Pasākumu kalendārs




LELBĀL Valtaiķu autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojums

25.08.2019. 14:00
Valtaiķu Evaņģēliski luteriskā baznīca, Valtaiķi

Kalpos mācītājs Varis Bitenieks. Piedalīsies Laidu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Vēja ziedi”, vadītāja Dagnija Šteinberga.