Pasākumu kalendārs
VPDK “Snēpele” kopā ar saviem draugiem sniegs deju koncertu “Rakstu rakstus izrakstīju...”

18.05.2019. 18:00
Snēpeles brīvdabas estrāde

Deju kolektīvu  sadancošana Snēpelē “Rakstu rakstus izrakstīju...”. Piedalās VPDK “Rīva” (Vilgāle), Pelču pagasta VPDK, SDK “Kamēr vari” (Kabile), SDK “Virši” (Skrunda), SDK “Renda”, VPDK “Snēpele”.