi,  “Sadales tīkls” Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā šogad atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 31 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 26 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 17 transformatoru apakšstacijas. Šogad šo Kurzemes novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 1,5 miljonus eiro un pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 2 000 AS “Sadales tīkls” klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot novadu un pilsētu iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī  konkrētās vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Kuldīgas novadā elektrotīkla rekonstrukcija šogad norit Turlavas, Vārmes, Rendas, Laidu, Ēdoles, Kabiles un Pelču pagastā. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu Kuldīgas novada iedzīvotājiem, Laidu pagastā vidējā sprieguma elektrotīklā tiek izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu. Turlavas pagastā elektrotīkla pārbūve norisinās Klosteres apkaimē, kur kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma 20kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas 3,9 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5,5 km garumā, izbūvēt 4 jaunas un rekonstruēt vienu transformatoru apakšstaciju. Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Ēdoles pagastā, pie Kauliņupes zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas paredzēts pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,7 km garumā. Projekta laikā paredzēts rekonstruēt vienu un izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas. Savukārt Rendas pagastā šogad plānots rekonstruēt zemsprieguma elektrolīnijas 3,2 km garumā un veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Elektrotīkla rekonstrukcija šobrīd notiek arī Kabiles pagasta centrā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,7 km garumā, tiek veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūve 0,5 km garumā. Elektrolīniju pārbūvi šogad plānots veikt arī Pelču pagastā, kur pie Kaltiķiem norisināsies zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija 0,5 km garumā, bet Vārmes pagastā - Vecvārmē, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,2 km garumā, izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas un vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 0,2 km garumā. Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas, elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 1 000 lietotāju.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav