Pasākumu kalendārs
Kuldīgas BJC vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2020" Kurzemes kultūrvēsturiskajā novadā

04.03.2020. 13:00
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, 1905. gada iela 10, Kuldīga