ĪSTENOTIE KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMI

2019./2020. mācību gada 2. semestrī īstenotie karjeras atbalsta pasākumi 

2020. GADA JANVĀRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pareizais vai nepareizais ceļš uz karjeru”

2020. gada 6. janvārī Kuldīgas jauniešu mājā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pareizais vai nepareizais ceļš uz karjeru”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt jauniešus ar personību, tās izaugsmi un motivāciju, karjeras lēmumu pieņemšanu, profesijas izvēlē piedzīvotām veiksmēm un neveiksmēm. 

Pasākuma laikā Kuldīgas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēni tikās ar aktieri, režisoru, raidījumu un pasākumu vadītāju Intaru Rešetinu un sporta/fitnesa treneri Zandu Zariņu-Rešetinu. Pasākumā laikā skolēniem bija iespēja izprast abas personības un viņu darba ikdienu, izzināt pieredzi sevis motivēšanā, lai gūtu panākumus izvēlētajās profesijās, kā arī skolēniem bija iespēja izzināt un ieraudzīt savus resursus, grūtības, iespējas izglītībā un karjeras izvēlē, izvirzīt karjeras mērķus un vēlmes. Pasākuma laikā notika diskusija par motivāciju, mērķiem, un par konkrētiem veidiem, kā sevi motivēt. Pasākumā piedalījās 197 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Līga Kovaļeva

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Lēmuma pieņemšana”

2020. gada 21. janvārī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Lēmuma pieņemšana”.

Pasākuma mērķis: Rosināt izglītojamos aizdomāties par to, ka katru dienu, ik uz soļa mums ir jāizdara izvēles un jāpieņem lēmumi, kas var ietekmēt mūsu turpmāko dzīvi. Sekmēt izpratni par to, ka lēmums ir jāpieņem atbildīgi, apzinoties iespējas un riskus.

Pasākumā Vārmes pamatskola 6.-7. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar boksa treneri, kurš dalījās pieredzē par lēmumu pieņemšanu un izvēlēm, cik apzināti vai neapzināti mēs tās izdarām un pieņemam. Tāpat skolēni izzināja boksa trenera profesiju, kā līdz tai var nonākt, kādām spējām un prasmēm ir jābūt un kāda izglītība jāiegūst. Pasākuma noslēgumā notika diskusija un praktiska darbošanās, iejūtoties boksa trenera lomā. Pasākumā piedalījās 17 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izproti savu talantu!”

2020. gada 22. janvārī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izproti savu talantu!”.

Pasākuma mērķis: Veicināt pašnovērtējumu un karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes, apzināties savus talantus un to realizācijas iespējas karjerā. 

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar personīgās izaugsmes treneri, kurš vadīja lekciju-diskusiju par sevis izzināšanu, par to, kā izprast savus talantus, izvirzīt karjeras mērķus un kā tos sasniegt nākotnē. Lekcijas-diskusijas laikā skolēniem bija iespēja izmēģināt dažādas metodes un paņēmienus, kas var palīdzēt apzināties savus iekšējos resursus un tuvināt sevi izvirzītajam mērķim.  Pasākumā piedalījās 55 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība lidostā”

2020. gada 22. janvārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Profesiju daudzveidība lidostā”.

Pasākuma mērķis: Gūt ieskatu par uzņēmuma struktūru, darbības jomām un par uzņēmumā pārstāvētajām profesijām, kas tieši vai netieši iesaistītas lidostas darbībā. 

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 4. klašu skolēniem bija iespēja gūt ieskatu lidostā strādājošo darbinieku profesijās, darba apstākļos un darba pienākumos. Skolēni varēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Skolēni lidostā sastapa daudz un dažādas profesijas – pilots, gaisa kuģu mehāniķis, stjuarte, finansists, IT speciālists, muitas speciālists, mārketinga speciālists, tirdzniecības menedžeris, loģistikas speciālists u.c.

tikties ar personīgās izaugsmes treneri, kurš vadīja lekciju-diskusiju par sevis izzināšanu, par to, kā izprast savus talantus, izvirzīt karjeras mērķus un kā tos sasniegt nākotnē. Lekcijas-diskusijas laikā skolēniem bija iespēja izmēģināt dažādas metodes un paņēmienus, kas var palīdzēt apzināties savus iekšējos resursus un tuvināt sevi izvirzītajam mērķim.  Pasākumā piedalījās 38 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC-1”

2020. gada 22. janvārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC-1”.

Pasākuma mērķis: Veidot rīcības plānu turpmākajai dzīvei, balstoties uz karjeras pamatinstrumentiem.  

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 10. klašu skolēniem bija iespēja izzināt kritērijus, kas var noteikt veiksmīgu karjeru un kā veidot modeļus veiksmīgai karjerai dažādās profesijās. Katram skolēnam bija iespēja sastādīt rīcības plānu par to, kā sākt veidot savu karjeru jau šodien, balstoties uz saviem talantiem un stiprajām pusēm. Pasākumā piedalījās 45 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

2020. GADA FEBRUĀRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”

2020. gada 11. februārī Vilgāles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”.

Pasākuma mērķis: Rosināt jauniešus apzināties pozitīvās domāšanas pamatprincipus, lai sekmētu savu izvirzīto mērķu sasniegšanu.  

Pasākumā Vilgāles pamatskolas un Laidu pamatskolas 8.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar personīgās izaugsmes treneri. Pasākuma laikā skolēni izzināja nākotnes mērķu plānošanas metodiku, mēģināja saprast, kāpēc ir svarīgi plānot dzīvi, veidoja individuālās mērķu kartes vizualizāciju un meklēja risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms. Pasākuma realizēšanā tika ņemtas vērā vecumposma īpatnības un izmantota vecumposma interesēm atbilstoša metodika. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Pasākumā piedalījās 28 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”

2020. gada 11. februārī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”.

Pasākuma mērķis: Rosināt jauniešus apzināties pozitīvās domāšanas pamatprincipus, lai sekmētu savu izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Pasākumā Vārmes pamatskolas un Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas 8.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar personīgās izaugsmes treneri. Pasākuma laikā skolēni izzināja nākotnes mērķu plānošanas metodiku, mēģināja saprast, kāpēc ir svarīgi plānot dzīvi, veidoja individuālās mērķu kartes vizualizāciju un meklēja risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms. Pasākuma realizēšanā tika ņemtas vērā vecumposma īpatnības un izmantota vecumposma interesēm atbilstoša metodika. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Pasākumā piedalījās 31 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”

2020. gada 11. februārī Ēdoles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”.

Pasākuma mērķis: Rosināt jauniešus apzināties pozitīvās domāšanas pamatprincipus, lai sekmētu savu izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

Pasākumā Vārmes pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar personīgās izaugsmes treneri. Pasākuma laikā skolēni izzināja nākotnes mērķu plānošanas metodiku, mēģināja saprast, kāpēc ir svarīgi plānot dzīvi, veidoja individuālās mērķu kartes vizualizāciju un meklēja risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms. Pasākuma realizēšanā tika ņemtas vērā vecumposma īpatnības un izmantota vecumposma interesēm atbilstoša metodika. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus. Pasākumā piedalījās 22 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ēnu diena”

2020. gada 12. februārī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ēnu diena”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu izvēlēties nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.  

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 9.-12. klašu skolēni devās pie izvēlēto profesiju pārstāvjiem, lai visas dienas garumā sekotu to darba gaitām, izpētītu darba pienākumus un uzdotu jautājumus par profesijas darba ikdienu. Skolēni noskaidroja profesiju darba ikdienu, galvenos darba pienākumus, izglītības un darba iespējas un citus ar profesiju saistītos jautājumus, lai pārliecinātos par to, vai nākotnē izvēlētos strādāt šādā profesijā. Skolēni ēnoja dažādus profesiju pārstāvjus ministrijās, koledžās, augstskolās, bankās, radio, veselības aprūpes iestādēs u.c. Pasākumā piedalījās 19 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ēnu diena”

2020. gada 12. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ēnu diena”.

Pasākuma mērķis: Apmeklēt dažādas iestādes un uzņēmumus, lai iepazītu dažādas profesijas un iegūtu visaptverošu informāciju par nākotnes profesijām un savas personības atbilstību tai.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 10.-12. klašu skolēni devās pie izvēlēto profesiju pārstāvjiem, lai visas dienas garumā sekotu to darba gaitām, izpētītu darba pienākumus un uzdotu jautājumus par profesijas darba ikdienu. Skolēni noskaidroja profesiju darba ikdienu, galvenos darba pienākumus, izglītības un darba iespējas un citus ar profesiju saistītos jautājumus, lai pārliecinātos par to, vai nākotnē izvēlētos strādāt šādā profesijā. Skolēni ēnoja dažādus profesiju pārstāvjus saeimā, ministrijās, vēstniecībās, apdrošināšanas firmās u.c. Pasākumā piedalījās 10 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”

2020. gada 26. februārī Turlavas pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”.

Pasākuma mērķis:

Pasākumā Turlavas pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar personīgās izaugsmes treneri, kura skolēniem palīdzēja izprast savu patieso aicinājumu un izdarīt pareizo nākotnes izvēli, kā arī pastāstīja par motivācijas nozīmi personības izaugsmē. Pasākuma otrajā daļā katrs skolēns zīmēja savu nākotnes mērķu karti un uzdeva sev interesējošos jautājumus. Pasākumā piedalījās 24 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”

2020. gada 26. februārī Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”.

Pasākuma mērķis:

Pasākumā Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar personīgās izaugsmes treneri, kura skolēniem palīdzēja izprast savu patieso aicinājumu un izdarīt pareizo nākotnes izvēli, kā arī pastāstīja par motivācijas nozīmi personības izaugsmē. Pasākuma otrajā daļā katrs skolēns zīmēja savu nākotnes mērķu karti un uzdeva sev interesējošos jautājumus. Pasākumā plānošanā un organizēšanā tika ņemta vērā izglītības iestādes specifika, lai pasākuma saturs būtu skolēniem atbilstošs un sasniegtu mērķi. Pasākumā piedalījās 24 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2020””

2020. gada 28. februārī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Izglītības izstāde “Skola 2020””.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt izglītojamos ar izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām un izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.  

Izglītības izstādē “Skola 2019” Kuldīgas Centra vidusskolas 11.-12. klašu skolēniem bija iespēja iegūt visaptverošu informāciju par dažādām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs, to piedāvātajām programmām un iespējām studēt. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus izglītības iestāžu pārstāvjiem, skatīties un klausīties izglītības iestāžu piedāvātās prezentācijas, kā arī piedalīties aktivitātēs un konkursos, uzzināt par studiju kredītiem un citu noderīgu informāciju. Pasākumā piedalījās 33 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2020””

2020. gada 28. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Izglītības izstāde “Skola 2020””.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt izglītojamos ar izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām un izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. 

Izglītības izstādē “Skola 2019” V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 12. klases skolēniem bija iespēja iegūt visaptverošu informāciju par dažādām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs, to piedāvātajām programmām un iespējām studēt. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus izglītības iestāžu pārstāvjiem, skatīties un klausīties izglītības iestāžu piedāvātās prezentācijas, kā arī piedalīties aktivitātēs un konkursos, uzzināt par studiju kredītiem un citu noderīgu informāciju. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

2019./2020. mācību gada 1. semestrī īstenotie karjeras atbalsta pasākumi 

2019. GADA OKTOBRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā top maize?”

2019. gada 15. oktobrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Kā top maize?”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar profesijām un darba specifiku pārtikas ražošanas uzņēmumā.   

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 3.-4. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā maizes ceptuvē SIA “Saldus maiznieks” par maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanas procesu. Skolēni nodarbības laikā tikās ar mīklu mīcītāju, maizes kukulīšu formētāju, cepēju, konditoru, klientu apkalpošanas operatoru un vadītāju, lai iepazītu maiznīcas darbinieku profesijas un ikdienas pienākumus. Skolēni gan teorētiski, gan praktiski varēja pārbaudīt, vai vēlētos šādu profesiju nākotnē. Pasākumā piedalījās 46 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pasākumu organizētājs, noformētājs, vadītājs”

2019. gada 17. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pasākumu organizētājs, noformētājs, vadītājs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus par pasākuma vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju – iepazīt darba ikdienu un darba specifiku, nepieciešamās prasmes un rakstura īpašība.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-3. klašu skolēniem bija iespēja dzirdēt pasākumu organizētājas, noformētājas un vadītājas prezentāciju ar vizuāliem piemēriem par viņas darba ikdienu un pienākumiem, par izglītības un izaugsmes iespējām, par izaicinājumiem. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja iejusties pasākumu organizētāja, noformētāja un vadītāja lomā, praktiski to izspēlējot. Pasākumu vadīja pasākumu organizētāja, noformētāja un vadītāja Diāna Pantjušenkova. Pasākumā piedalījās 203 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība komunikācijas un mediju nozarē”

2019. gada 18. oktobrī Ēdoles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība komunikācijas un mediju nozarē”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību komunikācijas un mediju nozarē, pilnveidot izpratni par komunikācijas un mediju nozares profesiju lomu tautsaimniecības attīstībā kopumā.    

Pasākumā Ēdoles pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar komunikācijas un mediju nozares speciālistiem un iegūt dziļāku izpratni par komunikācijas un mediju nozari kopumā, iegūt priekšstatu par žurnālista, fotogrāfa, video operatora, video montāžas speciālista, mārketinga speciālista profesijām un to specifiku. Tāpat skolēniem nodarbības laikā bija iespēja uzzināt par izglītības un darba iespējām šajās profesijās un kādas zināšanas, prasmes un iemaņas ir nepieciešamas, lai tajās varētu strādāt. Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par profesijām, kā arī apskatīt dažāda veida aprīkojumu, ar kuru ikdienā strādā iepriekš minēto profesiju pārstāvji. Pasākumu vadīja SIA “TV KURSA”. Pasākumā piedalījās 47 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesijas ēdināšanas uzņēmumā”

2019. gada 18. oktobrī Ēdoles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesijas ēdināšanas uzņēmumā”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības iespējām lauku reģionā, ēdināšanas un tūrisma nozarē, kā arī uzzināt par ēdināšanas uzņēmumā nepieciešamajām profesijām un darba specifiku.

Pasākumā Ēdoles pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā ēdināšanas uzņēmumā SIA “Pilskrogs”, kuras laikā skolēni tikās ar tās vadītāju un uzzināja par ēdināšanas uzņēmumu veidiem, kopīgo un atšķirīgo. Skolēniem bija iespēja iepazīt to, kādas profesijas var būt sastopamas ēdināšanas uzņēmumā, izzināt to specifiku, nepieciešamās prasmes, zināšanas un nepieciešamo izglītību. Tāpat skolēni izzināja ēdināšanas un tūrisma jomas kopsakarības, kā arī apskatīja ēdināšanas uzņēmumā sastopamo aprīkojumu un darba vides specifiku. Pasākuma noslēgumā skolēniem bija iespēja iejusties šādu profesiju “ādās”: viesmīlis, šefpavārs, bārmenis, konditors u.c. Pasākumā piedalījās 10 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Uzdrīksties uzvarēt”

2019. gada 31. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Uzdrīksties uzvarēt”.

Pasākuma mērķis: Motivēt un iedvesmot jauniešus izmēģināt savus spēkus uzņēmējdarbībā un īstenot savas idejas.

Kuldīgas Centra vidusskolas 8.-12. klašu skolēni piedalījās uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē “Uzdrīksties uzvarēt”, kuras laikā tiem bija iespēja apzināt, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas uzņēmējdarbībā, guva iedvesmu un motivāciju sevis pilnveidošanā, izzināja izglītības un darba iespējas uzņēmējdarbībā. Tāpat skolēni pasākuma laikā dzirdēja Latvijas spilgtāko uzņēmēju pieredzes stāstus, Latvijas labākā skolēnu mācību uzņēmuma Wheelift pieredzes stāstu. Skolēniem pasākuma laikā bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar augstskolu, uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Jaunā uzņēmēja ABC”

2019. gada 31. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Jaunā uzņēmēja ABC”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādām metodēm un veidiem, kā veiksmīgāk ģenerēt savu biznesa ideju.  

