Vārmē aktīva kultūras dzīve un jaunas vēsmas sporta darbā

Foto: Inga Bērziņa

28. martā ikgadējā iedzīvotāju sapulce norisinājās Vārmes pagastā. Pagasta pārvaldniece Lelde Ose informēja iedzīvotājus par šogad plānotajiem darbiem un gaidāmajiem pasākumiem, bet par aktuālo novadā iedzīvotājus informēja un uz viņu jautājumiem atbildēja novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, viņas vietnieks Aleksandrs Lange un SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis.

L. Ose pastāstīja, ka šogad par pagasta budžeta līdzekļiem plānots atjaunot sabrukušo žogu Dreimaņu kapos, kā arī ar granti nobērt laukumu pie Alekša kapiem. Īstenojot Eiropas fondu projektu lauku ceļu sakārtošanai, Vārmē plānots sakārtot Brīvnieku – Akmentiņu ceļu. Pagasta pārvaldniece lepojās ar aktīvo kultūras dzīvi pagastā un tautas mākslas kolektīviem. 27. maijā brīvdabas estrādē “Liepu birzs” ar pirmo zaļumballi vārmenieki atklās vasaras sezonu, neizpaliks arī ikgadējā “Torņu sasaukšanās” 13. maijā Vārmes luterāņu baznīcā. Šogad vārmeniekiem uzticēts organizēt novada vasaras sporta spēles, bet 17. jūnijā pagastā notiks līdz šim nebijis pasākums – Kuldīgas fotokluba “Divas upes” plenērs.

Pagastā darbu sākusi jauna sporta dzīves organizatore Ilze Druvaskalna, līdz ar to sporta jomā gaidāmas jaunas vēsmas. Jau norisinās vingrošanas nodarbības sievietēm, savukārt vīriem tiek piedāvāti spēka un izturības treniņi. 30. aprīlī Vārmē norisināsies veselības diena, kur interesenti varēs iemācīties nūjot, noskatīties ielu vingrošanas paraugdemonstrējumus un iesaistīties citās aktivitātēs.

Līdzīgi kā citos pagastos, arī Vārmē problēmas šajā pavasarī sagādājuši grantētie ceļi. “Tie jau pirmoreiz nogreiderēti, kur nepieciešams, tos arī pielabos,” uzsver L. Ose.

Sapulcē klātesošos uzrunāja pagasta sociālā darbiniece Rita Dravniece, lūdzot saviem klientiem ievērot noteiktos pieņemšanas laikus. Apmeklētāju pieņemšana paredzēta pirmdienās un ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00, pārējā laikā sociālajai darbiniecei veicami citi amata pienākumi. Ar Vārmes pamatskolas attīstības iecerēm un plānotajiem pasākumiem iepazīstināja skolas direktore Daiga Lapčinska. Sapulcējušos iedzīvotājus uzrunāja arī Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona pārstāvis, pastāstot par iespējām pievienoties zemessargu kustībai.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem par atkritumu šķirošanu. Iedzīvotāji informēja, ka nereti novērojuši, kā līdzcilvēki šķiroto atkritumu konteineros ieber sadzīves atkritumus. Izskanēja arī ierosinājumi uzņēmumam biežāk iztukšot šķiroto atkritumu konteinerus, sagādāt iespēju šķirot atkritumus arī “Zelmeņu” mājai un individuālo māju rajona iedzīvotājiem. Risināms ir arī notekūdeņu jautājums pie “Līvānu” mājām – lietus laikā pagrabos krājoties ūdens. Cēloņus un risinājumus meklēs SIA “Kuldīgas ūdens” speciālisti.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav