Latvijas Arhitektūras gada balva Kuldīgai

16. maijā Vecrīgā notika Latvijas Arhitektūras gada balvas apbalvošanas ceremonija, kurā otrās pakāpes Gada balvu saņēma „Ielu telpu restaurācija Kuldīgas vecpilsētā”.

Kuldīgas novada pašvaldība šogad Gada balvai izvirzīja vairākus objektus. Grāmata „Kuldīga: arhitektūra un pilsētbūvniecība” ieguva labāko darbu autoru statusu, savukārt projekts „Ielu telpu restaurācija Kuldīgas vecpilsētā” tika atzinīgi novērtēts un saņēma balvu starp tādiem pretendentiem kā Kultūras pils „Ziemeļblāzma”, Radošā sēta Talsos, Rīgas Doma restaurācija un citiem arhitektūras objektiem. Projekta autori irKuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļa, Guntis Kalniņš un Aldis Orniņš, kā arī sadarbībā ar projektētājiem tālāka detalizācija tehniskajos projektos. Nominācija „Ielu telpu restaurācija Kuldīgas vecpilsētā” tika pieteikta kategorijā vīzijas, kurā arī saņēma vienu no trīs galvenajām arhitektūras gada balvām.

Pēc pēdējo gadu apjomīgā skaita ielu tehnisko projektu izstrādes un realizācijas Kuldīgas vecpilsētā, kļuva skaidrs, ka atzīstama tomēr ir bijusi jau 2007. gada Būvniecības nodaļas vadītājas Janas Jākobsones ideja, ka Kuldīgas vecpilsētas ielām, laukumiem un teritorijai ap Alekšupīti ir nepieciešama kopēja arhitektoniski telpiska koncepcija pirms atsevišķu ielu rekonstrukcijas projektu izstrādes. Šo koncepciju uzņēmās un izstrādāja ilggadēji Kuldīgas arhitekti Aldis Orniņš un Guntis Kalniņš, izpētot vēsturiskos materiālus, esošo situāciju un tradicionālos ielu segumu veidus un rodot priekšlikumus ielu telpu sakārtošanai, transporta satiksmes organizācijai un pilsētas detaļiekārtām – atpūtas vietām, apgaismojuma, stādījumiem utt. Koncepcija bija publiski apspriesta un tālāk detalizēta tehniskos projektos.

Fragments no Kuldīgas vecpilsētas ielu un laukumu segumu rekonstrukcijas koncepcijas:

Ielu rekonstrukcijas tehniskos projektus izstrādāja: būvprojekta „Kuldīgas „Venēcijas”- Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu (Baznīcas, Tirgus, Pasta, Policijas, Upes daļēji – Jelgavas, Raiņa) rekonstrukcija Kuldīgā” arhitektoniski mākslinieciskā izpēte – Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns,  projektētājs - SIA „Inženierbūve”, AR sadaļa šajā projektā, kā arī Dīķa un Rumbas ielas segumu atjaunošana - SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”, būvprojekta „L. Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā”  izpētes un būvprojekta autors - SIA „Belss”, Lāsma Lediņa. Pils ielas seguma atjaunošana – Guntis Kalniņš. Kalna ielas seguma atjaunošana - Velga Siliņa. Alunāna, Dzirnavu, Smilšu, Mucenieku, Mālu, Ventspils, Kaļķu ielu segumu rekonstrukcija – A/S „VCI”, Gints Lasmanis. Grants, Annas, Parka ielu rekonstrukcija – SIA „Projekts – 3” , Mārtiņš Roops. Visos projektos sadarbība ar inženierkomunikāciju un ceļu daļu projektētājiem.

Nacionālā žūrija par šo objektu ir teikusi: „Vēsturiskās pilsētvides restaurēšana, samērīgi sabalansējot ielu agrākās izveides principus un elementus ar vides pieejamības prasībām un elementāru satiksmes drošību, liek raudzīties uz šo projektu kā unikālu procesu visas Latvijas kontekstā. Staigājot pa Kuldīgas ielām, var sajust, ka pilsētai jau ilgu gadu garumā bijusi nešaubīga koncepcija un vīzija, kas tiek veiksmīgi realizēta. Mērķtiecīgs pilsētas darbs ir rezultējies ne vien atsevišķu ēku vai laukumu, bet veselu ielu un visa vēsturiskā centra kā urbāna kompleksa autentiskā saglabāšanā. Daudzu gadu garumā it kā nemanāmā veidā lieliski risināti pilsētas ielu telpu jautājumi, piešķirot funkcionalitāti un vizuālu svaigumu, vienlaikus saglabājot pilsētvides vēsturisko šarmu.”

Gada balvas labāko darbu izstāde šogad būs brīvi un ilgstoši, līdz pat 8. jūnijam, apskatāma Rīgas pilsētvidē, Torņa ielā uz atjaunotā Rīgas aizsardzības mūra abpus Rāmera tornim.

Latvijas Arhitektūras gada balva ir ikgadējs konkurss ar mērķi apzināt un popularizēt Latvijas arhitektūras labākos sniegumus un veicināt arhitektūras augstvērtīgu attīstību. Tas ir Latvijas arhitektūras gada lielākais notikums, atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu, un pati balva ir augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā.

www.arhitektura2014.lv/

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav