Padurē aktuāli ceļi un muižu sakārtošana

Foto: Kristīne Duļbinska

Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Padures pagastā norisinājās pilnā pagasta pārvaldes zālē. Iedzīvotājus uzrunāja un uz jautājumiem atbildēja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Lange, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis un namu apsaimniekotāja Kristīne Silvestrova, kā arī Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa pārstāve Vita Maslobojeva.

B. Lange pastāstīja, ka iedzīvotāju skaits pagastā ir stabils – Padurē dzīvo nedaudz vairāk kā 1100 cilvēku. Aizvadītajā gadā Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekts par dīķa gājēju laipas rekonstrukciju. Diemžēl finansējums projektam nav piešķirts, taču pagasta pārvalde ir apņēmības pilna sniegt projektu atkārtoti. 17 tūkstoši eiro pērn ieguldīti ūdens attīrīšanas ietaišu sakārtošanā. Pagājušajā gadā nācies steidzami risināt kristisku situācija Ventas upes nogāzē – ceļam, kas ved uz kempingu pie Nabes ezera, bija nobrukusi mala. Ceļa malas nostiprināšanai nogāzē izlietoti 5000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, šobrīd ar ceļu viss atkal kārtībā. Pagasts strādā, lai attīrītu ceļu malas no krūmiem. Aktuāls ir jautājums par koku sakopšanu Padures centrā un alejā – tā kā koki atrodas kultūras pieminekļa zonā un vairākiem kokiem ir dižkoka statuss, šo jautājumu saskaņos ar atbildīgajām institūcijām.

Valsts policijas pārstāve V. Maslobojeva informēja iedzīvotājus par izmaiņām policijas darbā un to, ka no 9. janvāra Padures pagasta iecirkņa inspektore ir Madara Baranovska. Viņas kontaktinformācija pieejama pagasta pārvaldē.

KKP pārstāve K. Silvestrova pastāstīja, ka kādā no māju sapulcēm iedzīvotāji izteikuši ierosinājumu Pils ielā uzstādīt divus ātrumvaļņus: pie “Liepziediem” un iepretī ambulancei, jo autobraucēji pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu un neievēro ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”. Tā kā ielu izmanto ne tikai apkārtējo māju iedzīvotāji, bet arī citi padurnieki, būtu nepieciešams noskaidrot, vai arī pārējie pagasta iedzīvotāji atbalsta priekšlikumu. KKP aicināja iedzīvotājus paust savu viedokli, parakstot iesniegumu pagasta pārvaldē. P. Gobzemis aktualizēja jautājumu par to, kurš daudzdzīvokļu mājās veiks sētnieka darbu – kāds no iedzīvotājiem vai KKP. Viņš arī mudināja iedzīvotājus pieteikties elektroniskiem rēķiniem, atsakoties no papīra formāta dokumentiem.

No iedzīvotājiem izskanēja ierosinājums par atkritumu apsaimniekošanas rēķinu izrakstīšanas biežumu, kā arī raisījās diskusija par ceļu greiderēšanas metodēm, kvalitāti un biežumu. Aktualizēts jautājums arī par teritoriju, kas atrodas dabas lieguma “Ventas ieleja” zonā – kāpēc tajā nedrīkst savākt pat kritalas un vai īpašniekiem nepienākas nekustamā īpašuma atlaide par to, ka īpašums atrodas lieguma zonā un viņa iespējas to izmantot pēc saviem ieskatiem ir ierobežotas. Jautājuma uzdevējam tika apsolīts sniegt atbildi personīgi. Ventai piegulošas teritorijas saimniekam aktuāls arī jautājums par makšķernieku atstātajiem atkritumiem un nekārtībām. Viņš informēja pašvaldību par to, ka teritorijā, kur arheologi pirms diviem gadiem atklāja liecības par vikingu klātbūtni, saradušies metālu meklētāji.

Padurnieki interesējās par Ķimales muižas turpmāko likteni, Padures muižu un tās apkārtni. I. Bērziņa skaidroja, ka Ķimales muižas īpašnieks ir pārcēlies uz dzīvi ārpus Latvijas un grūti sasniedzams. Par ēkas nesakārtošanu viņam ir izteikti brīdinājumi un uzlikti sodi. Savukārt Padures muižas īpašnieks savu īpašumu iespēju robežās pakāpeniski sakārto, arī izmantojot pieejamo finansējumu no pašvaldības kultūras pieminekļu glābšanas programmas. Muižā tiek rīkoti dažādi pasākumi un uzņemti tūristi.

Vēl sapulcē aktualizēts jautājums par ūdens līmeni Padures upītē un HES ietekmi uz to. Pašvaldība precizēs, vai ūdens līmenis atbilst noteiktajiem standartiem.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav