Pasākumu kalendārs
Meteņdienas pasākums kopā ar Vilgāles pamatskolas skolēniem “Pavasaris ziemu dzina sniegpulksteņu dārziņā…”

21.02.2020. 14:00
Vilgāles estrāde