Pasākuma laikā Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klašu skolēni iepazina un centās izprast galvenās uzņēmējdarbības fāzes, uzņēmējdarbības pozitīvos un negatīvos aspektus, kā arī iepazinās ar dažādām networking metodēm. Tāpat skolēni mācījās par veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatiem, sava biznesa plāna – idejas radīšanu, sociālo mediju izmantošanu biznesā, attiecību veidošanu ar savu klientu. Pasākumu vadīja SIA “Sociālo tehnoloģiju centrs”. Pasākumā piedalījās 45 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

2019. GADA NOVEMBRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izzini sevi un domā!”

2019. gada 31. oktobrī Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izzini sevi un domā!”.

Pasākuma mērķis: Veicināt karjeras lēmumu pieņemšanu, iepazīstot sevi un izvirzot karjeras mērķus. 

Pasākuma laikā Kuldīgas 2. vidusskolas 11.-12. klašu skolēni tikās ar izaugsmes treneri Āri Birzi, lai iepazītos ar metodēm un paņēmieniem, kas var palīdzēt apzināties savus iekšējos resursus, izprast sevi un izvirzīt karjeras mērķus tā, lai nākotnē tie būtu sasniedzami. Izaugsmes trenera vadībā skolēni visam iepriekš minētajām praktiskā veidā izgāja cauri. Pasākumā piedalījās 24 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC”

2019. gada 13. novembrī Kuldīgas jauniešu mājā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmīgas karjeras ABC”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar karjeras izveides modeļiem un to praktisku izmantošanu.

Pasākuma laikā Kuldīgas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēni tikās SIA “Sociālo tehnoloģiju centrs” pārstāvjiem, lai kopā, izmantojot dažādas spēles un metodes, izprastu savu patieso aicinājumu, savus iekšējos resursus, un izvēlētos savu nākotnes profesiju. Katram skolēnam bija iespēja izveidot rīcības plānu, lai jau šodien sāktu veidot savu karjeru, balstoties uz talantiem, interesēm, prasmēm un iemaņām. Izmantojot praktiskus piemērus, nodarbības vadītājas centās pastāstīt, kā nopelnīt, darot to, ko mīli un, kā neskriet līdzi citiem darot to, kas nav sirdslieta. Pasākumā piedalījās 166 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Līga Kovaļeva

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pats savas karjeras veidotājs!”

2019. gada 21. novembrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pats savas karjeras veidotājs!”.

Pasākuma mērķis: Veicināt pašnovērtējumu un karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes.  

Pasākuma laikā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 7.-9. klašu skolēni tikās ar Kasparu Zlidni, kurš ir pasākumu vadītājs, sportists, mūziķis, iedvesmojoša personība, lai dzirdētu viņa pieredzes un iedvesmas stāstu par izvēlēto karjeras ceļu. Skolēni nodarbības laikā centās izprast personības pilnveidošanās nozīmi un iespējas individuālās karjeras lēmumu pieņemšanas procesā, klausoties, piedaloties diskusijā un pildot dažādus praktiskos uzdevumus. Pasākumā piedalījās 68 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība lidostā”

2019. gada 19. novembrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Profesiju daudzveidība lidostā”.

Pasākuma mērķis: Gūt ieskatu par lidostas struktūru, darbības jomām un tajā sastopamajām profesijām, kas tieši vai netieši iesaistītas lidostas darbībā.

Pasākuma laikā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6. klašu skolēni guva ieskatu par lidostā sastopamajām profesijām, darba apstākļiem, darba pienākumiem. Tāpat skolēniem bija iespēja noskaidrot, kādas zināšanas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai varētu strādāt šajās profesijās. Kopumā skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par šādām profesijām – pilots, gaisa kuģu mehāniķis, stjuarte, finansists, IT speciālists, muitas speciālists, mārketinga speciālists, tirdzniecības menedžeris, loģistikas speciālists. Pasākumā piedalījās 26 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

2019. GADA DECEMBRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es būšu dīdžejs”

2019. gada 18. decembrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es būšu dīdžejs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt izglītojamos ar dīdžeja un producēšanas jomas specializāciju.   

Pasākuma laikā Kuldīgas Centra vidusskolas 7.-9. klašu skolēni tikās ar Rīgas DJ skolas pārstāvjiem, lai izzinātu dīdžeja profesiju, tās ikdienu, izglītības iespējām, kā arī iepazītos ar ikdienā lietoto aparatūru. Tāpat skolēniem bija iespēja izzināt ar dīdžeja profesiju saistītās profesijas, piemēram, producenta, mūzikas aranžētāja, skaņotāja profesijas. Pasākuma laikā notika arī diskusija par faktoriem, kas veicina vai kavē karjeru minētajās profesijās. Noslēgumā notika arī praktiska darbošanās profesionāla dīdžeja vadībā. Pasākumā piedalījās 124 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

2018./2019. mācību gada 1. semestrī īstenotie karjeras atbalsta pasākumi

2018. GADA OKTOBRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es kā maizes cepējs”

2018. gada 3., 8. un 30. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Es kā maizes cepējs”.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu interesi un iepazīt maizes cepēja profesiju.   

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 3.-5. klašu skolēniem tika sniegta iespēja redzēt un dzirdēt interaktīvu prezentāciju “Maizes ceļš līdz patērētājam”, kā arī diskusijas daļā noskaidrot, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas maizes cepēja profesijā, par izglītības un darba iespējām šajā profesijā. Tāpat skolēni iepazina maizes cepēja darba vidi, profesijas specifiku un maizes cepšanas procesu. Pasākuma gaita un pieeja notika skolēnu vecumam atbilstošā veidā. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni gatavoja maizes klaipiņus un cepa cepumus, pēc tam prezentējot paveikto. Pasākuma noslēgumā tika veikta atgriezeniskā saite par pasākumā iegūtajiem iespaidiem par profesiju. Pasākums notika SIA “Lāči” maizes ceptuvē. Pasākumā piedalījās 49 5. klases skolēni, 27 3. klases skolēni un 24 4. klases skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Lidostas darbinieks”

2018. gada 10. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskola skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Lidostas darbinieks”.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu interesi un iepazīt lidostas darbinieku profesijas.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 5. klašu skolēniem bija iespēja dzirdēt lidostas darbinieku stāstījumu par lidostas attīstību un tajā strādājošo darbinieku profesiju daudzveidību. Tāpat skolēni iepazina lidostas darba vidi un darba ikdienu. Diskusijas daļā skolēni noskaidroja, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas lidostas darbinieku profesijās, par izglītības un darba iespējām šajās profesijās. Pasākums notika VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.

Pasākumā piedalījās 34 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti dzelzceļa nozari!”

2018. gada 10. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti dzelzceļa nozari!”.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu interesi un iepazīt dzelzceļa nozares specifiku.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 5. klašu skolēniem bija iespēja dzirdēt stāstījumu par dzelzceļa nozari, tās vēsturi, attīstību un specifiku. Skolēniem vecumam atbilstošā veidā bija iespēja izpētīt un “aptaustīt” dzelzceļa nozarē atrodamās profesijas un iepazīt to specifiku, darba vidi, darba instrumentus, kā arī izglītības un darba iespējas nākotnē šajā profesijā un prasmes un īpašības, kādas nepieciešamas šajās profesijās strādājošiem. Pasākums notika Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, VAS “Latvijas dzelzceļs”. Pasākumā piedalījās 34 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi uzņēmējs!”

2018. gada 11. oktobrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Esi uzņēmējs!’’

Pasākuma mērķis: Iepazīt uzņēmējam nepieciešamās prasmes un iepazīt kādu no Kuldīgas uzņēmējiem un viņu darba vides specifiku.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 8. klašu skolēniem bija iespēja dzirdēt stāstījumu par tēmu “no idejas līdz tās realizēšanai”. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesijām un speciālistiem, kuri ir iesaistīti pārtikas ražošanā, redzēt un iepazīt ar darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, strādājot pārtikas ražošanas uzņēmumā. Vispusīgai darba specifikas iepazīšanas skolēniem tika vadīta meistarklase un jautājumu/atbilžu sadaļa. Pasākums notika SIA “Nornieki”, kas nodarbojas ar strausu audzēšanu un to pārstrādi pārtikas produktos. Pasākumā piedalījās 20 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju dažādību”

2018. gada 9. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti profesiju dažādību”.

Pasākuma mērķis: Veicināt izglītojamo interesi un iepazīt metālapstrādes nozares profesijas. 

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 7. - 8. klašu skolēniem bija iespēja klausīties un skatīties interaktīvu prezentāciju – metāla ceļš līdz ceļazīmēm, ceļa signālstabiņiem, vadkonusiem, vadstatiem. Diskusijā skolēni noskaidroja, kādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti metālapstrādes nozarē un kādas prasmes un īpašības nepieciešamas, strādājot šajā nozarē. Tāpat pasākuma laikā skolēni iepazina un redzēja metālapstrādes ražošanas darba specifiku un vidi, kā arī ceļazīmju ražošanas procesu. Pasākuma laikā notika arī praktiskā daļa vēl padziļinātākai izpratnes veicināšanai par šo nozari, proti, skolēni gatavoja un mēģināja atpazīt dažādas ceļazīmes.  Pasākums notika SIA “Signum”, kuri jau vairāk nekā 40 gadus specializējas ceļazīmju ražošanā. Pasākumā piedalījās 44 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Stāstnieks”

2018. gada 9. oktobrī Vilgāles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Stāstnieks”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar stāstnieka profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 1. - 4. klašu skolēni tikās ar profesionālu stāstnieci Līgu Reiteri, kuras laikā, izmantojot dažādas interaktīvas metodes, skolēniem bija iespēja uzzināt par stāstnieka profesijas darba ikdienu, skolēni tika rosināti domāt, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā. Skolēni pasākuma laikā iepazina stāstnieka amata specifiku un uzzināja par karjeras iespējām šajā profesijā. Nodarbība, ievērojot vecuma īpatnības, tika organizēta, izmantojot gan teorētiskas, gan praktiskas metodes, lai skolēni pārbaudītu savas prasmes, iejūtoties stāstnieka lomā. Pasākumā piedalījās 26 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā ražo pārtiku?”

2018. gada 10. oktobrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Kā ražo pārtiku?”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar profesijām un darba specifiku pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 8. - 9. klašu skolēni apmeklēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultāti, lai iepazītu un redzētu pārtikas ražošanas procesu un iepazītu šajā fakultātē apgūstamās profesijas, izglītības un darba tirgus iespējas. Nodarbība ietvēra diskusiju un praktisku darbošanos, kur skolēni izmēģināja savas spējas, prasmes un interesi par karjeru pārtikas ražošanas nozarē. Pasākuma turpinājums norisinājās karameļu ražošanas uzņēmumā SIA “Karameļu darbnīca”, lai iepazītu, redzētu un izprastu karameļu ražošanas procesu, iepazītu uzņēmumā strādājošo personu profesijas, darba ikdienu, uzzinātu amata noslēpumus. Skolēniem bija iespēja arī praktiski padarboties un izmēģināt pagatavot karameles.  Pasākumā piedalījās 46 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ko dara pasākumu organizētājs, noformētājs, vadītājs?”

2018. gada 16. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ko dara pasākumu organizētājs, noformētājs, vadītājs?”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 1. klašu skolēni dzirdēja profesionāļa stāstījumu - prezentāciju ar vizuāliem piemēriem, kas atspoguļoja pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju, darba specifiku, profesijas noslēpumus, iespējamās grūtības un izaicinājumus. Pasākuma laikā skolēniem tika doti praktiski uzdevumi, kuru ietvaros bija iespēja iejusties pasākuma vadītāja, organizētāja un noformētāja lomā. Pasākumu vadīja IK “Dekoru Meistars”, kuriem ir plaša pieredze dažādu pasākumu organizēšanā, vadīšanā un noformēšanā jau vairāku gadu garumā dažādām mērķauditorijām. Pasākumā piedalījās 76 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs”

2018. gada 15. un 18. oktobrī Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju.

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 1. klašu skolēni dzirdēja profesionāļa stāstījumu - prezentāciju ar vizuāliem piemēriem, kas atspoguļoja pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju, darba specifiku, profesijas noslēpumus, iespējamās grūtības un izaicinājumus. Pasākuma laikā skolēniem tika doti praktiski uzdevumi, kuru ietvaros bija iespēja iejusties pasākuma vadītāja, organizētāja un noformētāja lomā. Pasākumu vadīja IK “Dekoru Meistars”, kuriem ir plaša pieredze dažādu pasākumu organizēšanā, vadīšanā un noformēšanā jau vairāku gadu garumā dažādām mērķauditorijām. Pasākumā piedalījās 40 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Sekmīgas karjeras veiksmes formula”

2018. gada 16. oktobrī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Sekmīgas karjeras veiksmes formula”.

Pasākuma mērķis: Rosināt jauniešus apzināties hobiju, interešu un brīvā laika aktivitāšu nozīmi vispusīgi attīstītas personības veidošanās procesā un mērķtiecīgi virzītas karjeras sekmēšanā.

Pasākumā Vārmes pamatskolas 7.-9. klases skolēni un Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas 8.-9. klases skolēni tikās un diskutēja ar Kasparu Zlidni, kurš ir ļoti daudzpusīga personība – ielu vingrotājs, mūziķis, pasākumu vadītājs, veselīga un aktīva dzīvesveida piekritējs un vienkārši personība, kurš iedvesmo bērnu un jauniešus. Pasākuma laikā Kaspars Zlidnis pastāstīja par saviem hobijiem un iegūtajām profesijām, to, kā šīs profesijas papildina viena otru, veiksmes un neveiksmes katrā profesijā. Tāpat viņš stāstīja par to, kā hobiji un brīvā laika aktivitātes palīdz veidoties daudzpusīgi attīstītai personībai un kā tas var veicināt mērķtiecīgi virzīt karjeru. Nodarbības laikā skolēni kopā ar personību piedalījās muzikāli sportiskā motivācijas veidošanas aktivitātē. Pasākumā piedalījās 56 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija-stāstnieks”

2018. gada 18. oktobrī Ēdoles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija-stāstnieks”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar stāstnieka profesiju un kompetencēm, kādas nepieciešamas šajā profesijā, kā arī radīt priekšstatu par to, kas ir pašnodarbināta persona un kā radīt pašam savu darbu.

Pasākumā Ēdoles pamatskolas 6.-9. klases skolēni tikās ar profesionālu stāstnieci Līgu Reiteri, kurai ir liela pieredze ne stāstnieka darbā, bet arī nodarbību vadīšanā bērniem un jauniešiem, lai skolēniem radītu priekšstatu par to, kas ir stāstnieka profesija un ko tā ietver. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja uzzināt, kādas īpašības un prasmes nepieciešamas, lai kļūtu par profesionālu stāstnieku. Līga Reitere iepazīstināja ar amata lietpratēju līdzšinējos pieredzi, statistiku Latvijā un pasaulē, kā arī informēja par izglītības iespējām šīs profesijas iegūšanā. Nodarbību noslēgumā notika praktiska darbošanās, lai pārbaudītu savas prasmes, iejūtoties stāstnieka lomā un atpazītu atšķirību starp parastu runātāju, teicēju un stāstnieku. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Sporta profesijas izvēles ceļš”

2018. gada 18. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Sporta profesijas izvēles ceļš”.

