Pasākumu kalendārs
Piemiņas birzī – atceres brīdis 1949. gada 25. marta politiski represētajiem

25.03.2019. 14:00
Biržu muižas parks, Basi

Kalpos mācītājs Viesturs Pirro.