Apbalvoti sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu saimnieki 2016. gadā

Foto: Ieva Benefelde

Sestdien, 1. oktobrī, Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā Kuldīgā, Pilsētas dārzā tika apbalvoti Kuldīgas novada sakoptāko lauku individuālo māju, zemnieku saimniecību un ražošanas uzņēmumu, kā arī daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji.

Par sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu atzīti Laidu pagasta “Zemturi” (īpašnieki Kristovsku ģimene). 2. vietu konkursa komisija piešķīra Voiku ģimenes īpašumam Pelču pagasta “Ziedoņos”, bet par trešo sakoptāko lauku sētu novadā atzina Snēpeles pagasta “Griezes” (īpašniece Irēna Taube).

Par sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju šogad atzīta Pelču pagasta “Raidstacija 3”. 2. vietu šajā kategorijā ieguva Ēdoles pagasta “Gobas”, bet trešā sakoptākā daudzdzīvokļu māja novadā šogad ir Kabiles pagasta “Kalniņi”.

Savukārt par sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu konkursā šogad atzina Snēpeles pagasta “Goblejas” (īpašnieki Reimaņu ģimene). 2. vietā žūrija ierindoja Rendas pagasta “Dižpurviņus”, kur saimnieko Strupuļu ģimene, bet 3. vietu ieguva Ēdoles pagasta “Pūjalgi” (saimnieks Miks Duburs).

Konkursa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās 3 nominācijās – apbalvoja ar Kuldīgas novada Domes atzinības zīmi un naudas balvu EUR 150 apmērā. 2. vietas ieguvēji saņēma naudas balvu EUR 100 apmērā, bet 3. vietas ieguvēji – EUR 75 apmērā.

Ikgadējais konkurss „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016” norisinājās no 1. jūnija līdz 31. augustam. Konkursa mērķis bija ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību un sakoptību.

Konkursā vērtēja kopiespaidu (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, to iekļaušanos apkārtējā vidē), dzīvojamo un saimniecības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosaukumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteikumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas zemes, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos ES projektos un tiešajos maksājumos.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav