Kabilniekiem sapulcē saimnieciski jautājumi

Foto: Evita Pētersone

Kabiles iedzīvotāji uz ikgadējo sapulci pagasta kultūras nama zālē pulcējās, lai iepazītos ar pagājušajā gadā paveikto un uzzinātu plānotās aktivitātes šim gadam.

Kopsapulci atklāja pagasta pārvaldes vadītājs Tālvaldis Bergmanis, aicinot pagasta iedzīvotājus rūpēties par tīrību pagastā, uzsverot: “Kabile zināmā mērā tagad ir Kuldīgas priekšpilsēta no Rīgas puses, mums jādomā par to, kā izskatāmies, nedrīkst mest atkritumus visur, kur pagadās!”. Īpaši tika uzsvērta netīrība kapos un grants bedrēs. Runājot par paveikto iepriekšējā gadā, pagasta vadītājs norādīja uz jaunizbūvēto gājēju celiņu no bibliotēkas uz veikalu un sakārtoto sociālo māju. Turpmāk paredzēta pagasta pārvaldes ēkas renovācija un griestu siltināšana bērnu rotaļu grupā.  Jautāts par to, kāpēc netiek rīkotas balles, vadītājs atbildēja, ka vienas balles izmaksas sastāda aptuveni 1000 EUR, kas ir ļoti dārgi, un apmeklētība nav liela. Viņaprāt, labāk naudu ieguldīt tur, kur kaut kas tiek darīts – interešu pulciņos.

Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzsvēra, ka Kuldīgas novadam, lai tas attīstītos, ir nepieciešami izglītoti cilvēki, un aicināja jauniešus padomāt par nākotnes profesijas izvēli. Priekšsēdētāja informēja, ka daudz jauniešu pēc 9. klases izvēlas turpināt mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, kas ir kļuvis ļoti populārs Kurzemē un nākotnē tiks paplašināts, jo vecās slimnīcas ēka Kalpaka ielā 1 ir nodota tehnikuma attīstībai. I. Bērziņa teica lielu paldies visiem aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem, kuri dejo un dzied, un apsolīja piešķirt finansējumu, lai kabilnieki varētu piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Aleksandrs Lange klātesošajiem atgādināja par drošības jautājumiem un aicināja ieinteresētos vecumā līdz 55 gadiem stāties zemessardzē. Viņš norādīja, ka svarīgi būt modriem ne tikai par sevi, bet arī par kaimiņiem, un ziņot policijai, ja redz ko aizdomīgu. Kuldīgas novadā strādā 12 pašvaldības policisti, kas gatavi izbraukt uz izsaukumu. Valsts policijas Kurzemes iecirkņa darbinieki tagad norīkoti patruļdienestā, galvenais policijas uzdevums ir uzturēt sabiedrisko kārtību un mazināt vardarbību. Kurzemē izveidots vienotais dežūrdaļas iecirknis Liepājā ar vienotu tālruņa numuru 110.

A. Lange informēja, ka jau šajā gadā tiks uzsākta lauku ceļu pārbūve LAD programmas ietvaros.Kuldīgas novadam pašvaldības grants ceļu būvniecības vai pārbūves projektu realizēšanai pieejamais atbalsta apmērs būs aptuveni 3,5 miljoni EUR.

Iedzīvotāju jautājumi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) valdes priekšsēdētājam Pēterim Gobzemim bija par atkritumu apsaimniekošanu un dzīvojamo māju uzkrājumiem. P. Gobzemis norādīja, ka pašreiz ar atkritumu šķirošanu neiet tik gludi kā plānots. Tomēr Valsts programmā ir paredzēts, ka pēc 5-7 gadiem praktiski visiem atkritumiem būs jābūt šķirotiem. Un šķirot ir jāiemācās, jo par šiem atkritumiem klientam nav jāmaksā. Tie tiek savākti bez maksas, līdz ar to samazinās nešķiroto atkritumu izmaksas. Viņš atgādināja, ka visus šķirojamos atkritumus var mest vienā konteinerā – metālu, plastmasu, stikla pudeles, papīru. Jautāts, kāpēc konteineri netiek mazgāti, P. Gobzemis norādīja, ka nepieciešamības gadījumā konteineri tiks samainīti, jo uz vietas mazgāt izmaksās dārgi. Runājot par lielgabarīta atkritumiem un to savākšanu, P. Gobzemis atgādināja, ka atkritumus var pieteikt un tos par samaksu izved KKP, bet varot vest arī paši uz Dārzniecības ielu 9, Kuldīgā. Tāpat nolietotās elektropreces var vest uz Dārzniecības ielu 9, par nodošanu nav jāmaksā. Maksa tiek aprēķināta par būvgružiem un nolietotajām auto riepām. “Briljantu” mājas iedzīvotāja izteica pārmetumus par nekorektajiem atkritumu rēķiniem. Gobzemis solījās noskaidrot un risināt šo jautājumu. Par apsaimniekošanas jautājumiem un summām, kas uzkrātas katrai konkrētai mājai, valdes priekšsēdētājs aicināja zvanīt KKP namu apsaimniekotāji Kristīnei Silvestrovai.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav