Vārmē būvēs jaunu gājēju celiņu

Foto: Kristīne Duļbinska

Par ieguldījumiem pagasta infrastruktūrā kopš novada izveides un šogad plānotajiem darbiem ikgadējā iedzīvotāju sapulcē vārmeniekiem stāstīja pārvaldes vadītāja Lelde Ose. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja arī pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka un SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis.

Apkopojot tikai lielākos ieguldījumus, aprēķināts, ka kopš 2009. gada Vārmes pagastā ieguldīti 960,4 tūkstoši jeb gandrīz miljons eiro. L. Ose īsumā pastāstīja par katru no īstenotajiem projektiem, atgādinot vārmeniekiem, kādas agrāk bija šodien skaistās un sakoptās vietas pagastā.

Pagasta budžets                    

Pagasta pārvaldes budžets šim gadam ir 190 tūkstoši eiro. Te ietilpst darbinieku algas, izdevumi teritorijuas sakopšanai un īpašumu uzturēšanai, kultūras un sporta dzīves, kā arī jauniešu centra darbības nodrošināšana, skolēnu autobusa uzturēšana, sīkāki ikdienas remontdarbi, naudas balvas senioriem. Atsevišķi tiek piešķirta nauda ceļu uzturēšanai, šogad Vārmei tie ir nedaudz vairāk nekā 33 tūkstoši eiro. Ceļus L. Ose jau apsekojusi kopā ar jauno ceļu speciālistu, izrunātas problēmas un veicamie darbi, secināts, ka situācija Vārmē nav slikta. Ar ceļiem atvēlēto naudu pietiks ikdienas uzturēšanas darbiem – ceļu planēšanai, apauguma noņemšanai, seguma uzbēršanai kritiskākajās vietās. Šogad turpinās sakārtot ceļu Brīvnieki–Akmentiņi–Veiķenieki 3,07 km garumā, kam piesaistīts Eiropas līdzfinansējums. Ceļa pārbūvē ieguldīs 321 tūkstoti eiro.

Skaisti sakopta teritorija

L. Ose pastāstīja par rūpīgo darbu Vārmes ciemata sakopšanā, kurā iesaistīti ne tikai štata darbinieki, bet arī bezdarbnieki, cilvēki, kuri saņem GMI pabalstu, kā arī probācijas klienti. Arī šogad Vārmē cītīgi pļaus zāli, kops dobes un papildinās apstādījumus. Pārvaldes vadītāja uzteica Ritu Dravnieci par ieguldījumu apstādījumu veidošanā un arvien jaunām idejām, kā Vārmi padarīt vēl skaistāku un ziedošāku.

Šogad plānoti divi būtiski uzlabojumi. Tiks iekonservēta vecā klēts pie pamatskolas, kas bojā skatu un ir kļuvusi arī sabiedrībai bīstama. Rudenī būs gatavs projekts, plānots darbu paveikt līdz pavasarim. Piesaistot Eiropas naudu, Vārmē šogad īstenos LEADER projektu, uzlabojot gājēju drošību pie skolas un sporta halles. Blakus ceļam uz skolu taps gājēju celiņš, kas turpināsies līdz sporta hallei, labiekārtos arī skolas priekšlaukumu. Līgums ar būvniekiem jau noslēgts, darbus sāks pēc izlaiduma.

Sabiedriskā dzīve pagastā

Vārme lepojas ar aktīvu sabiedrisko dzīvi. Amatierteātris šogad guvis teicamus panākumus skatē un piedalīsies XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Deju svētkus kuplinās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dimdari”. Lai sagatavotos šim notikumam, pērn dejotājām pašūtas jaunas jaciņas un galvassegas, bet šogad par budžetā iedalītajiem 2000 eiro top vestes un bikses vīriem. 26. maijā Vārmē notika ikgadējais labdarības koncerts “Torņu sasaukšanās”, bet 2. jūnijā aizsāks vasaras sezonas pasākumus estrādē “Liepu birzs”. Jūlijā notiks ikgadējās vasaras sporta spēles. Vārmenieki aktīvi iesaistījušies bezmaksas vingrošanas nodarbībās Eiropas veselības veicināšanas projekta ietvaros. Pagastā priecājas par florbola komandu, kas ieguvusi 5. vietu 2. līgā savā grupā, kā arī par jaunizveidoto basketbola komandu. L. Ose izteica pateicību Vārmes zemniekiem par sporta dzīves atbalstīšanu. Aktīvi darbojas arī pagasta jaunieši, kuri iesaistījušies brīvprātīgajā darbā sadarbībā ar Kuldīgas Jauniešu māju.

Vārmes pamatskolu no šī mācību gada vada direktore Agita Grāvere-Prenclava. Sadarbība ar skolu ir pozitīva, ēkas tiek ļoti labi uzturētas. Te pamatā mācās tikai Vārmes bērni, bērnu skaits ir stabils: no 1. līdz 9. klasei mācās 108 bērni, vēl 49 apmeklē bērnudārzu. Tā kā ne visi Vārmes mazuļi iet bērnudārzā, bērnu pirmsskolas vecumā ir vēl vairāk, un perspektīva skolai ir.

Dzīvokļi pieprasīti

Arī dzīvokļi Vārmē ir pieprasīti. Brīvs ir tikai viens dzīvoklis ciema centrā, kas gaida remontu, kā arī trīs dzīvokļi “Rudzīšu” mājā. L. Ose skaidroja, ka “Rudzīšu” māja ir tik sliktā stāvoklī, ka jāiegulda ļoti daudz naudas, lai to sakārtotu. Turklāt apdzīvoti ir tikai trīs no sešiem dzīvokļiem, tāpēc iecerēts pakāpeniski pārcelt esošos iemītniekus uz citām mājām. “Nevajag uztraukties, uz ielas neviens nepaliks,” skaidroja L. Ose.

Apkure sadārdzināsies

Apkuri daudzdzīvokļu mājām nodrošina z/s “Atvari”, kas informējusi pagasta pārvaldi, ka no nākamā gada maksa par apkuri pieaugs par aptuveni 35%, jo malka būtiski sadārdzinājusies.

Iedzīvotāju sapulces norise

Uz jautājumu par to, kāpēc sapulce tiek rīkota darba laikā, L. Ose paskaidroja, ka sapulces Vārmē vienmēr notikušas pēcpusdienā. “Mēģinājām sapulci rīkot 17.00, bet bija vēl mazāk cilvēku. Kas vēlas atnākt uz sapulci, tie arī atnāk,” sacīja pārvaldniece.

Par minimālo atkritumu apjomu

Sapulcē plaši tika spriests par atkritumu apsaimniekošanu – par to, vai atkritumu apsaimniekotājs būtu nosakāms konkursā, par noteikto minimālo atkritumu apjomu un cīņu ar negodprātīgajiem cilvēkiem, kuri līgumu noslēdz, bet apgalvo, ka atkritumu nav, un izmet tos mežā vai pie daudzdzīvokļu mājām. P. Gobzemis skaidroja, kā noteikts minimālais apjoms, un nosauca izdevumu pozīcijas, kas veido maksu par atkritumu apsaimniekošanu. A. Buka rezumēja, ka jautājums par minimālo atkritumu apjomu tiks atkārtoti apspriests, meklējot labāku risinājumu.

PREZENTĀCIJA

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav