Pasākumu kalendārs
Vecgada balle kopā ar grupu “Saulvējā”

31.12.2019. 23:00
Kabiles saieta nams Sencis, Kabile

Ieeja – 5 EUR.