Pasākumu kalendārs
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

15.11.2019. 19:00
Snēpeles pagasta kultūras nams

Teiksim paldies pagasta cilvēkiem (iedzīvotāju balsojums) un klausīsimies Ievas Maltenieces un Aijas Bērziņas koncertprogrammu   “Maza tautu istabiņa”.