Pasākuma mērķis: Papildināt izglītojamo zināšanas par sporta profesijām, to pārstāvju darba ikdienu un izglītības iespējām.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klašu skolēni izzināja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas ar sporta nozari saistītās profesijās, noskaidroja izglītības un darba iespējas dažādās ar sporta jomu saistītās profesijās, kā arī diskutēja par to, kā veidot un kā veidojas sportiska karjeras ceļš. Pasākums notika Bobsleja un kamaniņu trasē “Sigulda”, kur ekskursijas laikā pa to skolēniem bija iespēja iepazīt sportistu darba vidi un darba ikdienu, kā arī dzirdēt stāstījumu par bobsleja un skeletona trases vēsturi un attīstību līdz mūsdienām. Pasākumā piedalījās 45 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

2018. gada 29. oktobrī Vārmes pamatskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ražots Latvijā”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt ziepju ražošanas uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvju darba specifiku, vidi un aprīkojumu, un noskaidrot profesiju pieprasījumu darba tirgū.

Pasākumā Vārmes pamatskolas 2.-5. klašu skolēni devās uz ziepju ražošanas uzņēmumu Art Soapworks, kurā iepazina to, specifisko darba vidi un aprīkojumu. Tāpat skolēni noskaidroja un izzināja, kādi profesiju pārstāvji nepieciešami, lai šāds ziepju ražošanas uzņēmums varētu pastāvēt un ražošanas process darbotos, un to, kur var iegūt šīs profesijas. Pasākuma nobeigumā notika praktiska nodarbība, kurā skolēni guva priekšstatu par ziepju ražošanas tehnologa profesiju.

Pasākumā piedalījās 40 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”

2018. gada 29. oktobrī Vārmes pamatskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot zināšanas par profesiju daudzveidību, specifisko darba vidi un apstākļiem.

Pasākumā Vārmes pamatskolas 2.-5. klašu skolēni devās uz Liepājas leļļu teātri, kurā iepazina leļļu teātri, tā specifisko darba vidi un satikās ar leļļu teātra aktieriem. Tāpat skolēni noskaidroja un izzināja leļļu teātra aktieru profesijas darba īpatnības, nepieciešamās rakstura iezīmes un prasmes, kā arī bija iespēja uzzināt vairāk par režisora profesiju un nozīmi izrādes tapšanā. Pasākuma nobeigumā skolēniem bija iespēja pārtapt par aktieriem un apgūt leļļu vadīšanas pamatiemaņas.

Pasākumā piedalījās 40 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Retāk sastopamo profesiju diena - arborists”

2018. gada 31. oktobrī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Retāk sastopamo profesiju diena - arborists”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar retāk sastopamo profesiju – arborists, tajā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, un noskaidrot profesijas pieprasījumu darba tirgū.

Pasākumā Vārmes pamatskolas 8.-9. klases skolēni tikās ar arboristu Māri Lapsiņu. Tikšanās/lekcijas laikā skolēni uzzināja par arborista profesijas pieprasījumu darba tirgū, par nepieciešamajām zināšanām un iemaņām, kādas nepieciešamas, lai apgūtu šo profesiju. Arborists skolēnus iepazīstināja ar specifiskajiem un mainīgajiem darba apstākļiem un izglītības iespējām šajā profesijā. Nodarbības laikā arborists iekļāva arī profesijas paraugdemonstrējumus, izmantojot arborista ekipējumu. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus un veidot diskusiju. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti vides inženiera profesiju”

2018. gada 31. oktobrī Vilgāles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti vides inženiera profesiju”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar vides inženiera profesiju un tajā nepieciešamajām profesijām.

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 7.-9. klases skolēni tikās ar vides inženieri Tomu Girvaiti, kurš skolēniem prezentācijā un diskusijā atklāja, kur un kādi ceļi ejami vides inženiera profesijas apguvei. Skolēniem tika radīts priekšstats par to, kāda ir vides inženiera darba specifika un darba apstākļi, kā arī par to, kādas ir darba un izaugsmes iespējas pēc profesijas apguves. Tāpat skolēni tika iepazīstināti ar “problēma=risinājums” pieeju, kritisko domāšanu un radoša prāta nozīmi inženierzinātņu jomā. Lai veicinātu papildus izpratni par vides inženiera profesiju, pasākuma praktiskajā daļā skolēni centās iejusties vides inženiera lomā – skolēni izgatavoja videi draudzīgu polimēru plastmasu, kā arī diskutēja par plastmasas ietekmi uz vidi un pētīja iespējamos risinājumus plastmasas otrreizējai pārstrādei.

Pasākumā piedalījās 29 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

2018. gada 31. oktobrī Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ražots Latvijā”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar karameļu ražotnē un dzelzceļa muzejā nodarbinātajām profesijām, to darba vidi un darba specifiku.

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 8.-9. klašu skolēni izzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā karameļu ražotnē un dzelzceļa muzejā. Skolēniem bija iespēja iepazīt darba vides, katras iestādes darba specifiku, instrumentus, kā arī noskaidrot, kādas zināšanas, prasmes un izglītība ir nepieciešama, lai strādātu šajās profesijās gan karameļu ražotnē, gan dzelzceļa muzejā. Abās vietās notika arī praktiska darbošanās, lai vēl vairāk veicinātu izpratni par iestādēs notiekošajiem procesiem, profesijām un specifiku. Karameļu ražotnē skolēni varēja vērot karameļu gatavošanas paraugdemonstrējumus, kā arī paši varēja pagatavot karameles. Savukārt dzelzceļa muzejā skolēniem bija iespēja iejusties stacijas darbinieku profesiju lomās.

Pasākumā piedalījās 46 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

2018. GADA NOVEMBRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Jaunā uzņēmēja ABC”

2018. gada 1. novembrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Jaunā uzņēmēja ABC”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības pamatprincipiem, uzņēmēju izmantotajām metodēm un instrumentiem.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 10.-12. klases skolēni tikās ar uzņēmuma SIA “Sociālo tehnoloģiju centrs” pārstāvi/vadītāju. Interaktīvās un praktiskās nodarbības laikā skolēni, balstoties vadītāju un savā pieredzē, veidoja savu biznesa ideju, izstrādāja produktus, pētīja tā pārdošanas iespēju, izspēlēja tikšanos ar klientu, pārrunāja sociālo mediju izmantošanu biznesā, izspēlēja spēli par attiecību veidošanu ar komandu, kā arī apskatīja dažādas networking metodes.

Pasākumā piedalījās 58 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju dažādību!”

2018. gada 2. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesiju dažādību!”.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu interesi un iepazīt pārtikas ražošanas nozares profesijas.  

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 3. klases skolēni iepazina čipsu ražošanas ceļu no kartupeļu šķirošanas līdz pat noliktavas plauktam, kā arī čipsu ražošanas darba vidi, sastopamo profesiju specifiku. Diskusijā skolēni noskaidroja, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas ne tikai čipsu, bet arī citu pārtikas produktu ražošanā. Nodarbības praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja radīt čipsu ar savu īpašo garšu.

Pasākumā piedalījās 26 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pa gaisu vien!”

2018. gada 2. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pa gaisu vien!”.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu interesi un iepazīt lidostas darbinieku profesijas.  

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 3. klases skolēni dzirdēja stāstījumu par lidostu, tās attīstību un tajā strādājošo darbinieku profesiju daudzveidību. Skolēniem bija iespēja iepazīt lidostas dažādās darba vides un dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu, kā arī noskaidrot, kādas prasmes un īpašības ir nepieciešamas lidostas darbinieku profesijās, un par izglītības un darba iespējām šajās profesijās.

Pasākumā piedalījās 26 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Gribu. Varu. Vajag.”

2018. gada 7. novembrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Gribu. Varu. Vajag.”.

Pasākuma mērķis: Veikt pašnovērtējumu un izvērtēt to atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 6.-7. klases skolēni tikās ar personīgās izaugsmes treneri Mārtiņu Geidu, kurā vadīja interaktīvu nodarbību, kurā aktualizēja šādus jautājumus: “Ko es gribu?”, “Ko es varu?”, “Kam to vajag?”. Nodarbība ietvēra praktiskas metodes un paņēmienus, lai skolēni izprastu pašizziņas nozīmi personības izaugsmē, karjerā un 21. gadsmita darba tirgū. Tāpat nodarbībā skolēniem bija iespēja izspēlēt lomu spēles sevis prezentēšanā dažādos veidos, lai atklātu savus iekšējos resursus, iepazītu personības pilnveides iespējas.

Pasākumā piedalījās 50 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras lēmējs”

2018. gada 8. novembrī Kuldīgas jauniešu mājā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras lēmējs”.

Pasākuma mērķis: Papildināt izglītojamo zināšanas par TV personības, šovu un pasākumu vadītāja profesijas pārstāvju darba ikdienu un izglītības iespējām šajās profesijās. 

Pasākumā Kuldīgas novada 7.-9. klašu skolēni tikās ar personību Renāru Zeltiņu un iepazina viņa darba ikdienu un darba specifiku. Skolēniem bija iespēja apzināt, kādas rakstura īpašības ir nozīmīgas pasākumu, projektu, šovu vadītāja un sportista profesijās. Skolēni uzdeva daudz jautājumus, lai noskaidrotu, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šajās profesijās, kā arī to, kur var iegūt izglītību un kādas ir darba iespējas. Pasākumā izveidojās diskusija par to, kā veidot karjeras ceļu un kā pieņemt karjeras lēmumus. Pasākuma noslēguma daļā notika praktiski profesiju profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi.

Pasākumā piedalījās 174 skolēni no šādām izglītības iestādēm – Kuldīgas Mākslas humanitāro zinību vidusskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Ēdoles pamatskolas, Vārmes pamatskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Turlavas pamatskolas, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas un Laidu pamatskolas.  

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Līga Kovaļeva

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs”

2018. gada 12. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs”.

Pasākuma mērķis: Iemācīties metodes, kā plānot un sasniegt savus mērķus karjerā.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 12. klašu skolēni tikās ar personīgās izaugsmes treneri Daci Siliņu, kura palīdzēja analizēt personības un konkrēti savas spējas un talantus, izvēlēties sev piemērotāko profesionālo virzienu un veidot plānu mērķu sasniegšanai. Pasākuma laikā skolēni dzirdēja lekciju par to, kas ir un ko dara personīgās izaugsmes treneris, kā arī to, kā veidot savu ideālo karjeru no karjeras smiltīm. Praktiskajā daļā skolēni veica analītiskā/radošā darba analīzi – karjeras izvēles ceļa esošās situācijas apzināšanai un mērķa izvirzīšanai.  

Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

2018. gada 16. novembrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ražots Latvijā”.

Pasākuma mērķis: Gūt ieskatu par šokolādes ražošanas uzņēmuma struktūra, darbības jomām un par uzņēmumā pārstāvētajām profesijām, kas tieši vai netieši iesaistītas šokolādes ražošanas procesā vai pilda ražošanas atbalsta funkcijas.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 4. klašu skolēni apmeklēja Laimas šokolādes muzeju, kurā guva ieskatu uzņēmuma un šokolādes ražošanas vēsturē, izpētīja šokolādes sastāvu, iepazinās ar uzņēmumā strādājošo darbinieku profesijām, darba apstākļiem un darba pienākumiem, noskaidroja, kādas zināšanas, izglītība un prasmes nepieciešamas, lai strādātu katrā no uzņēmumā sastopamajām profesijām. Skolēni guva priekšstatu par profesiju daudzveidību, kas nepieciešamas šokolādes un tās produktu ražošanas uzņēmumā – finansisti, IT speciālisti, pārtikas tehnologi, konditori, mikrobiologi, muitas speciālisti, dizaineri, mārketinga speciālisti, tirdzniecības menedžeri, noliktavu darbinieki, loģistikas speciālisti u.c.. Pasākuma praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja izgatavot šokolādes tāfelītes dizainu un iejusties konfekšu konditora lomā, gatavojot savu konfekšu izlasi.

Pasākumā piedalījās 41 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras lēmējs!”

2018. gada 16. novembrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Esi pats savas karjeras lēmējs!”.

Pasākuma mērķis: Izzināt gida profesiju un tā darba specifiku, un iespējas individuālās karjeras lēmumu pieņemšanas procesā.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 9.-10. klašu skolēni apmeklēja Dzīvo muzeju Senās Kuldīgas stāsts, kurā guva priekšstatu par vēsturnieka profesijas iespējām mūsdienu pasaulē, guva ieskatu vēsturē, iepazinās ar uzņēmumā strādājošo profesiju (vēsturnieka-gida profesiju), ikdienu, darba apstākļiem, darba pienākumiem un izaicinājumiem. Tāpat skolēni noskaidroja, kādas zināšanas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai strādātu konkrētā profesijā. 

Pasākumā piedalījās 32 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Satiec režisori, rakstnieci!”

2018. gada 16. novembrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Satiec režisori, rakstnieci!”.

Pasākuma mērķis: Izzināt rakstnieces un režisores profesijas prasmes, un iespējas individuālās karjeras lēmumu pieņemšanas procesā.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6. klašu skolēni tikās ar režisori/rakstnieci Daci Priedi, kura skolēniem sniedza priekšstatu par rakstnieces profesijas iespējām mūsdienu pasaulē, pastāstīja, kā apvienojas stāstnieces un režisores profesijas, kāda ir katras profesijas specifika, darba ikdiena un apstākļi, darba pienākumi, mainīgais darba ritms. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja noskaidrot, kādas zināšanas, izglītības un prasmes nepieciešamas, lai strādātu katrā no profesijām, un kā šīs profesijas viena otru papildina.

Pasākumā piedalījās 55 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti teātri!”

2018. gada 23. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti teātri!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt ar skatuves mākslu saistīto profesiju darbu un pienākumus – iepazīt darba vidi, izzināt izglītības un darba tirgus iespējas teātra mākslas nozarē, iepazīt teātra mākslas nozares profesijas.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 2. klašu skolēni apmeklēja Liepājas teātri, kurā dzirdēja stāstījumu par teātra mākslas nozares attīstību un teātrī strādājošo profesiju pārstāvjiem. Tāpat skolēni iepazina teātra darba vidi un darba ikdienu, kā arī noskaidroja, kādi profesiju pārstāvji ir sastopami teātrī, kādas zināšanas, izglītība, prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas teātra mākslas nozares profesiju pārstāvjiem.

Pasākumā piedalījās 45 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti teātri!”

2018. gada 23. novembrī Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti teātri!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar skatuves mākslu saistītām profesijām.

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 6.-7. klašu skolēni apmeklēja Liepājas Leļļu teātri, kurā dzirdēja stāstījumu par leļļu teātrī sastopamām profesijām – aktieris, režisors, scenogrāfs, leļļu mākslinieks, kostīmu mākslinieks, gaismotājs, skaņu operators u.c. Skolēniem bija iespēja iepazīt katru no šīm profesijām, to pārstāvju ikdienu, darba specifiku, pienākumus un izaicinājumus. Refleksijas daļā skolēni izvērtēja atbilstību teātra un kino karjerai.

Pasākumā piedalījās 46 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Floriste-uzņēmējdarbība vai vaļasprieks”

2018. gada 26. un 29. novembrī V. Plūdoņa Kuldīga vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Floriste-uzņēmējdarbība vai vaļasprieks”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt floristes profesiju un darba ikdienu.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6.-12. klašu skolēni tikās ar floristi Iritu Gulbi, kura iepazīstināja ar sevi, savu profesiju un ceļu uz šo profesiju. Skolēniem nodarbību laikā bija iespēja iepazīt floristes darba ikdienu, pienākumus, specifiku. Nodarbību praktiskajā daļā notika darbošanās floristikas meistarklasē, kuras laikā skolēniem bija iespēja izvērtēt savu iekšējo resursu atbilstību floristes meistara darbam un karjeras izvēles ceļu.

Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mājdzīvnieki – mana karjera!”

