Pasākumu kalendārs
Zaļumballe, spēlē grupa “Jūrkant” (Pēc izrādes)

31.08.2019. 21:30
Kabiles parka estrāde, Kabile

Spēlē grupa “Jūrkant”. Ieeja – 5 EUR, no 23.00 – 7 EUR.