Turlavas pagastā aktualizē ceļa jautājumu

Foto: Signeta Lapiņa

Iedzīvotāju sapulce Turlavas pagastā aizritēja ar plašām diskusijām – pašvaldības pārstāvji un pagasta ļaudis risināja svarīgos un neskaidros jautājumus.

Aktuālākais jautājums iedzīvotājiem bija par ceļu, kas pavasaros ir grūti izbraucams. Turlavas pagasts sastāv no valsts ceļiem, pašvaldības ceļiem, Latvijas Valsts meža ceļiem un privātajiem ceļiem. Mitrais klimats ceļus ātri bojā, tāpēc greiderēšana palīdz tikai uz kādu laiku. Pārvaldes vadītājs Mārcis Brantevics norādīja, ka pagasta finanses ir ierobežotas, pašvaldības ceļš tiek uzturēts kārtībā, cik vien tas iespējams. Par iekrāto naudu šogad sataisīts centra ceļš pie veikala, kas arī ir nozīmīgs pagasta iedzīvotājiem. Ceļa posmi Ķikuri – Maras – Alsunga un Basi – Kuldīga ir pašvaldības prioritāte. Kuldīgas novada Domes vietnieks Aleksandrs Lange pastāstīja: “Katru posmu, par kuru ir saņemtas sūdzības, izbraucu un pārbaudu; notiek tālāka rīcība atkarībā no tā, kas ir atbildīgais par konkrēto ceļu. Pašvaldība nedrīkst labot valsts ceļu. Šie jautājumi tiek risināti valsts līmenī – VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Valsts autoceļu uzturētājs”, Satiksmes ministrijā, Kurzemes plānošanas reģionā u.c.”

Iedzīvotāji arī diskutēja par ceļu remontēšanu, platumu un profilu, bija jautājums par ceļu izaršanu. M. Brantevics atzīmēja, ka to dara zemnieki, līdz ar to tiek bojāti ceļi. Pagasta pārvalde ir pieķērusi zemniekus, izteikusi brīdinājumu. “Ikdienā uzturam pagasta pārraudzībā nodotos ceļus, zaļo zonu,” izklāstīja M. Brantevics.

Kāds iedzīvotājs jautāja par malkas novietošanu pie daudzdzīvokļu mājas Ķikuros. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis atbildēja, ka ja mājai nepieciešams, no uzkrātās apsaimniekošanas maksas var izbūvēt šķūni malkas novietošanai. Tas pats attiecas uz mājām, kurām nepieciešams remontēt pieguļošo teritoriju. P. Gobzemis iedzīvotājus aicināja piedalīties projektu konkursā “Darīsim paši” un sakārtot vidi ap sevi.

Šobrīd iedzīvotāji no sadzīves atkritumiem nošķiro ap 10%, pārējais aiziet uz pārstrādi, poligonu. P. Gobzemis pastāstīja, ka Eiropas šo proporciju uzstādījusi otrādi – jāsamazina šo atkritumu daudzums – 10% noguldāmie, 90% – sašķirotie. Lai veicinātu cilvēkus par to domāt, poligoniem plānots palielināt dabas resursu nodokli. Līdz ar to poligoni palielinās cenu, ko iekasēs no iedzīvotājiem. Šķirojot izmaksas var samazināt.

Pagājušais gads iezīmējās ar satraukumu par skolas likteni. Taču nu viss ir kārtībā. Turlavas pamatskolas mācību pārzine Elita Lampa pastāstīja par skolas aktīvo ikdienu un mācību procesu – bērni piedalās pulciņos, konkursos, dažādos projektos. Nākamajam mācību gadam 1. klase jau nokomplektēta.

Arī Turlavas un Ķikuru bibliotēkā regulāri notiek dažādas aktivitātes. Turlavas bibliotēkas vadītāja Sandra Brantevica iedzīvotājus aicināja izmantot bibliotēkas pakalpojumus, jo tie ir bez maksas. Pieejamas datu bāzes.

Sporta organizatore Džanita Freija priecājās par pagasta aktīvo sporta dzīvi – pagājušā gadā notikušas daudz sacensības un gūti panākumi. 8. Kuldīgas novada sporta spēles lika sarosīties – sakārtots stadions un apkārtne. Šis pasākums deva priekšzīmi jauniešiem un bērniem, ar kādu attieksmi tie tagad darbojas sportā. Godalgas ir arī ziemas sporta spēlēs, kurās iesaistās arī bērni un jaunieši.

Sociālā darbiniece Dina Šimpermane priecājās par tendenci – samazinās trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību skaits. Pērn tādas bija 75, bet šogad – 52.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav