PROJEKTS NORDPLUS

restauracija

Ceļvedis “Siltuma zudumu novēršanas pasākumi vēsturiskās ēkās, izmantojot Baltijas un Skandināvijas valstu pieredzi”.

Vēsturiskās ēkas un vēsturisko pilsētu ainavas mūsdienās tiek izprastas kā īpašas un kopjamas vērtības nākotnei. Taču sadzīve mūsdienās ir mainījusies. Komforta prasības, dzīvojot pirms simts un vairāk gadiem un šobrīd, ir atšķirīgas. Pāris gadsimtu laikā mainījusies arī kopējā situācija vides kontekstā pasaulē. Tagad tiek pievērsta uzmanība dažādiem aspektiem, tai skaitā efektīvai resursu un enerģijas izmantošanai. Pasaulē un Eiropā aktuāls ir jautājums par ēku energoefektivitāti, un ēku saimnieki tiek aicināti veikt dažādus pasākumus, lai, tērējot pēc iespējas mazāk enerģijas, vienlaikus dzīvotu komfortablāk.

Lai salāgotu vēsturisko pilsētu ainavas un atsevišķu vēsturisku ēku saglabāšanu nākošām paaudzēm ar energoefektivitātes uzlabošanu, nepieciešams skaidrot iespējamās pieejas, idejas, rīcības un secinājumus ar jau realizētiem piemēriem. Lai saimnieks varētu izvēlēties pieeju tieši savas vēsturiskās ēkas atjaunošanai, izdevumā dots plašs starptautisks skatījums uz idejām dažādās Baltijas un Skandināvijas valstīs - Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā un Norvēģijā. Šajās valstīs ir līdzīgi klimatiskie apstākļi, tādēļ iespējams līdzvērtīgi apskatīt dažādās pieejas. Atšķirīgi gan ir šo valstu normatīvie regulējumi, sociāli ekonomiskie apstākļi, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas vēsture un cilvēku izpratne. Baltijas un Skandināvijas valstīs darbojas vienotas pasaules nostādnes mantojuma saglabāšanā un Eiropas Savienības regulas, ieteikumi dažādās jomās, arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un energoefektivitātes jomā.

Izdevums - praktiskais ceļvedis - domāts vēsturisku ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, iedzīvotājiem, projektētājiem un citiem interesentiem. Tas rosina meklēt savu nostādni, domāt par dažādām iespējām un dzīves veidiem vēsturiskās ēkās. Iedvesmojoties no atšķirīgajiem piemēriem vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, iespējams pieņemt izsvērtus, atbildīgus un tālredzīgus lēmumus, domājot ne tikai par šīs dienas sadzīves apstākļu uzlabošanu, bet arī par senās ēkas, līdz ar to kultūrvēsturiskā  mantojuma, saglabāšanu nākošām paaudzēm.

Ceļvedī apkopotas problēmas, kas saistītas ar saglabājamo vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī piedāvātas dažādas idejas un pieejas, minot konkrētus piemērus Baltijas un Skandināvijas valstīs. Pārsvarā visos rakstos pausta ideja, ka iedzīvotājiem jāpielāgojas senai ēkai, to respektējot, izmantojot atbilstošus materiālus, lai ēkas dzīvi paildzinātu un tā turpinātu vēstures stāstu nākotnei. Taču vienlaikus jāīsteno pasākumi enerģijas taupīšanai, atjaunojot nolietojušos elementus un pievienojot mūsdienu materiālus energoefektivitātes paaugstināšanai, kas saderīgi fizikālajos raksturlielumos ar ēkas celtniecībā izmantotajiem. Katram namam var būt vērtības, kas noteiktas kā saglabājamas un aizsargājamas, vai arī tādas, ko dzīvesgudrs senas ēkas saimnieks pats definējis kā saglabājamas, kaut arī ēkai nav aizsardzības statusa.

Šis materiāls apskata vairākus svarīgus jautājumus – kā saglabāt enerģiju senā ēkā, kādēļ ir nepieciešams izmantot tradicionālos celtniecības materiālus, kādas ir tipiskākās problēmas, kas rodas, mēģinot ēku pielāgot mūsdienu vajadzībām, labākās metodes vēsturisko ēku siltināšanai. Materiāls piedāvā risinājumus siltuma zudumu novēršanai, iepazīstina ar dažādiem ēku siltināšanas materiāliem un to īpašībām, apskata jautājumu par papildus siltināšanas nepieciešamību grīdām, logiem, bēniņiem un jumtam. Tajā ietverti arī praktiski vēsturisko ēku saglabāšanas piemēri, akcentējot pieņemtos lēmumus un praktiskos risinājumus.

Lai lasot šos rakstus ar atšķirīgajām pieejām, idejām un ierosinājumiem, katram senās ēkas atjaunotājam rodas ierosme un skatījums, kā uzlabot sava nama energoefektivitāti un vienlaikus saglabāt tā vienreizību!

CEĻVEDIS (65.6 mb)

Nordplus projekta rezultāti (1.91 mb)

Video lekciju kursi

< SKATĪT AKTUALITĀTES