Kuldīgas novada Īvandē uzstādīti ārā trenažieri un jaunas rotaļu iekārtas

Foto: Ričards Sotaks

Īvandē blakus stadionam uzstādīti astoņi jauni spēka trenažieri, tostarp viens trenažieris, kas īpaši paredzēts senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.Ar jaunām rotaļu iekārtām – karuselīti un atsperu šūpolēm – papildināts arī bērnu rotaļu laukums.

Āra trenažieru laukumu Īvandē svinīgā atklāšana ir atcelta!

Tā kā teritorija ir brīvi pieejama, vingrot un pavadīt laiku rotaļlaukumā sev izdevīgā laikā var nākt ikviens. Īvandnieki jau novērtējuši jaunās iekārtas un tās izmanto.

Projektu īstenoja biedrība “Mūsu mājas Īvande”, piesaistot ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansējumu. Iekārtas piegādāja un uzstādīja firma SIA “MK Dizains”.

Kopumā projekta īstenošana izmaksāja gandrīz 15 tūkstošus eiro, 10% apmērā projektu līdzfinansēja Kuldīgas novada Dome.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav