Pasākumu kalendārs


Padures iedzīvotāju ražas izstāde “Vasara manā burciņā”

15.10.2021. 00:00
Padures pagasta bibliotēka, Padure

Lielākie pasākumi