Pasākumu kalendārs
Tikšanās ar Ingu Pāvulu, projekta “Skola 2030” vecāko eksperti, Ventspils metodiskā dienesta vadītāju

27.03.2019. 18:00
Padures pagasta bibliotēka, Padure

Aicināti bērnu vecāki un pārējie interesenti.