2018. gada 27. novembrī Turlavas pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mājdzīvnieki – mana karjera!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām lauksaimniecības nozarē, kas saistītas ar mājdzīvnieku audzēšanu, izzināt šīs profesijas.

Pasākumā Turlavas pamatskolas 1.-6. klašu skolēni tikās ar Strausu fermas Z/S Nornieki pārstāvi, kura rosināja skolēnu interesi par lauksaimniecības nozari, mājdzīvniekiem un to radītajām iespējām nākotnes karjeras izvēlē. Nodarbība sekmēja skolēnos diskutēšanas prasmes, iesaistot diskusijā par lauksaimniecības profesiju nozīmību Latvijas lauksaimniecībā un profesijas iespējām skolēnu karjeras izvēlē. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni varēja piedalīties radošajās aktivitātes, kas vēl padziļināti ļāva izprast lauksaimniecības nozari un mājdzīvnieku audzēšanu.

Pasākumā piedalījās 44 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mājdzīvnieki – mana karjera!”

2018. gada 27. novembrī Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mājdzīvnieki – mana karjera!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām lauksaimniecības nozarē, kas saistītas ar mājdzīvnieku audzēšanu, izzināt šīs profesijas.

Pasākumā Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 1.-6. klašu skolēni tikās ar Strausu fermas Z/S Nornieki pārstāvi, kura rosināja skolēnu interesi par lauksaimniecības nozari, mājdzīvniekiem un to radītajām iespējām nākotnes karjeras izvēlē. Nodarbība sekmēja skolēnos diskutēšanas prasmes, iesaistot diskusijā par lauksaimniecības profesiju nozīmību Latvijas lauksaimniecībā un profesijas iespējām skolēnu karjeras izvēlē. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni varēja piedalīties radošajās aktivitātes, kas vēl padziļināti ļāva izprast lauksaimniecības nozari un mājdzīvnieku audzēšanu.

Pasākumā piedalījās 35 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče

2018. GADA DECEMBRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ko dara deju svētku virsvadītājs?”

2018. gada 14. decembrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ko dara deju svētku virsvadītājs?”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar deju nozarē sastopamām profesijām un tajā nepieciešamajām kompetencēm.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 5.-12. klašu skolēni tikās ar deju svētku virsvadītāju Jāni Purviņu, kurš skolēnus iepazīstināja ar deju svētku virsvadītāja profesiju, darba specifiku, dažādo darba ikdienu, profesijas noslēpumiem, izglītības un darba tirgus iespējām. Visa pasākuma laikā skolēni tika rosināti izvērtēt savu iekšējo resursu atbilstību deju virsvadītāja profesijai. Tāpat pasākums iekļāva mācību filmas demonstrēšanu par dejas tapšanu, pārrunas par zīmējumiem dejā uz laukuma, un citas nianses, kas ir nozīmīgas dejas tapšanā. Pasākuma noslēgumā pasākuma vadītājs demonstrēja dažādus tautisko deju soļus un to kombinācijas, kā arī paši tos pamēģināja.

Pasākumā piedalījās 52 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti operu un baletu!”

2018. gada 16. decembrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti operu un baletu!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar skatuves mākslu saistītām profesijām un profesijām, kas sastopamas Latvijas Nacionālajā operā un Baletā.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 3.-4. klašu skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo Operu un Baletu, kur interaktīvā veidā iepazinās ar tajā sastopamajām profesijām – operas un baleta solists, režisors, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks, gaismotājs, mārketinga un komunikāciju speciālists, diriģents, orķestra mūziķis u.c., kā arī šo profesiju darba ikdienu, specifiku un ikdienas izaicinājumiem. Skolēni tika iepazīstināti ar operas un baleta ikdienas dzīvi, gatavošanos izrādei, apskatīti telpas, kas ikdienas apmeklētājiem nav pieejami. Skolēni tika rosināti domāt par karjeru šajā nozarē un izvērtēt savu iekšējo resursu atbilstību šīm dažādajām profesijām.

Pasākumā piedalījās 49 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

2018./2019. mācību gada 2. semestrī īstenotie karjeras atbalsta pasākumi 

2019. GADA JANVĀRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kāds esmu es?”

2019. gada 14. janvārī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Kāds esmu es?”.

Pasākuma mērķis: Iegūt zināšanas, kā plānot sagatavošanās darbus savai izvēlētajai nākotnes profesijai.   

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klašu skolēniem bija iespēja dzirdēt lekciju par tēmām “Mana izvēlētā profesija”, “Pašnovērtējuma veidošana, tā nozīme” un “Cilvēka personības profila un iedzimto spēju saikne ar izvēlēto profesionālo virzienu”. Pasākuma praktiskajā daļā katrs skolēns veica pašnovērtējumu, pētīja savus talantus un to sasaisti ar vēlamajām nākotnes profesijām, kā arī trenējās, kā izveidot plānus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Pasākumā piedalījās 30  skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans dzīves aicinājums”

2019. gada 14. janvārī Kuldīgas Centra vidusskola skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Mans dzīves aicinājums”.

Pasākuma mērķis: Iemācīties, kā plānot un sasniegt savus karjeras mērķus.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klašu skolēniem bija iespēja dzirdēt lekciju par tēmām “Kā vislabāk darbināt savu prātu, lai gūtu panākumus?”, “Kāpēc ir svarīgi domāt pozitīvi?” un “Kā izplānot sagatavošanās darbus savai nākotnes profesijai?”. Pasākuma praktiskajā daļā skolēni izvēlējās vienu profesiju un centās plānot, kā sagatavot sevi šai profesijai, kā arī to, kā, izveidojot plānu, mērķu karti, sākt tā realizēšanu. Pasākumā piedalījās 40 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana sirdslieta-kā izveidot veiksmīgu karjeru, darot to, ko mīli”

2019. gada 15. janvārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Mana sirdslieta-kā izveidot veiksmīgu karjeru, darot to, ko mīli”.

Pasākuma mērķis: Veidot rīcības plānu turpmākai dzīvei, balstoties uz saviem talantiem un spējām.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 10.-11. klašu skolēniem ar dažādu sociālo tehnoloģiju, karjeras spēļu un metožu palīdzību bija iespēja rast atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, “Kas ir mans patiesais aicinājums un mana sapņu profesija?”, “Kā sākt veidot savu karjeru, mācoties skolā?”, “Kā nekļūdīties, izvēloties nākotnes nodarbošanos?”, “Kas ir patiesie orientieri manā dzīvē, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību un sekot?”. Ar praktisku piemēru palīdzību tika skaidrots, kā nopelnīt, darot to, ko mīli un kā neskriet līdzi pūlim, darot to, kas nav katra sirdslieta. Pasākums bija ļoti praktisks un orientēts uz skolēniem. Pasākumā piedalījās 51 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Robotika un programmēšana”

2019. gada 16.-17. janvārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Robotika un programmēšana’’.

Pasākuma mērķis: Radīt interesi par inženiera profesijām.  

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.-3. klašu skolēniem ar dažādu teorētisku un praktisku metožu palīdzību un vecumam atbilstošā veidā bija iespēja izprast un iepazīt, kas ir inženieris, ko tas dara un cik daudz un plašās jomās var darboties inženieris. Praktiskajā daļā skolēni ar dažādu robotu palīdzību centās izprast, kāda ir inženiera ikdiena. Pasākumā piedalījās 107 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Lēmuma pieņemšana”

2019. gada 22. janvārī Vilgāles pamatskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Lēmuma pieņemšana”.

Pasākuma mērķis: Rosināt izglītojamos aizdomāties par to, ka katru dienu, ik uz soļa, mums ir jāizdara izvēles un jāpieņem lēmumi, kas var ietekmēt mūsu turpmāko dzīvi, kā arī sekmēt izpratni par to, ka lēmums ir jāpieņem atbildīgi.   

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar boksa treneri, kurš dalījās savā pieredzē un pārdomās par lēmumu pieņemšanu dažādās dzīves situācijās, par “pareizo” lēmumu pieņemšanu, par ceļu līdz lēmumu pieņemšanai. Vēlāk skolēni dzirdēja stāstu par trenera profesijas ceļu, stiprajām pusēm, iespējām un riskiem. Treneris pastāstīja, kā kļūt par treneri un ko tas ietver. Tika rastas atbildes uz jautājumu “Ko mēs katra varam darīt jau šodien, lai atvieglotu savu izvēli un lēmumu pieņemšanu?”. Pasākumā piedalījās 29 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pacel pasauli!”

2019. gada 24. janvārī Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pacel pasauli!”.

Pasākuma mērķis: Mācīties, kā izvirzīt un sasniegt savus mērķus.  

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 9. klašu skolēni tikās ar personīgās izaugsmes treneri Daci Briedi-Zālīti, lai saņemtu atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, “Kas ir mērķu plānošanas un kā tas ir darāms?”, “Kā vislabāk darbināt savu prātu, lai gūtu panākumus?”, “Kā plānot sagatavošanās darbus savai iespējamajai nākotnes profesijai?”. Pasākuma praktiskajā daļā skolēniem bija individuālais darbs pie mērķu kartes aizpildīšanas, skolēni trenējās, kā izveidot plānu un kā iet uz mērķi. Katram skolēnam tapa sava mērķa karte. Pasākumā piedalījās 42 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātnes noslēpumi”

2019. gada 28. janvārī Ēdoles pamatskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Zinātnes noslēpumi”.

Pasākuma mērķis: Radoši un interesanti iepazīt ķīmiķa un fiziķa profesiju, darba specifiku un jomas, kurās var strādāt, kā arī noskaidrot profesiju pieprasījumu darba tirgū.  

Pasākumā Ēdoles pamatskolas un Laidu pamatskolas 3.-9. klašu skolēni eksakto zinātņu speciālista vadībā iepazina ķīmijas jomas (piemēram, farmaceits, pārtikas kvalitātes speciālists, pirotehnikas speciālists, filmu industrijas specefektu speciālists u.c.) un fizikas jomas (piemēram, jaunu materiālu pētnieks kosmiskais pētnieks, ražošanas speciālists u.c.) profesijas. Skolēni uzzināju, kur un kā var iegūt izglītību šajās jomās. Pasākuma praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja iejusties ķīmiķa un fiziķa “ādā”, veicot dažādus eksperimentus, tādējādi gūstot nelielu priekšstatu par zinātnieka profesijas ikdienu. Pasākumā piedalījās 68 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti vides inženiera profesiju”

2019. gada 31. janvārī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti vides inženiera profesiju”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt izglītojamos ar vides inženiera profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.  

Pasākumā Vārmes pamatskolas 7.-9. klašu skolēni uzzināja, kur un kādi ceļi ir iespējami vides inženiera profesijas apguvei. Skolēniem tika radīts priekšstats par to, kāda ir vides inženiera darba specifika un apstākļi, un kādas ir darba iespējas pēc šīs profesijas apguves. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar “problēma=risinājums” pieeju, kritisko domāšanu un radoša prāta nepieciešamību inženierzinātņu jomā. Pasākuma praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja iejusties vides inženiera ādā. Pasākumu vadīja vides inženieris Toms Girvaitis. Pasākumā piedalījās 42 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

2019. GADA FEBRUĀRIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Stāstnieka profesija”

2019. gada 5. februārī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Stāstnieka profesija”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar stāstnieka profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.   

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolā 2.-4. klašu skolēni dzirdēja stāstījumu par stāstnieka profesiju, iepazinās ar stāstnieka darba vidi un ikdienu, kas ir mainīga, kā arī noskaidroja, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas stāstnieka profesijā. Tāpat skolēniem bija iespēja pašiem iejusties stāstnieka lomā. Pasākumu vadīja īsta stāstniece Līga Reitere. Pasākumā piedalījās 83 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā radīt pašam savu darbu”

2019. gada 7. februārī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā radīt pašam savu darbu”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar stāstnieka profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.   

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā 2.-6. klašu skolēni interaktīvas nodarbības laikā varēja rast atbildes uz jautājumiem “Kā būt nodarbinātam?” un “Kā radīt pašam savu darbu?”. Skolēniem bija iespēja izzināt stāstnieka profesiju – pašnodarbinātas personas darbs, karjeras izaugsme, darbam nepieciešamās prasmes un izglītība, valoda, sadarbības iespējas, darba specifika, mainīgā darba vide, karjeras iespējas Latvijā un Pasaulē u.c. Pasākuma praktiskajā daļā notika stāstnieka profesijas demonstrējums un praktisks darbs grupās. Pasākumu vadīja īsta stāstniece Līga Reitere. Pasākumā piedalījās 115 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ēnu diena”

2019. gada 13. februārī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ēnu diena”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu skolēniem izvēlēties profesiju un atbilstoši tai sagatavoties.    

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 9.-12. klašu skolēni devās uz dažādiem uzņēmumiem un iestādēm Latvijā, lai iepazītos ar izvēlēto profesiju pārstāvju darba ikdienu, galvenajiem darba pienākumiem, izglītības un darba iespējām Latvijā un ārzemēs, noskaidroja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas profesijā. Skolēniem bija iespēja visu dienu vērot izvēlēto profesijas pārstāvi un uzdot interesējošos jautājumus, lai vēl vairāk izprastu profesiju. Skolēni ēnoja dažādus profesiju pārstāvjus – uzņēmumu vadītājus, inženierus, ārstus, farmaceitus, juristus, ķīmiķus u.c. profesiju pārstāvjus. Pasākumā piedalījās 29 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ēnu diena”

2019. gada 13. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ēnu diena”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar iespējamo nākotnes profesiju pārstāvju darba ikdienu un pienākumiem, lai iegūtu visaptverošu informāciju par izvēlēto nākotnes profesiju.  

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas10.-11. klašu skolēni devās uz dažādām Valsts iestādēm un uzņēmumiem Latvijā, lai iepazītos ar izvēlēto profesiju pārstāvju darba ikdienu, galvenajiem darba pienākumiem, izglītības un darba iespējām Latvijā un ārzemēs, noskaidroja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas profesijā. Skolēniem bija iespēja visu dienu vērot izvēlēto profesijas pārstāvi un uzdot interesējošos jautājumus, lai vēl vairāk izprastu profesiju. Skolēni ēnoja dažādus profesiju pārstāvjus – vēstniecību darbiniekus, Latvijas Republikas Saeimas darbiniekus, ministriju darbiniekus, kafijas grauzdētavas darbiniekus, televīzijas darbiniekus u.c.. Pasākumā piedalījās 10 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Virtuves pavēlnieks”

2019. gada 15. februārī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Virtuves pavēlnieks”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pavāra profesiju.    

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 9.-12. klašu skolēni dzirdēja stāstījumu par pavāra profesiju, nepieciešamajām īpašībām, darba specifiku, izglītības iegūšanu, darba iespējām. Pasākuma praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja iejusties pavāra lomā, lai varētu iepazīt pavāra darba vidi un darba pienākumu specifiku. Praktiskā daļa notika ēdināšanas uzņēmumā, lai rastos vēl pilnīgāks priekšstats par pavāra profesijas ikdienu.

Pasākumu vadīja pieredzējis šefpavārs ar vairāku gadu stāžu šajā profesijā. Pasākumā piedalījās 52 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Motivācijas nozīme personības izaugsmē”

2019. gada 18. februārī Kuldīgas Jauniešu mājā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Motivācijas nozīme personības izaugsmē”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot izglītojamo izpratni par iekšējo interesi, vēlmēm un nostāju, kas nepieciešamas motivācijai un izraisa cilvēka darbību, virzoties uz noteiktu mērķi.     

Pasākumā Kuldīgas novada 7.-12. klašu skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par personisko pieredzi par motivāciju kā atslēgas elementu, kas rosina cilvēku nepārtraukti izvirzīt mērķus un censties, lai tos sasniegtu gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīt būtiskākos motivācijas faktorus, kas liek cilvēkam izturēties ar īpašu attieksmi pret savu darbu, kā arī apzinājās, ka katras personības iekšējā motivācija ir dabiska tiekšanās attīstīties, augt, atraisīt interesi un izmantot visas savas spējas. Pasākumā ar savu pieredzi dalījās Andris Bulis.

