Pasākumu kalendārs
Svinīgā BJC audzēkņu pieņemšana pie Kuldīgas nov. BJC direktores

16.10.2020. 17:00
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, 1905. gada iela 10, Kuldīga