Pasākumu kalendārs
LELBĀL Valtaiķu autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojums

23.02.2020. 11:00
Valtaiķu Evaņģēliski luteriskā baznīca, Valtaiķi