Pasākumā piedalījās skolēni no dažādām Kuldīgas novada izglītības iestādēm – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Vilgāles pamatskolas, Ēdoles pamatskolas, Turlavas pamatskolas, Vārmes pamatskolas un Laidu pamatskolas. Pasākumā kopumā piedalījās 185 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Līga Kovaļeva

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Motivācijas nozīme personības izaugsmē”

2019. gada 19. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Motivācijas nozīme personības izaugsmē”.

Pasākuma mērķis: Noskaidrot motivācijas nozīmi personības izaugsmē. Izzināt mūziķa profesiju.      

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7.-8. klašu skolēni dzirdēja stāstījumu par motivāciju, tās faktoriem un nozīmi personības izaugsmē. Tāpat skolēni guva priekšstatu par mūziķa profesijas iespējām mūsdienās, iepazinās ar mūziķa darba apstākļiem, noskaidroja, kādas zināšanas, prasmes un izglītība nepieciešama, lai varētu strādāt par mūziķi. Pasākumu vadīja mūziķis Jānis Buķelis. Pasākumā kopumā piedalījās 104 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs”

2019. gada 19. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Pasākuma organizētājs, noformētājs, vadītājs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju.       

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1. klašu skolēniem bija iespēja redzēt un dzirdēt stāstījumu par ar vizuāliem piemēriem par pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju, tās ikdienu, darba specifiku, mainīgo darba vidi un dinamiku. Pasākuma praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja iejusties pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja lomā. Pasākumu vadīja IK Dekoru meistars, kuriem ir vairāku gadu pieredze pasākumu vadīšanā, organizēšanā un noformēšanā. Pasākumā kopumā piedalījās 43 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Sekmīgas karjeras veiksmes formula”

2019. gada 19. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Sekmīgas karjeras veiksmes formula”.

Pasākuma mērķis: Sniegt skolēniem pieredzi par to, kā intereses, hobiji un brīvā laika aktivitātes var ietekmēt vispusīgi attīstītas personības izaugsmi un veicināt mērķtiecīgas karjeras veidošanos.        

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 5.-6. klašu skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par mūsdienu iespējām dažādās profesijās, par to, kā būt vairāku profesiju pārstāvim un kā to visu apvienot. Tāpat skolēni dzirdēja pieredzē balstītu stāstījumu par to, kā sevi motivēt un kāpēc motivācija ir tik nozīmīga visu dzīvi. Pasākumu vadīja Mārtiņš Burke-Burkevics, kurš ir dažādu profesiju pārstāvis – mācītājs, mūziķis, pedagogs, zemessargs u.c. Pasākumā kopumā piedalījās 116 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti tērpa dizainera profesiju!”

2019. gada 19. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti tērpa dizainera profesiju!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar tērpu dizainera profesiju un sniegt iespēju to praktiski pamēģināt.         

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 2.-4. klašu skolēniem bija iespēja teorētiski un praktiski iepazīt tērpu dizainera profesiju, lielāku uzsvaru liekot uz praktisku profesijas iepazīšanu. Pasākuma pirmajā daļā skolēni klausījās par tērpu dizainera profesiju, darba ikdienu, specifiku un radošo garu, savukārt pasākuma otrajā daļā skolēniem bija iespēja modelēt, laikot, piedalīties modes skatē un vērtēt. Pasākumu vadīja tērpu dizainere un šuvēja Ineta Bērzupa. Pasākumā kopumā piedalījās 149 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Retāk sastopamo profesiju diena - skursteņslauķis”

2019. gada 19. februārī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Retāk sastopamo profesiju diena - skursteņslauķis”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar retāk sastopamo profesiju – skursteņslauķis, tajā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, un noskaidrot profesijas pieprasījumu darba tirgū.

Pasākumā Vārmes pamatskolas 6.-7. klašu skolēni tikās ar īstu skursteņslauķi, kurš bija ģērbies skursteņslauķim ierastajā apģērbā un ekipējies ar visu skursteņslauķa darbā nepieciešamo. Skursteņslauķis skolēniem pastāstīja par savu darba ikdienu, īpatnībām, grūtībām un izaicinājumiem, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kā arī sniedza informāciju par izglītības un darba iespējām šajā profesijā. Pasākumu vadīja skursteņslauķis Elijs Bite. Pasākumā kopumā piedalījās 16 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana nākotnes profesija”

2019. gada 25. februārī Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana nākotnes profesija”.

Pasākuma mērķis: Iegūt zināšanas un prasmes, kā plānot un sagatavoties savai izvēlētajai nākotnes profesijai. 

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 10.-12. klašu skolēni tikās ar izaugsmes treneri Daci Briedi-Zālīti, kura ir Jauniešu akadēmijas Pacelt pasauli vadītāja un dibinātāja. Pasākuma laikā notika diskusijas par tēmām “Mana izvēlētā nākotnes profesija”, “Pašnovērtējuma veidošana, tā nozīme” un “Cilvēka personības profila un iedzimto spēju saikne ar izvēlēto profesionālo virzienu”. Pasākuma praktiskajā daļā skolēni veica pašnovērtējumu, pētīja un izzināja savus iedzimtos talantus, kas var palīdzēt izvēlēties piemērotāko profesionālo virzienu. Tāpat izglītojamie trenējās, kā izveidot plānu, kas var palīdzēt sasniegt izvirzītos mērķus. Pasākumā kopumā piedalījās 42 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

2019. GADA MARTS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2019””

2019. gada 1. martā Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un V. Plūdoņa vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Izglītības izstāde “Skola 2019””.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām Latvijā un ārzemēs un iespējām tajās studēt, un sniegt iespēju atrast piemērotāko tālākizglītības programmu.   

Izglītības izstādē “Skola 2019” skolēniem bija iespēja iegūt visaptverošu informāciju par dažādām izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs, to piedāvātajām programmām un iespējām studēt. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus izglītības iestāžu pārstāvjiem, skatīties un klausīties izglītības iestāžu piedāvātās prezentācijas, kā arī piedalīties aktivitātēs un konkursos, uzzināt par studiju kredītiem un citu noderīgu informāciju. Pasākumā kopumā piedalījās 83 skolēni 9.-12. klasē.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova, Ilonda Reita, Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izmēģini, uzzini, aizraujies”

2019. gada 8. martā Kuldīgas Jauniešu mājā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izmēģini, uzzini, aizraujies”.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu interesi un izpratni par profesijām, kas saistītas ar ķīmiju, fiziku, IT tehnoloģijām, inženierzinātnēm u.c., kā arī sniegt atbilstošu informāciju par karjeras izaugsmes iespējām šajās nozarēs.      

Pasākumā Kuldīgas novada 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar SIA “Aspired” pārstāvjiem un vides inženieri Tomu Girvaiti, lai praktiskā, interaktīvā un interesantā nodarbībā iepazīstinātu skolēnus ar ķīmijas, fizikas, IT tehnoloģiju un inženierzinātņu jomas profesijām, nepieciešamo izglītību un prasmēm, darba specifiku, un darba iespējām. Ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību skolēni visaptveroši varēja iepazīt minēto jomu iespējamās profesijas. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīt arhitekta, pilota, programmētāja, tulkotāja, režisora un ārsta profesijas, izspēlējot karjeras spēli. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja iepazīt 12 interaktīvus eksponātus, lai nostiprinātu vai papildinātu nepieciešamās prasmes karjeras izvēlē. Darbojoties ar eksponātiem, skolēniem bija iespēja aptvert 4 prasmju pamatgrupas – pašpaļāvība, sociālās prasmes, vispārējās un specifiskās prasmes. Pasākumā piedalījās skolēni no dažādām Kuldīgas novada izglītības iestādēm – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Vilgāles pamatskolas, Ēdoles pamatskolas, Turlavas pamatskolas, Vārmes pamatskolas, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas un Laidu pamatskolas. Pasākumā kopumā piedalījās 190 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Līga Kovaļeva

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas ir inženierzinātnes?”

2019. gada 18. martā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas ir inženierzinātnes?”.

Pasākuma mērķis: Sekmēt skolēnu profesionālo orientāciju un izglītības veicināšanu inženierzinātņu jomā.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 6.-9. klašu skolēni nodibinājuma “Tehnobuss Latvija” speciālistu vadībā ar teorijas un praktisku uzdevumu palīdzību ieguva vispusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs, kas sekmē skolēnu profesionālo orientāciju un izglītības veicināšanu inženierzinātņu jomā. Mobilajā demonstrāciju laboratorijā skolēniem bija iespēja pamēģināt printēt ar 3D printeri, darbināt robotu, izprast pneimatisko mehānismu, pamēģināt metināšanu un detaļu frēzēšanu. Tāpat skolēni saņēma informāciju par profesiju daudzveidību mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs – mašīnbūves speciālists, mehatroniķis, metinātājs, metālapstrādātājs, elektronikas speciālists, siltumtehnikas speciālists, metālapstrādes darba galda operators, kā arī to, kur var iegūt šīs profesijas un par darba iespējām šajās profesijās. Pasākumā kopumā piedalījās 91 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mežu pasaule”

2019. gada 19. martā Vilgāles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mežu pasaule”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar meža nozarē strādājošo profesiju pārstāvju darba specifiku un radīt priekšstatu par meža nozarē nepieciešamo profesiju daudzveidību, darba apstākļiem un ikdienu.  

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 4.-7. klašu skolēni tikās ar meža speciālisti un Meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” valdes priekšsēdētāju Sigitu Vaivadi, lai vispusīgi iepazītu mežsaimniecības nozares profesijas. Skolēni tika iepazīstināti ar mežsaimniecības nozares profesiju pārstāvju darba apstākļiem, ikdienu un izaicinājumiem. Darbojoties grupās un ar dažādu interaktīvu spēļu un aktivitāšu palīdzību skolēni guva priekšstatu par mežsaimniecības nozarē strādājošo profesiju pārstāvju darba specifiku, nepieciešamo izglītību un zināšanām. Pasākumā kopumā piedalījās 24 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pavārs – mana nākotnes profesija”

2019. gada 26. martā  Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pavārs – mana nākotnes profesija”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pavāra profesiju un tās darba specifiku.   

Pasākumā Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 7.-9. klašu un 1.-3. pavāru palīgu kursa skolēni tikās ar restorāna Entresol pavāru Edgaru Balodi, lai izzinātu pavāra profesijas īpatnības, darba ikdienu, izaicinājumus un izaugsmes iespējas. Skolēni uzdeva jautājumus par izglītības iespējām pavāra profesijas apgūšanai un darba iespējām. Skolēni kopā ar pavāru iejutās pavāra lomā un kopā ar pavāru Edgaru Balodi gatavoja uzkodas, dekorēja un noslēgumā diskutēja par to, cik nozīmīga un nepieciešama ir pavāra profesija mūsdienās. Pasākumā kopumā piedalījās 85 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče

2019. GADA APRĪLIS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Trīs labas lietas”

2019. gada 12. aprīlī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Trīs labas lietas”.

Pasākuma mērķis: Veicināt izpratni par attiecību nozīmīgumu stabilas karjeras veidošanā – apgūt principus, kā iecerēto sasniegt vieglāk, kā mācīties domāt pozitīvi no iespēju, ne problēmu viedokļa un kā pārvarēt “ES NEGRIBU”.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 6. klašu skolēni tikās ar Mārtiņu Geidu, lai noskaidrotu, kas ir karjeras konsultants un ko viņš dara, izrunāja par trīs darbībām ikdienā, kas ietekmē stabilas un veiksmīgas karjeras veidošanos. Tāpat nodarbības vadītājs kopā ar skolēniem izgāja cauri vairākām tēmām – “Cik reizes mēģināt, lai pārbaudītu savas izvēles?”, “Nodarbību vadītāja profesiju atpazīšana un dzīves ceļš caur gribu-negribu”, “Mani gribu-negribu” un citas tēmas. Pasākumā kopumā piedalījās 52 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesijas!”

2019. gada 26. aprīlī Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti profesijas!”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot skolēnu izpratni par amatnieku darba ikdienu un amatniecības nozares specifiku, atbilstoši mūsdienu pieprasījumam. 

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 4.-5. klašu skolēniem interaktīvā nodarbībā bija iespēja iepazīt ziepju ražošanas uzņēmumu “Art Soapworks”, tā darba vidi, aprīkojumu, noskaidrot kādi profesiju pārstāvji ir nepieciešami, lai ražotu ziepes un realizētu saražoto. Pasākuma noslēgumā skolēni piedalījās praktiskā nodarbībā, kurā guva priekšstatu par ziepju ražošanas tehnologa profesiju. Pasākumā kopumā piedalījās 43 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

2019. GADA MAIJS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmes un uzņēmības stāsts”

2019. gada 2. maijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Veiksmes un uzņēmības stāsts”.

Pasākuma mērķis: Sniegt skolēniem iespēju tikties ar veiksmīgu uzņēmēju un dzirdēt viņa veiksmes stāstus, motivācijas nozīmi veiksmīgas uzņēmējdarbības veidošanā.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7. klašu skolēni apmeklēja uzņēmumu “Blue Shock Race” un tikās ar tā pārstāvi Arti Dauginu, lai dzirdētu viņa veiksmes stāstu par uzņēmējdarbības uzsākšanu un turpināšanu, par motivācijas nozīmi cilvēka dzīvē un karjerā, kā arī par uzņēmējdarbības attīstības iespējās Latvijā. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīt apmeklētā uzņēmuma darba vidi, iepazīt un izzināt tajā strādājošo darbinieku profesijas. Pasākumā kopumā piedalījās 46 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “”Skills Latvia 2019” prasmju konkursa apmeklējums”

2019. gada 8. maijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “”Skills Latvia 2019” prasmju konkursa apmeklējums”.

Pasākuma mērķis: Doties uz Valsts Izglītības satura centra organizēto prasmju konkursu “Skills Latvia 2019”, lai redzētu un iepazītu dažādas profesijas.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 9. klašu skolēni redzēja konkursa dalībnieku – jauno meistaru paraugdemonstrējumus un uzdevumus, kuri pārstāvēja dažādas profesijas – pavāri, viesmīļi, tērpu veidotāji, galdnieki, programmētāji, flīzētāji un citas profesijas. Tāpat skolēniem profesiju parādē bija iespēja izmēģināt un izzināt dažādas profesijas – multimediju speciālists, programmētājs, būvnieks, vizāžists, robežsargs, karavīrs u.c. Papildus tam skolēni pēc izvēles iesaistījās karjeras kafejnīcās, to piedāvātajās interaktīvajās spēlēs un virtuālajos pārbaudījumos, kā arī rada atbildes uz dažādiem ar iespējamo izvēlēto karjeru saistītajiem jautājumiem un citas aktivitātes, ko piedāvāja konkurss. Pasākumā kopumā piedalījās 17 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

2019. gada 17. maijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ražots Latvijā”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt pārtikas ražošanas uzņēmumus un tajās sastopamās profesijas. 

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6. klašu skolēni apmeklēja divus pārtikas ražošanas uzņēmumus – karameļu ražošanas uzņēmumu “Karameļu darbnīca” un medus ražošanas uzņēmumu “Meduspils”. Abos apmeklētajos uzņēmumos skolēni iepazina pārtikas ražošanas procesu, izzināja, kādas profesijas ir nepieciešamas, lai varētu notikt viss process “no idejas līdz realizēšanai”, kāda ir darba vide, ikdiena un specifika. Visaptverošākai procesa iepazīšanai, skolēni piedalījās uzņēmumu vadītās meistarklasēs, uzdevuma jautājumus un diskutēja. Pasākumā kopumā piedalījās 40 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mežsaimniecībā nepieciešamās profesijas!”

2019. gada 22. maijā Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mežsaimniecībā nepieciešamās profesijas!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar mežsaimniecībā nepieciešamajām un sastopamajām profesijām, kā arī veicināt skolēnu interesi par mežsaimniecības nozari.  

Pasākumā Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 7.-9. klašu skolēniem un 1.-3. mežstrādnieku un galdnieku kursa skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes lektori un pētnieci Solveigu Luguzu, kura skolēniem pastāstīja par mežsaimniecības nozari, tajā sastopamajām profesijām, izglītības un darba iespējām, kā arī sniedza informāciju par veiksmīgiem mežsaimniecības uzņēmumiem Latvijā. Pasākuma praktiskajā daļā Solveiga Luguza organizēja praktiski radošas aktivitātes, lai vēl vispusīgāk izprastu karjeras iespējas mežsaimniecības nozarēs un nozari kopumā. Pasākumā kopumā piedalījās 57 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju detektīvs”

2019. gada 22. maijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Profesiju detektīvs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt pārtikas ražošanas uzņēmumu un tajās sastopamās profesijas. 

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 3. klašu skolēni apmeklēja čipsu ražotni Ādažos, lai iegūtu informāciju par čipsu ražošanā un realizācijā nepieciešamajām profesijām, izglītības un darba iespējām nākotnē, iepazītu uzņēmumu un tā attīstību kopumā, iepazītu darba specifiku, vidi un iespējamos izaicinājumus. Pasākuma noslēguma notika praktiska profesiju izmēģināšana, lai vēl labāk izprastu darba specifiku čipsu ražošanas uzņēmumā. Pasākumā kopumā piedalījās 29 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija-dravnieks”

2019. gada 23. maijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Profesija-dravnieks”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt un izzināt biškopja profesiju.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1. klašu skolēni apmeklēja SIA “Laumu parks”, lai iepazītu biškopi, ko viņš dara, kāda ir darba ikdiena, vide un aprīkojums un kādas prasmes un izglītība ir nepieciešamas, lai varētu strādāt par biškopi. Praktiskā nodarbībā skolēniem bija iespēja vēl visaptverošāk iepazīties ar biškopja profesiju un citām radniecīgām profesijām. Skolēni tikās ar īstu biškopi un redzēja bites. Pasākumā kopumā piedalījās 29 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Lauksaimniecībā nepieciešamās profesijas!”

2019. gada 23. maijā Turlavas pamatskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Lauksaimniecībā nepieciešamās profesijas!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar karjeras iespējām lauksaimniecības nozarē un tajā sastopamajām profesijām.

Pasākumā Turlavas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni apmeklēja Zemnieku saimniecību “Jokas”, kur iepazina, kas ir zemnieku saimniecība un lauksaimniecības nozare, ar ko tās nodarbojas. Pasākuma laikā zemnieku saimniecības īpašnieks pastāstīja par lauksaimniecības nozari kopumā, par karjeras, izglītības un darba iespējām tajā, par izaicinājumiem un grūtībām, ar ko bieži saskaras lauksaimniecības nozarē strādājošie. Tāpat skolēniem bija iespēja dzirdēt iedvesmojošus veiksmes stāstus par veiksmīgu karjeru lauksaimniecības nozarē. Skolēni aktīvi izrādīja interesi par lauksaimniecības nozari, uzdodot jautājumus un iesaistoties diskusijās. Skolēniem bija iespēja iejusties lauksaimnieka lomā. Pasākumā kopumā piedalījās 27 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Manu vērtību pasaule”

2019. gada 24. maijā Ēdoles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Manu vērtību pasaule”.

Pasākuma mērķis: Veicināt skolēnu izpratni par vērtību sistēmas veidošanu un izglītības nozīmi tajā.

Pasākumā Ēdoles pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar dažādu profesiju (mācītājs, zemessargs, pedagogs, mūziķis u.c.) pārstāvi Mārtiņu Burki-Burkevicu, kurš kopā ar skolēniem diskutēja par to, kas ir vērtība, kā veidojas cilvēka vērtību sistēma, kāda ir izglītības vērtība un nozīme mūsdienās, “Ko darīt? Palikt vai aizbraukt?”. Tāpat pasākuma vadītājs dalījās savā pieredzē par to, kā izglītojamo intereses, hobiji un brīvā laika aktivitātes var ietekmēt vispusīgi attīstītas personības izaugsmi un veicināt mērķtiecīgi virzītas karjeras veidošanos. Pasākumā kopumā piedalījās 45 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Pļaviņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mūzika ne tikai māksla, bet profesija”

2019. gada 29. maijā Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mūzika ne tikai māksla, bet profesija”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar mūziķa profesiju un tās specifiku.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar mūziķiem no grupas “Carnival Youth”, kuri pastāstīja par mūziķa profesijas ikdienu, nepieciešamo izglītību, zināšanām un prasmēm, izaugsmes iespējām, izaicinājumiem un grūtībām, ar kurām nepārtraukti ir jāsaskaras. Mūziķi pastāstīja, kāds ir karjeras ceļš uz mūziķa profesiju un no kādiem faktoriem tas ir atkarīgs. Tāpat mūziķi pastāstīja par citu profesiju pārstāvjiem, bez kuriem mūziķi nevarētu veikt savu darbu – gaismotājs, skaņotājs, menedžeris u.c. Skolēniem bija iespēja gan anonīmi, gan atklāti mūziķiem uzdot dažādus jautājumus par karjeras tematiku. Pasākumā kopumā piedalījās 491 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Inese Titova

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija-zemessargs”

2019. gada 29. maijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija-zemessargs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar zemessarga profesiju un tās specifiku.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar zemessargu Viesturu Zviedri, kurš pasākumu organizēja un vadīja 7 staciju veidā, tādā veidā vispusīgi iepazīstinot ar zemessarga profesiju, darba specifiku, uzdevumiem, darba ikdienu un tās izaicinājumiem, izglītības un darba iespējām, darbības virzieniem. Zemessargs skolēniem stāstīja piemērus no dažādām ikdienas situācijām, analizēja tās, demonstrēja ikdienas darba ekipējumu (ieroči, instrumenti, pārtikas pakas, nepieciešamais izdzīvošanai u.c.). Staciju veidā skolēniem bija iespēja analizēt situācijas, redzēt ekipējumu, noskaidrot par karjeras iespējām, iepazīties ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kā arī uzdot interesējošos jautājumus un saņemt atbildes, un pašiem iejusties zemessarga lomā. Pasākumā kopumā piedalījās 223 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesijas!”

2019. gada 29. maijā Kuldīgas 2. vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Iepazīsti profesijas!”.

Pasākuma mērķis: Izzināt uzņēmēja profesiju un iepazīties ar maiznieka profesiju.  

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 2.-4. klašu skolēniem bija iespēja viesoties uzņēmumā Saldus maiznieks. Skolēni uzzināja, kas ir uzņēmējs un uzņēmējdarbība, ko tas ietver un kā par tādu var kļūt, un kādi ir galvenie izaicinājumi. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīties ar maiznieka profesiju, noskaidrot, ko dara maiznieks un kur var iegūt maiznieka izglītību, kādām zināšanām un prasmēm ir jābūt. Skolēni tika iepazīstināti ar maiznieka profesijas darba specifiku, darba vidi un ikdienas pienākumiem. Meistarklases veidā skolēni iejutās maiznieka lomā. Pasākumā kopumā piedalījās 84 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

2019. GADA JŪNIJS

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesijas!”

2019. gada 10. jūnijā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Izzini profesijas Latvijas uzņēmumos”.

Pasākuma mērķis: Izzināt uzņēmēja prasmes, iepazīstot maiznieka un entomologa profesijas.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja viesoties uzņēmumos “Saldus maiznieks” un “Tērvetes tauriņi”. Iekļaujot teorētiskas (lekcija, stāstījums) un praktiskas (nodarbības) metodes, skolēni vispusīgi iepazina maiznieka un entomologa profesijas – nepieciešamās prasmes, zināšanas un izglītību, darba specifiku, vidi un izaicinājumus, karjeras un darba iespējas pēc profesiju iegūšanas. Pasākuma noslēgumā skolēniem bija iespēja iejusties abu profesiju lomā un uz mirkli kļūt par uzņēmējiem. Pasākumā kopumā piedalījās 38 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

2017./2018. mācību gada 1. semestrī īstenotie karjeras atbalsta pasākumi

Karjeras atbalsta pasākums “Biznesa kompass”

2017. gada 18. oktobrī Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Biznesa kompass”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, kā arī veicināt karjeras lēmumu pieņemšanu.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas 2. vidusskolas 10.–12. klašu skolēni iepazina topošā uzņēmēja darba specifiku, nepieciešamās profesionālās kompetences, zināšanas un prasmes profesionālās darbības veikšanai. Tāpat skolēni iepazina uzņēmēja darba ikdienu un izaicinājumus. Pasākuma noslēgumā notika diskusija par to, kā radīt savu biznesu. Pasākumu vadīja jaunais uzņēmējs, SIA SPIIKIIZI līdzīpašnieks Āris Birze. Pasākumā piedalījās 33 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

Karjeras atbalsta pasākums “Stikla pūtēja profesija”

2017. gada 18. oktobrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Stikla pūtēja profesija”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar stikla pūtēja profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1.–4. klašu skolēni iepazina stikla pūtēja profesiju, darba ikdienu, amata noslēpumus, izglītības un darba tirgus iespējas. Skolēni tika mudināti noskaidrot, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas stikla pūtēja profesijā. Pasākuma ietvaros tika demonstrēti stikla pūtēju izgatavotie izstrādājumi. Pasākuma laikā, praktiski darbojoties, skolēni tika rosināti pārbaudīt savu interesi par stikla pūtēja darbu. Pasākuma noslēgumā notika diskusija par to, kā radīt savu biznesu. Pasākumu vadīja stikla pūšanas meistars Artūrs Virbulis. Pasākumā piedalījās 97 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras atbalsta pasākums “Lidostas darbinieks”

2017. gada 18. oktobrī Valsts akciju sabiedrībā “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Lidostas darbinieks”.

Pasākuma mērķis: Veicināt izglītojamo interesi un iepazīt lidostas darbinieku profesijas.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas 7. klašu skolēni iepazina lidostas attīstību, tajā strādājošo profesiju daudzveidību, kā arī lidostas darba vidi un darba ikdienu. Pasākuma laikā notika diskusija, kuras laikā tika noskaidrots, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas lidostas darbinieku profesijās, par izglītības un darba iespējām šajās profesijās. Pasākumu vadīja starptautiskās lidostas “Rīga” darbinieki. Pasākumā piedalījās 38 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa un Liene Mūrniece

Karjeras atbalsta pasākums “Es, kā maizes cepējs”

2017. gada 18. oktobrī SIA “Lāči”, “Benūžu Skauģi”, Babītes pag., Babītes nov., projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Es, kā maizes cepējs”.

Pasākuma mērķis: Veicināt izglītojamo interesi un iepazīt maizes cepēja profesiju.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas 7. klašu skolēni noskatījās interaktīvu prezentāciju “Maizes ceļš līdz patērētājam”. Tāpat pasākuma laikā notika diskusija, kuras tika noskaidrots, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas maizes cepēja profesijā, par izglītības un darba iespējām šajā profesijā. Praktiskās daļas laikā skolēni iepazina maizes cepēja darba vidi, profesijas specifiku un maizes cepšanas procesu, kā arī skolēniem bija iespēja veidot un cept maizes klaipiņu un rudzu cepumus. Pasākumu vadīja SIA “Lāči” sabiedriskās ēdināšanas un izklaides daļas pārdošanas speciāliste Ginta Čaunāne. Pasākumā piedalījās 38 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa un Liene Mūrniece

Karjeras atbalsta pasākums “Tava pasaule šodien un rīt”

2017. gada 30. oktobrī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Tava pasaule šodien un rīt”.

Pasākuma mērķis: Palīdzēt izglītojamiem apzināt savas vēlmes un iespējas karjeras izglītībā, izmantojot metaforiski asociatīvās kārtis

Pasākuma ietvaros Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 9., 11. un 12. klašu skolēniem notika praktiska nodarbība par sevis izzināšanu, izmantojot unikālu metodiku – metaforiski asociatīvās kārtis, kas palīdz runāt ar skolēniem par viņu darbu, izaugsmi, mērķiem un attiecībām. Pasākumā sniegtā informācija palīdzēs skolēniem apzināt savus resursus, grūtības, attiecības ar vienam ar otru, apzināt savas vēlmes un iespējas, kā arī izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja pārrunāt karjeras izvēles jautājumus “Gribu-varu-vajag” un karjeras lēmumu pieņemšanas procesu. Tāpat tika organizēta grupu aktivitāte “Karjeras modeļa izveide”, izmantojot metodisko līdzekli, “Tava izvēle”. Pasākumu vadīja Agita Šmitiņa, kura strādā ar metaforiski asociatīvajām kārtīm, sniedz individuālas konsultācijas, vada grupu apmācības, komandu un saskarsmes treniņus. Pasākumā piedalījās 55 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita

Karjeras atbalsta pasākums “Mežu pasaule”

2017. gada 31. oktobrī Ēdoles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Mežu pasaule”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar meža nozarē strādājošo profesiju pārstāvju darba specifiku. Radīt priekšstatu par meža nozarē nepieciešamo profesiju daudzveidību, darba apstākļiem un ikdienu.

Pasākuma ietvaros Ēdoles pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem notika teorētiski praktiska nodarbība, kurā skolēni vispusīgi tika iepazīstināti ar mežsaimniecības nozares profesijām. Tāpat skolēni tika iepazīstināti ar mežsaimniecības nozares darba apstākļiem, ikdienu un izaicinājumiem. Nodarbības praktiskajā daļā skolēniem bija grupu darbs, kurā ar dažādu aizraujošu un interesantu aktivitāšu un spēļu palīdzību skolēni guva priekšstatu par mežniecības nozarē strādājošo profesiju pārstāvju darba specifiku. Pasākumu vadīja Sigita Vaivade, kura ir mežsaimniecības jomas speciāliste, vada meža īpašnieku biedrību “MEŽA KONSULTANTS”, kā arī ir radījusi pasākumu ciklu “Meža ABC”. Pasākumā piedalījās 37 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska

Karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti teātri”

2017. gada 2. novembrī Liepājas teātrī, Teātra iela 4, Liepāja, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Iepazīsti teātri”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt ar skatuves mākslu saistīto profesiju darbu un pienākumus.

Pasākuma ietvaros Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10.-12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar teātra skatuvi un interesantiem veiksmes stāstiem no aktieru dzīves. Tāpat pasākuma ietvaros notika ekskursija pa teātri un profesiju labirintiem – aktieris, režisors, scenogrāfs, gaismotājs, kostīmu mākslinieks, frizieris, izrāžu un trupas vadītājs, suflieris, rekvizitors, mārketinga komunikāciju speciālists. Pasākuma ietvaros notika arī diskusija, kura rosināja skolēnus izvērtēt savu iekšējo resursu atbilstību ar teātri vai kino karjeru izvēles ceļu. Pasākumu vadīja Liepājas teātra darbinieki. Pasākumā piedalījās 38 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa

Karjeras atbalsta pasākums “Millenium paaudze darba pasaulē”

2017. gada 3. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Millenium paaudze darba pasaulē”.

Pasākuma mērķis: Padziļināt izglītojamo izpratni par vērtībām un attieksmi pret darba tirgu.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas 10.-12. klašu skolēni noklausījās lekciju par dažādām tēmām, piemēram, Millenium paaudzes jauniešu izaicinājumi, par vērtībām un attieksmi pret darba tirgu, kā sadarboties ar vecākām paaudzēm, ieejot darba pasaulē, kā noturēties darba tirgū. Pasākumu vadīja Zanda Rubene, kura ir Latvijas Universitātes profesore, vairākkārt skolās lasījusi lekcijas un diskutējusi ar Millenium paaudzi par attieksmi pret darba tirgu, par to, kādas prasmes nepieciešamas, lai sadarbotos ar vecākām paaudzēm, ieejot darba tirgū. Pasākumā piedalījās 31 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa

Karjeras atbalsta pasākums “Ko dara pasākumu organizētājs un vadītājs?”

2017. gada 7. novembrī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Ko dara pasākumu organizētājs un vadītājs?”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pasākumu vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-4. klašu skolēni noklausījās stāstījumu ar vizuāliem piemēriem, kurā iepazīstina ar pasākuma vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju. Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par vadītāja, organizētāja un noformētāja profesijām. Tāpat pasākuma laikā tika veikti praktiski uzdevumi, kuros skolēni iejutās pasākuma vadītāja, organizētāja un noformētāja profesiju pārstāvjos. Pasākumu vadīja Diāna Pantjušenkova, kura ir izklaides centru bērniem “Brīnumzeme” vadītāja un piedāvā skolēniem praktisku darbošanos, lai skolēni varētu iepazīt pasākumu vadītāja noformētāja profesijas. Pasākumā piedalījās 243 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Mūrniece

Karjeras atbalsta pasākums “Es pats veidoju savu karjeru”

2017. gada 10. novembrī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā, Jelgavas iela 26, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Es pats veidoju savu karjeru”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt jauniešus ar personību, tās izaugsmi, motivāciju, par karjeras lēmumu pieņemšanu dzīvē. Izprast personības pilnveidošanas nozīmi karjeras lēmumu pieņemšanā. Karjeras lēmumu pieņemšana atbilstoši spējām un vēlmēm.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12. klašu skolēni iepazinās ar personību un viņa darba ikdienu, sportista, datorinženiera, aktiera, operas solista profesijās nepieciešamajām prasmēm un rakstura īpašībām. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja gūt izpratni par to, ka personības pilnveidošanai ir liela nozīme karjeras lēmumu pieņemšanās un realizēšanā. Pasākumu vadīja Juris Jope, kurš ir sportists, datorinženieris, programmētājs, aktieris un topošais operas solists. Pasākumā piedalījās 129 skolēni no Vārmes pamatskolas, Kuldīgas pamatskolas, Laidu pamatskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Ēdoles pamatskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas un Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Līga Kovaļeva

Karjeras atbalsta pasākums “Mana pasaule”

2017. gada 27. novembrī Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Mana pasaule”.

Pasākuma mērķis: Palīdzēt izglītojamiem apzināt savas vēlmes un iespējas karjeras izglītībā, veicināt karjeras lēmumu pieņemšanu.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas 2. vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem notika praktiska nodarbība par sevis izzināšanu, izmantojot unikālu metodiku – metaforiski asociatīvās kārtis, kas palīdz runāt ar skolēniem par viņu darbu, izaugsmi, mērķiem un attiecībām. Pasākumā sniegtā informācija palīdzēs skolēniem apzināt savus resursus, grūtības, attiecības ar vienam ar otru, apzināt savas vēlmes un iespējas, kā arī izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja pārrunāt karjeras izvēles jautājumus “Gribu-varu-vajag” un karjeras lēmumu pieņemšanas procesu. Tāpat tika organizēta grupu aktivitāte “Karjeras modeļa izveide”, izmantojot metodisko līdzekli, “Tava izvēle”. Pasākumu vadīja Agita Šmitiņa, kura strādā ar metaforiski asociatīvajām kārtīm, sniedz individuālas konsultācijas, vada grupu apmācības, komandu un saskarsmes treniņus. Pasākumā piedalījās 38 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa.

Karjeras atbalsta pasākums “Inženiera profesijas iepazīšana”

2017. gada 1. decembrī Turlavas pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Inženiera profesijas iepazīšana”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar inženiera profesiju un inženierzinātnēm, izzinot, kā roboti palīdz inženierzinātnēs.

Pasākumā Turlavas pamatskolas 1.-4. klašu skolēni tika iepazīstināti ar inženiera profesiju, tās ikdienu un iespējām. Nodarbības laikā tika pārrunātas arī drošības instrukcijas darbam ar robotiem un planšetēm. Skolēniem tika sniegta informācija par robotiem un to veidiem, to radīšanas iespējām Latvijā un pasaulē, to pielietojumu dzīvē (robotu tārpi, roboti – programmējamie kauliņi, robotu roka, robotu bumba, robotu uz gaisa spilvena un programmējumu dronu), kā arī bērniem saprotamā veidā tika sniegtas pirmās iemaņas robotu programmēšanā. Nodarbības otrajā daļā skolēniem bija iespēja pašiem uzkonstruēt savu robotu. Kopumā skolēniem radās priekšstats, kā robotu konstruēšana un programmēšana paver karjeras iespējas pieaugušo dzīvē. Nodarbību vadīja AgirVision Robotu Skola, kuriem ir liela pieredze izbraukuma nodarbību vadīšanā visā Latvijā. Pasākumā piedalījās 33 skolēni.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums ar tādu pašu nosaukumu un saturu 2017. gada 1. decembrī notika arī Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā, kurā piedalījās 25 1.-4. klašu skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče

2017./2018. mācību gada 2. semestrī īstenotie karjeras atbalsta pasākumi

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izzini sevi un domā”

2018. gada 11. janvārī Kuldīgas pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izzini sevi un domā”.

Pasākuma mērķis: Mudināt skolēnus atrast karjeras mērķi, apzināties savus resursus un realizēt tos dzīvē. 

Nodarbībā Kuldīgas pamatskolas 8.-9. klašu skolēniem tika izmantota izaugsmes veicināšanas (koučinga) pieeja ar mērķi rosināt skolas jauniešus apzināties savu potenciālu un reālās iespējas karjeras jomā. Pieeja ar atvērto jautājumu palīdzību un darbu mazajās grupās un pāros paplašina skatījumu jauniešiem svarīgā jautājumā “Ko man darīt tālāk?”. Nodarbības laikā skolēni iepazina savas stiprās un vājās puses, kā arī iepazinās ar vienu no personības tipoloģijām (eneagramma) un tās izmantošanu karjeras plānošanā. Iegūto zināšanu nostiprināšanai skolēni veidoja rīcības plānu, kā sasniegt izvēlēto mērķi, apzinājās tās jomas, kuras būtu nepieciešams attīstīt, lai varētu īstenot izvēlēto karjeras ceļu, un guva iedvesmu pirmo soļu veikšanai. Pasākumu vadīja pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja Inta Santa. Pasākumā piedalījās 46 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums ""Nepareizais” vai "pareizais” ceļš uz karjeru”

2018. gada 24. janvārī Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “”Nepareizais” vai “pareizais” ceļš uz karjeru”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt jauniešu ar personībām, viņu izaugsmi, motivāciju, karjeras lēmumu pieņemšanu dzīvē, par profesijas izvēlē piedzīvotām veiksmēm un neveiksmēm.

Nodarbība 11.-12. klašu skolēniem no dažādām Kuldīgas novada izglītības iestādēm ļāva izprast personības pilnveidošanas nozīmi karjeras lēmumu pieņemšanā, apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī darba specifiku, nepieciešamās profesionālās kompetences, zināšanas un prasmes profesionālās darbības veikšanai. Pasākumu vadīja Kurzemes radio ētera personība, ierakstu studijas pārstāvis, pasākumu vadītājs un DJ Māris Dadzis, SIA “Nukleārās medicīnas centrs” pārstāvis Edgars Mamis, Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks Raimonds Popļausks, SIA “Milzu!” īpašnieks un zīmola radītājs Enno Ence, SIA “Bites Mārketings” pārstāve, aktrise, keramiķe Sigita Jevgļevska un SIA “Communication Art” pārstāve, pasākumu organizatore Vivita Leismane. Pasākumā piedalījās 130 skolēni no Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas.

Par pasākumu atbildīgais: Līga Kovaļeva, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra karjeras un audzināšanas darba speciāliste.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātnes noslēpumi”

2018. gada 25. janvārī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātnes noslēpumi”.

Pasākuma mērķis: Radošā un interesantā veidā iepazīt ķīmiķa un fiziķa profesiju.  

Nodarbībā Vārmes pamatskolas 1.-9. klašu skolēniem tika rasts priekšstats par ķīmiķa un fiziķa darba specifiku, skolēni vēroja un analizēja speciālistu veiktos eksperimentus, noskaidroja profesijas pieprasījumu darba tirgū. Tāpat skolēniem bija iespēja praktiski darboties un izmēģināt vecumposmam atbilstošus eksperimentus un iejusties fiziķa un ķīmiķa “ādā”.

Pasākumu vadīja SIA “Laboratorium Ekspertu skola”, kas jau ilgtermiņā piedāvā zinātniskos teātrus, aizraujošas fizikas un ķīmijas apmācības un krāšņas zinātniskās programmas. Pasākumā piedalījās 96 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana karjera žurnālistikā”

2018. gada 26. janvārī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana karjera žurnālistikā”.

Pasākuma mērķis: Papildināt izglītojamo zināšanas par žurnālista profesijas pārstāvju darba ikdienu un izglītības iespējām šajā profesijā. 

Nodarbībā Kuldīgas Centra vidusskolas 12. klašu skolēni ieguva informāciju par to, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas žurnālista profesijā, par izglītību un darba iespējām žurnālista profesijā, kā arī tika stāstīts par faktoriem, kas kavē vai veicina veiksmīgu karjeru šajā profesijā. Tāpat pasākumā notika diskusija par to, kā veidojas karjeras ceļš un kā pieņemt lēmumu, kā arī refleksija – ko izglītojamie ieguva un uzzināja lekcijā un diskusijā. Pasākumu vadīja TV3 žurnāliste Monta Jakovela. Pasākumā piedalījās 39 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es, mazais zinātnieks”

2018. gada 5. februārī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es, mazais zinātnieks”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar programmēšanas pamatiem ar mērķi ieinteresēt skolēnus programmētāja profesijā. 

Nodarbībā Kuldīgas Centra vidusskolas 2. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt, kas ir programmēšana un kur tā nepieciešama. Pasākuma otrajā daļā skolēniem bija iespēja darboties praktiski un pašiem pamēģināt pielietot elementārākās programmēšanas zināšanas. Pasākumu vadīja AgirVision Robotu Skola, kuriem ir liela pieredze izbraukuma nodarbību vadīšanā visā Latvijā. Pasākumā piedalījās 53 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Mūrniece

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Domā, plāno, rīkojies!”

2018. gada 13. februārī Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Domā, plāno, rīkojies!”.

Pasākuma mērķis: Rosināt skolēnus apzināties savu potenciālu un reālās iespējas karjeras jomā, palīdzot noteikt savas stiprās puses un vājās puses.   

Nodarbībā Vārmes pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja apgūt dažādas prasmes: formulēt efektīvu mērķi, konkretizēt savu skatījumu uz savu karjeru, iepazīt sevi strādājot gan grupās, gan individuāli – ar personības tipoloģijas-eneagrammas-testa palīdzību, apzināties savas spēcīgās un vājās puses, apzināties tās jomas, kuras būtu nepieciešams attīstīt, lai varētu īstenot izvēlēto karjeras ceļu, izveidot sarakstu ar darbiem sava nākotnes ceļa īstenošanai un soļiem, kas veicami jau tuvākajā laikā. Pasākumu vadīja pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja Inta Santa. Pasākumā piedalījās 42 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi stilīgs!”

2018. gada 13. februārī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi stilīgs!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar stilista profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.   

Nodarbībā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 5.-8. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt profesionāla stilista profesiju un darba specifiku. Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas stilista profesijā, iepazina amata specifiku un apzināja karjeras iespējas šajā profesijā. Nodarbības ietvaros tika organizēta arī praktiska darbošanās – tika organizētas aktivitātes sava tēla un stila izveidē, ievērojot vecumposma īpatnības. Pasākumu vadīja skaistumkopšanas speciāliste, stiliste-vizāžiste Zane Melnace. Pasākumā piedalījās 90 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ēnu diena”

2018. gada 14. februārī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ēnu diena”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Pasākuma ietvaros skolēni paši izvēlējās profesiju pārstāvjus, kurus vēlas iepazīt un izzināt. Skolēni iepazinās ar izvēlēto profesiju pārstāvju darba ikdienu un galvenajiem darba pienākumiem, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas profesijā, kā arī diskutēja par izglītības un darba iespējām attiecīgajā profesijā. Skolēni visu dienu vēroja dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izzini, eksperimentē un radi”

2018. gada 15. februārī Kuldīgas novada Jauniešu mājā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Izzini, eksperimentē un radi!” V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēniem.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar vides inženiera profesiju.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 7.-8. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt vides inženiera profesiju, kā arī pētīt plastmasas ietekmi uz vidi un risinājumus plastmasas otrreizējai pārstrādei. Pasākumā tika organizēta arī radošā darbnīca, kurā skolēni no plastmasas maisiņiem mācījās pagatavot virves, pēc tam notika sacensības virvju stipruma noteikšanā. Tāpat jaunieši mēģināja iegūt bioplastmasu. Pasākumu vadīja Toms Girvaitis, kurš studē Ekotehnoloģiju un jau vairākkārt ir vadījis nodarbības skolēniem par atjaunojamajiem energoresursiem. Pasākumā piedalījās 50 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Savas dzīves veidotājs”

2018. gada 15. februārī V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Savas dzīves veidotājs”.

Pasākuma mērķis: Diskutēt par personības izaugsmi, dzīvei svarīgu lēmumu pieņemšanu un dzīves mērķu sasniegšanu.

Pasākumā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 9.-10. klašu skolēniem bija iespēja personīgās izaugsmes trenera vadībā noklausīties lekciju un uzdot jautājumus par sevis izzināšanu, sevis pilnveidošanu un karjeras izvēles ceļiem. Tāpat pasākuma ietvaros notika diskusija par līderību un dzīves izaicinājumiem. Pasākumu vadīja izaugsmes treneris Aleksejs Daume, kurš vada SIA “Karjeras Konsultācijas” un organizē dažādas apmācības kā izaugsmes treneris. Pasākumā piedalījās 61 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “KCV virtuves pavēlnieks”

2018. gada 16. februārī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “KCV virtuves pavēlnieks”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pavāra profesijas ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā, apzinātu faktorus, kas veicina un kas kavē veiksmīgu karjeru šajā profesijā. 

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt informāciju par pavāra profesiju, personiskajām īpašībām, darba specifiku un izglītības iegūšanas ceļu. Tāpat pasākuma ietvaros notika praktiska nodarbība, kurā skolēni apmeklēja ēdināšanas iestādi, paši mēģināja pagatavot kādu ēdienu, kā arī iepazina vidi, kurā strādā pavārs. Pasākumu vadīja Anda Šīmane, kura pārstāv restorānu “Bangert’s” un jau vairākkārt ir vadījusi meistarklases ēdienu gatavošanā. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Mūrniece.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pacel pasauli!”

2018. gada 22. februārī Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pacel pasauli!”.

Pasākuma mērķis: Palīdzēt skolu jauniešiem skaidrāk apzināt savus talantus un iet uz iecerēto profesijas mērķi, kā arī iepazīstināt ar mērķu plānošanas metodiku, lai strukturēti (rakstot un plānojot) un vienlaicīgi radoši (zīmējot) jaunieši spētu paši izveidot savu nākotnes profesijas realizēšanas plānu.

