Pasākumu kalendārs


Zinību diena novada skolās

02.09.2019. 00:00
Kuldīga, Kuldīga
 • V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, plkst. 10.00;
 • Kuldīgas 2. vidusskolā, plkst. 9.00;
 • Kuldīgas Centra vidusskolā, plkst. 10.00;
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, plkst. 11.00;
 • Mākslas skolā, plkst. 16.00;
 • E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā, plkst. 15.00;
 • Vilgāles pamatskolā, plkst. 9.00;
 • Snēpelē, plkst. 16.00;
 • Vārmes pamatskolā, plkst. 10.00;
 • Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā, plkst. 10.00;
 • Turlavas pamatskolā, plkst. 10.00;
 • Ēdoles pamatskolā, plkst. 9.00;
 • Laidu pamatskolā, plkst. 10.30;
 • Sermītē, plkst. 9.00;
 • Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā, plkst. 12.00;
 • PII “Ābelīte”, plkst. 10.00;
 • PII “Cīrulītis”, plkst. 10.00;
 • PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, plkst. 10.00;
  • Eiropas projekta grupām, plkst. 12.00.