Pasākumu kalendārs
Kurmāles, Turlavas un Lutriņu senioru balle “Klāt Ziemassvētku laiks”

17.12.2019. 13:00
Kurmāles pagasta pasākumu zāle

Kurmālniekiem dalību pasākumā pieteikt līdz 13. decembrim kultūras pasākumu organizatorei pa tālr. 29257707.

Turlavas seniori aicināti uz Ziemassvētku balli Vilgālē. Pieteikties pie Zandas pa tālr. 26263960.