Projekts LiviHeri

Kuldīgas novada pašvaldība iesaistījusies projektā LiviHeri jeb „Dzīvojam ar kultūras mantojumu”, kas saņēmis finansiālu atbalstu 85%, jeb 179 350 EUR apmērā no Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas.
 

Projektā sadarbosies Kuldīgas novada pašvaldības Restaurācijas nodaļa, Renovācijas centrs „Tammela” Raumā Somijā, Turku Universitāte, Gotlandes reģiona pašvaldība un biedrība „Starpnozaru mākslas grupa „Serde”” no Aizputes. Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada 30.augustam.

Projekta ietvaros iecerēts organizēt praktiskas un teorētiskas restaurācijas darbnīcas, radot izcilus restaurācijas piemērus un attīstot kultūrtūrisma objektus Kuldīgas vecpilsētas ēkās Baznīcas ielā 30 un Baznīcas ielā 17. Ēkā Baznīcas ielā 30 šobrīd jau notiek būvniecības darbi, lai izveidotu jaunas, daudz plašākas telpas restaurācijas centram, kurā bez darbnīcām iekārtos arī izstāžu telpu ar mācību klasi. Savukārt ēkai Baznīcas ielā 17, kas atzīta par vienu no tūrisma ikonām vecpilsētā, atjaunos ielas koka apšuvuma fasādi, novērsīs mūru deformāciju un atjaunos īpašo polihromo krāsojumu pagalma fasādēm. Tāpat projekta ietvaros plānots ieviest jaunus tūrisma pakalpojumus „Kafijas tase” un „Dārgumu medības”.

Tā kā programma paredz lietderīgu dabas un kultūrvēstures resursu izmantošanu tūrisma vajadzībām, dalība projektā sniegs ieguldījumu Kuldīgas vasaras tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma „Lido zivis Kuldīgā” norisē 2016. gadā, bet 2018. gadā, svinot Latvijas  simtgadi, plānots sarīkot vērienīgu 3 dienu pasākumu „Kultūras mantojuma forums”. Vēl projekta ietvaros plānotas pieredzes apmaiņas vizītes pie partneriem, lai sadarbībā ar Turku Universitāti analizētu jauno tūrisma produktu ieviešanas gaitu.

Projekta LiviHeri mērķis ir iemācīties, kā dzīvot, apsaimniekot un attīstīt vēsturisku pilsētu, saglabājot tās tipisko pilsētvidi un dzīvotspēju. Projekts paredz attīstīt jaunus, tematiski vienotus kultūrtūrisma piedāvājumus, izmantojot vietējos kultūras un dabas resursus, kā arī izzinot iesaistīto partneru vēsturisko pilsētu kopīgo un atšķirīgo.

liviheri.wordpress.com/

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES