Pasākumu kalendārs
Vainadziņu darbnīca senioriem Ainas Zutes vadībā.

20.11.2019. 15:00
Pelču pagasta pagrabiņš, Pelči

Līdzi ņemt pamatni, čiekurus, dabas materiālus un līmes pistoli (ja ir). Dalība – bez maksas.