Pasākumu kalendārs
LELBAL Valtaiķu autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojums

24.11.2019. 14:00
Valtaiķu Evaņģēliski luteriskā baznīca, Valtaiķi