Pasākumu kalendārs
Svētku dievkalpojums un koncerts “Es lūgšos klusi, klusi, klusi...”

25.12.2019. 14:00
Snēpeles ev. lut. baznīca

Koncertā piedalīsies vokālie ansambļi “Atvasara”, “Mozaīka”, “Miestiņš” un “Mirāža”.