Amatā apstiprina Turlavas un Vilgāles pamatskolas direktores

direktores
Foto: Ričards Sotaks

Jaunajā mācību gadā divām Kuldīgas novada skolām būs jaunas direktores, kuras Kuldīgas novada Domes ārkārtas sēdē 16. augustā amatā apstiprināja deputāti.

Vilgāles pamatskolas direktores amatam deputāti apstiprināja Aigu Žīli, kura no 3. septembra būs direktores pienākumu izpildītāja, līdz tiks saņemts LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par A. Žīles iecelšanu direktores amatā.

Jaunā direktore ir dzimusi kuldīdzniece, taču pēdējos 20 gadus dzīvojusi un strādājusi izglītības jomā Rīgā. Dzīve A. Žīli atvedusi atpakaļ uz dzimto vietu, tāpēc izlēmusi dot savu ieguldījumu un pieredzi Vilgāles pamatskolai.

A. Žīle Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā ieguvusi bakalaura grādu izglītībā un mūzikas skolotāja kvalifikācijā. Šī gada nogalē absolvēs Liepājas Universitātes Vadības zinību maģistrantūras fakultāti. No 2005. gada strādājusi privātā pirmskolas izglītības iestādē Rīgā “Mazo bērnu skola Knābis”, pildot mūzikas skolotājas, vadītājas un lietvedes pienākumus. Bijusi arī skolotāja un vadītāja citās izglītības iestādēs.

Jaunā direktore atzīst, ka aktīvi seko līdzi jaunajām pārmaiņām Latvijas izglītībā un uzskata, ka pagastu skolas jāceļ jaunā kvalitātē, ieviešot alternatīvās pedagoģijas metodes, izglītības inovācijas un jaunas kompetences, lai skola pastāvētu un sasniegtu labus rezultātus.

Savukārt no pretendentiem Turlavas pamatskolas direktores amatam izvēlēta Lāsma Veigelte. Viņa darbu skolā kā direktores pienākumu izpildītāja sāks 20. augustā, līdz tiks saņemts LR Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par iecelšanu direktores amatā.

L. Veigelte Turlavas pamatskolā deviņus gadus ir strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju; no tiem piecus gadus pildījusi arī direktores vietnieces pienākumus audzināšanas darbā, tāpēc ar kolektīvu jau ir sastrādājusies. Labu sadarbību izveidojusi arī par pagasta pārvaldes vadītāju, jo vairākus gadus veidojusi Turlavas informatīvo izdevumu. Septiņus gadus strādājot par bibliotēkas metodiķi, bijusi atbildīga par personāla atlasi, novērtēšanu, pienākumu sadali, analizēšanu un apmācību plānošanu.

Lai arī pēdējos gados pedagoģisko darbu nav veikusi, L. Veigelte atzīst, ka tas dod svaigu redzējumu par izglītības sistēmu, pozitīvo tendenču novērtējumu, kā arī idejas par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav