Pasākumu kalendārs
Miķeļa tirgus kopā ar Vilgāles pamatskolas skolēniem

27.09.2019. 13:00
Kurmāles pagasta pārvaldes pagalmā