Pasākumu kalendārs
tikšanās ar lasīšanas veicināšanas mentoru Daci Priedi

10.12.2019. 17:00
Kuldīgas Galvenā bibliotēka, 1905. gada iela 6, Kuldīga