Izpētes

Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumi attēlos

Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar arhitektiem, pēc trīs gadu apjomīga darba izveidojusi vienkārši uztveramu darba burtnīcu “Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumi attēlos” par apbūves detaļām, faktūrām, proporcijām, apjomu tipiem, konstrukcijām, tehniski pareiziem risinājumiem vecpilsētas ēku saglabāšanai.

Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumi attēlos

Apstādījumu koncepcija Kuldīgas pilsētā

Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves inventarizācija

Teritorijas vēsturiskā, arhitektoniski mākslinieciskā un tehniskā izpēte, fotofiksācijas, uzmērījuma rasējumi un ainavu analīze

L. Paegles ielas posma no Dzirnavu līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku līdz Ganību ielai, Skrundas ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim rekonstrukcija Kuldīgā

Pētījuma atskaite

Vēsturisko fotoattēlu un zīmējumu apkopojums

Ainavu analīze

Ēku apsekošanas anketas

JUMTA  ATJAUNOŠANAS METODIKA

Ceļvedis vēsturisku ēku atjaunotājiem

Ceļvedis vēsturisku ēku atjaunotājiem

Practical guide for heat prevention Baltic

Ceļvedis “Siltuma zudumu novēršanas pasākumi vēsturiskās ēkās, izmantojot Baltijas un Skandināvijas valstu pieredzi” (LV)

Practical guide "Measures for heat loss prevention in historical buildings, using the experience of the Baltic and Scandinavian States". (ENG)

Alekšupītes un ar to saistīto ielu koncepcija

Izstrādātājs G.Kalniņš, 2008.

Koka būvgaldniecības detaļu uzturēšana Kuldīgas vecpilsētā

Koka būvgaldniecības detaļu uzturēšana Kuldīgas vecpilsētā

Būvgaldniecības izstrādājumu konservācijas restaurācijas darbu metodika

Darba metodika

Reklāmu piemēri vecpilsētā

Vizuālās komunikācijas objekti Kuldīgas vecpilsētā

Vēsturiskās fotofiksācijas ar vizuālās komunikācijas objektiem Kuldīgas vecpilsētā

Durvju zvanu pogas paraugi

Pie ēkām Kuldīgas vecpilsētā cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Pētījumi

Adatas vēsture pasaulē, Latvijā, Kuldīgā
Autors: Mg. hist. Agris Dzenis 

Amatniecības attīstība un tradīcijas Kuldīgā
Autors: Mg.art. Daina Antoniška

Kuldīgas ainavas pastkartēs. Kuldīgas pilsētainavai pieguļošās ainavas Muižas
Autors: Dipl. Ing. ainavu arhitektūrā Guntis Kalniņš

Kuldīga. Laiki, cilvēki un ainava. “Ielu stāsti”atskaite
Autors: Dr.sc.soc. Ritma Rungule  

Kuldīga, Laiki, cilvēki un ainava. Kuldīgas pilsētbūvnieciskās situācijas analīze vēsturiskā skatījumā, pilsētas attīstības gaitas un lūzumu cēloņsakarību izvērtējums
Autors: Dr. arch. Jana Jākobsone

Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojumu analīze un izvērtējums mantojuma paradigmas kontekstā
Autors: Dr.arch. Jānis Lejnieks

Kuldīgas iedzīvotāju kopums un to noteicošie faktori
Autors: Mg. geogr. Kaspars Rasa

Vēsturiskās pilsētas ainavas pieeja kultūras mantojuma saglabāšanai Kuldīgā
Autors: Arhitekte Inta Jansone

Viduslaiku un jauno laiku Kuldīga: arheoloģija un vēsture
Autors: Latviešu vēsturnieks un arheologs. Vēstures zinātņu doktors un LU docents Andris Šnē

< SKATĪT AKTUALITĀTES