Pasākumu kalendārs
Pasākums maziem un lieliem “Lieldieniņas mūsmājās...” Snēpelē

22.04.2019. 12:00
Snēpeles brīvdabas estrāde

Snēpeles pagasta brīvdabas estrādē – pasākums maziem un lieliem “Lieldieniņas mūsmājās...”. Darbosies Lieldienu zaķu darbnīcas: krāsosim, ripināsim oliņas, šūposimies, iesim rotaļās, sacentīsimies olu kaujās, vizināsimies ar zirgiem.