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 9. klašu skolēniem bija iespēja apgūt, kā izplānot un sasniegt savus mērķus un kā attīstīt prasmi izvirzīt mērķus un būt mērķtiecīgam. Tāpat skolēniem tika skaidrots, ka būt mērķtiecīgiem ir prasme, kas palīdz vēlāk attīstīt visas citas iemaņas. Skolēniem nodarbības laikā bija iespēja strādāt ar mērķu plānošanas programmu “Goal Mapping”, kas paredzēta skolēniem brīdī, kad tiek domāts par nākotnes plānošanu un mērķu izvirzīšanu. Nodarbības laikā katrs skolēns sastādīja savu mērķu karti ar detalizētu plānu un radošo zīmējumu – nākotnes vīziju. Pasākumu vadīja biedrība “Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli!””, kuriem ir plaša pieredze nodarbību un lekciju vadīšanā skolēniem visā Latvijā par to, kā izvirzīt mērķus, kā attīstīt mērķtiecību un to, kā izvēlēties nākotnes profesiju. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Radošo profesiju pēcpusdiena”

2018. gada 23. februārī Turlavas pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Radošo profesiju pēcpusdiena”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar radošo profesiju dažādību un iespējām darba tirgū, ka arī iepazīstināt ar šo profesiju pārstāvjiem.

Pasākumā Turlavas pamatskolā 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar šādu profesiju pārstāvjiem – šuvēju, fotogrāfi un dizaineri. Minēto profesiju pārstāvji nodarbību laikā pastāstīja par sevi, savu darba un darba ikdienu, profesijas plusiem un mīnusiem, kā arī informēja par profesiju dažādību un iespējām darba tirgū. Katrs radošās profesijas pārstāvis bija izstrādājis radošo aktivitāti, kas raksturīga viņa profesijai. Skolēni paši pieņēma lēmumu, kuras profesijas pārstāvja radošo aktivitāti apmeklēt. Nodarbību noslēgumā skolēni prezentēja aktivitāšu rezultātus, pārrunāja paveikto un diskutēja par nodarbībā dzirdēto, apgūto un pārrunāto. Nodarbības vadīja šuvēja Ineta Bērzupa no IK “Marionet”, dizainere Baiba Ivanovska no SIA “Zonda dizains” un fotogrāfe Sintija Linde. Pasākumā piedalījās 20 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pavāra profesijas pēcpusdiena”

2018. gada 23. februārī Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pavāra profesijas pēcpusdiena”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar pavāra profesiju un tās specifiku.

Pasākumā Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 7.-9. klašu un dažādu kursu skolēniem bija iespēja iepazīties ar pavāra profesiju, tās specifiku, darba ikdienu, izaicinājumiem, kā arī prasmēm un izglītību, kas nepieciešama, lai strādātu pavāra profesijā. Tāpat nodarbības ietvaros skolēni kopā ar pavāru gatavoja dažāda veida salātus un salātu mērces, ko, protams, pēc tam arī degustēja, izteica viedokli un diskutēja par pagatavoto ēdienu, tā garšu, pagatavošanas veidu u.c. niansēm. Pasākumu vadīja Restorāna “Bangerts” šefpavārs Aigars Sīlis. Pasākumā piedalījās 32 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2018””

2018. gada 23. februārī Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros apmeklēja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018”.

Izstādes ietvaros Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 12. klašu skolēni iepazinās ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmā augstskolās Latvijā un ārvalstīs, tikās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī piedalījās dažādās aktivitātes un konkursos. Izstādē piedalījās 16 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2018””

2018. gada 23. februārī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros apmeklēja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018”.

Izstādes ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas 11. un 12. klašu skolēni diskutēja ar izglītības iestāžu pārstāvjiem par interesējošiem jautājumiem saistībā ar izglītības iespējām, mācību programmām un studiju kredītiem, kā arī vēroja izglītības iestāžu prezentācijas, piedalījās dažādās aktivitātēs un konkursos un apmeklēja Latvijas grāmatu izstādi 2018. Pasākumā piedalījās 62 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izglītības izstāde “Skola 2018””

2018. gada 23. februārī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros apmeklēja starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018”.

Izstādes ietvaros Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 9.-12. klašu skolēni iepazinās ar izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām un to saturu, ieguva vispārēju informāciju par izglītības iespējām gan Latvijā, gan ārzemēs. Skolēniem tika sniegta iespēja izvēlēties potenciālo sev piemērotāko tālākizglītības programmu, kas sasaucas ar karjeras mērķiem. Pasākumā piedalījās 48 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kāds esmu es?”

2018. gada 27. februārī Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kāds esmu es?”.

Pasākuma mērķis: Iegūt zināšanas, kā plānot sagatavošanās darbus savai izvēlētai nākotnes profesijai – analizēt personības un konkrēti savas spējas un talantus, veidot pašnovērtējumu, izvēlēties sev piemērotāko profesionālo virzienu, veidot plānu mērķu sasniegšanai.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 10.-11. klašu skolēniem bija iespēja klausīties lekciju – diskusiju par tēmām “Mana izvēlētā nākotnes profesija”, “Pašnovērtējuma veikšana, tā nozīme”, “Cilvēka personības profila un iedzimto spēju saikne ar izvēlēto profesionālo virzienu”. Pēc lekcijas-diskusijas skolēni veica praktisko darbu, proti, veica pašvērtējumu, pētīja iedzimtos talantus, kas var palīdzēt piemērotākās profesijas izvēlē, trenējās, kā izveidot plānus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un trenētu mērķtiecību. Pasākumu vadīja biedrība “Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli!””, kuriem ir plaša pieredze nodarbību un lekciju vadīšanā skolēniem visā Latvijā par to, kā izvirzīt mērķus, kā attīstīt mērķtiecību un to, kā izvēlēties nākotnes profesiju. Pasākumā piedalījās 66 skolēni.           

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Inženieris un modernās tehnoloģijas”

2018. gada 5. martā Kuldīgas pamatskolas skolēni un 8. martā Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēni projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros piedalījās pasākumā “Inženieris un modernās tehnoloģijas” Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 1.

Pasākuma mērķis: Iegūt daudzpusīgu informāciju par darba specifiku inženierzinātnēs, kā arī mācību iespējām, kā arī noskaidrot interesi par datorprogrammēšanu, mašīnbūvi un metālapstrādes nozari.

Pasākumā Kuldīgas pamatskolas 7. klases skolēniem bija iespēja apskatīt interaktīvas ekspozīcijas un Kurzemes IKT uzņēmumu produktus, kā arī izspēlēt spēli “Kodu pavēlnieks”, kas māca programmēšanas pamatus un attīsta loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes. Spēlē tika izmantotas skolēnu iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālās zinībās, kā arī aktīvi tika trenēta un pielietot loģiskā domāšanas. Pasākuma noslēgumā skolēni izvērtēja savu iekšējo resursu un prasmju atbilstību iepriekš minētajām nozarēm. Pasākumā piedalījās 24 skolēni.

Savukārt pasākumā Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10. klašu skolēniem bija iespēja apskatīt interaktīvas ekspozīcijas un Kurzemes IKT uzņēmumu produktus, kā arī izspēlēt spēli “Veiksmīgais lauksaimnieks”, kas māca programmēšanas pamatus un attīsta loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes. Spēlē tika izmantotas skolēnu iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālās zinībās, kā arī aktīvi tika trenēta un pielietot loģiskā domāšanas. Pasākuma noslēgumā skolēni izvērtēja savu iekšējo resursu un prasmju atbilstību iepriekš minētajām nozarēm. Pasākumā piedalījās 33 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans dzīves aicinājums”

2018. gada 6. martā Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans dzīves aicinājums”.

Pasākuma mērķis: Iemācīties, kā izplānot un sasniegt savus mērķus – gūt izpratni par emocionālā stāvokļa ietekmi un darba spējām, apgūt principus, kā vieglāk sasniegt iecerēto, mācīties domāt pozitīvi no iespēju, ne no problēmu viedokļa, izzināt mērķus no uzņēmuma, nodaļas vai personības viedokļa.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 8. un 11. klašu skolēniem bija iespēja klausīties lekciju – diskusiju par tēmām “Kā vislabāk darbināt savu prātu, lai iegūtu panākumus?”, “Kāpēc ir svarīgi domāt pozitīvi?”, “Kā izplānot sagatavošanās darbus savai nākotnes profesijai?”. Pēc lekcijas-diskusijas skolēni veica praktisko darbu, proti, katrs izglītojamais izvēlējās vienu profesiju un izplānoja, kā sagatavot sevi šai profesijai, tāpat izglītojamie trenējās, kā izveidot plānu, kā tiekties pēc izvirzītā mērķa, sastādīja plānu sava mērķa realizēšanai un uzzīmēja plānu – mērķa karti. Pasākumu vadīja biedrība “Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli!””, kuriem ir plaša pieredze nodarbību un lekciju vadīšanā skolēniem visā Latvijā par to, kā izvirzīt mērķus, kā attīstīt mērķtiecību un to, kā izvēlēties nākotnes profesiju. Pasākumā piedalījās 84 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras lēmējs”

2018. gada 19. martā Ēdoles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras lēmējs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīties ar daudzpusīgu personību (aktrise, folkloriste, novadniece, koklētāja, muzikoloģe) un viņas pieredzi - par aktiera profesiju un darba specifiku, par rakstura īpašībām un dotumiem, kas nepieciešami, lai izvēlētos šo profesiju, par dažādām lomām ne tikai uz skatuves, bet arī privātajā, cilvēka dzīvē, par individuālā tēla veidošanu, par personības pilnveidošanas nozīmi kopumā, par karjeras lēmumu pieņemšanu. Nodarbības laikā Ēdoles pamatskolas 7.-9. klašu skolēni izmēģināja lomu spēles, runas vingrinājumus u.c. Pasākumu vadīja personība Zane Jančevska. Pasākumā piedalījās 28 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Robotika un programmēšana”

2018. gada 19. un 20. martā Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Robotika un programmēšana”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar programmēšanas pamatiem, lai ieinteresētu programmētāja profesijā.

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar inženiera profesiju (prezentācija, vizuāli piemēri), tās specifiku, programmēšanu, kur tā nepieciešama. Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar instrukcijām darbam ar robotiem un planšetēm. Praktiskajā daļā skolēni paši mēģināja pielietot elementārākās programmēšanas zināšanas, iepazinās ar sensoru, aktivitāšu mijiedarbību – robotu klucīši, praktisks darbs ar tiem. Pasākumu vadīja SIA “AgirVision” robotu skola, kura dažāda vecuma skolēniem piedāvā apgūt robotikas un programmēšanas pamatus. Pasākumā piedalījās 123 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Motivācijas nozīme personības izaugsmē”

2018. gada 27. martā Vilgāles pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Motivācijas nozīme personības izaugsmē”.

Pasākuma mērķis: Rosināt skolēnus apzināties motivācijas nozīmi personības izaugsmē un karjeras lēmumu pieņemšanas procesā.

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja dzirdēt stāstījumu par mūziķa profesiju un tās darba specifiku, rakstura īpašībām un talantiem, kas nepieciešami, lai izvēlētos mūziķa profesiju, izglītības iespējām, kā arī motivācijas nozīmi karjeras veidošanā kopumā, par hobiju nozīmi personības veidošanas procesā, pašnovērtējuma lomu karjeras lēmumu pieņemšanā. Nodarbības laikā skolēni varēja aplūkot un izmēģināt dažādus instrumentus un citu aprīkojumu. Pasākumu vadīja Dita Ņuņēvica – mūziķe, darbojas ar skolēniem dažādos sabiedriskos pasākumos, sacer un ieraksta dziesmas. Pasākumā piedalījās 22 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Stāstnieka profesija”

2018. gada 21. martā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Stāstnieka profesija”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar stāstnieka profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas humanitāro un zinību vidusskolas 1.-5. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar profesionālas stāstnieces darba ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas šajā profesijā, un kā strādāt ar dažāda vecuma auditoriju. Tāpat skolēniem bija iespēja izprast stāstnieka profesijas specifiku un apzināt karjeras iespējas šajā profesijā. Nodarbības laikā skolēniem tika sniegta iespēja pašiem iejusties stāstnieka lomā. Pasākumu vadīja stāstniece Līga Reitere, kura jau vairākkārt ir vadījusi nodarbības skolēniem par valodu, vārda spēku, tradīcijām un stāstnieka profesiju mūsdienu izpratnē. Pasākumā piedalījās 116 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija “Mūziķis” mūsdienās”

2018. gada 29. martā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija “Mūziķis” mūsdienās”.

Pasākuma mērķis: Noskaidrot mūziķa profesijas specifiku, konkurētspēju darba tirgū mūsdienās, izzināt iespējamos karjeras ceļus mūziķa profesijā, kā arī pārliecināties par savu piemērotību mūziķa profesijai.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas humanitāro un zinību vidusskolas 8., 9., 11. un 12.  klašu skolēniem bija iespēja noskaidrot mūziķa profesijas specifiku un konkurētspēju darba tirgū mūsdienās. Nodarbībā skolēniem tika radīta iespēja iepazīt mūziķa ikdienu, dinamisko un dažādo darbu, izaicinājumus, kā arī apzināt karjeras iespējas šajā profesijā. Tāpat skolēniem bija iespēja iejusties mūziķa profesiju un pārliecināties par savu piemērotību mūziķa profesijai. Pasākumu vadīja mūziķe Zanda Tarasova. Pasākumā piedalījās 78 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesijas”

2018. gada 4. aprīlī Kuldīgas Centra vidusskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesijas”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt darba vidi, aprīkojumu un profesiju specifiku šokolādes ražošanas rūpnīcā.

Pasākums Kuldīgas Centra vidusskolas 5. klases skolēniem notika AS “Laima” Rīgā un tā ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīties ar šokolādes ražošanas rūpnīcas struktūru un tajā strādājošo darbinieku profesijām un specifiku. Praktiskās nodarbības laikā skolēniem bija iespēja iepazīt ražošana procesu, kā arī izzināt izglītības un darba tirgus iespējas šajās profesijās. Pasākumā piedalījās 43 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Mūrniece.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Meža sniegtās iespējas darba tirgū”

2018. gada 16. aprīlī Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Meža sniegtās iespējas darba tirgū”.

Pasākuma mērķis: Palīdzēt skolēniem apzināties meža nozares sniegtās iespējas darba tirgū – veicināt skolēnu izpratni par mežstrādnieku un galdnieku profesiju, izzināt savas karjeras iespējas atbilstoši savām interesēm, veicināt skolēnu praktisku darbošanos.

Pasākumā Pelču speciālajā internātpamatskolas-attīstības centra 6.-9. klašu un 1. un 2. kursu skolēniem bija iespēja dzirdēt stāstījumu par galdnieka profesiju, darba ikdienu, nepieciešo izglītību un prasmēm šajā profesijā, plusiem un mīnusiem darbā. Tāpat ar prezentāciju un video palīdzību profesijas pārstāvis demonstrēja savu darba ikdienu. Pasākumā notika arī praktiska darbošanās, kur katram skolēnam pēc paša vēlēšanās bija iespēja veikt nelielu praktisko darbiņu galdniecībā. Pasākumu vadīja galdnieks Māris Stepanovs, SIA “Mana galdniecība” valdes loceklis, kurš jau vairākkārt ir dalījies pieredzē jauniešiem par galdnieka profesiju. Pasākumā piedalījās 40 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums un “Esi stilīgs!”

2018. gada 18. aprīlī Kuldīgas pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi stilīgs!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīt skaistumkopšanas meistara darbu ikdienu, uzzināt prasmes un rakstura īpašības, kas nepieciešamas šajā profesijā, iepazīt amata specifiku un apzināt karjeras iespējas šajā profesijā.

Pasākumā Kuldīgas pamatskolas 5.-8. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar skaistumkopšanas meistara/speciālista darba ikdien“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi stilīgs!”. u, darba specifiku, notika diskusija, kas rosināja skolēnus izvērtēt savu iekšējo resursu atbilstību skaistumkopšanas meistara darbam un karjeras izvēles ceļu. Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un saņemt praktiskus padomus skaistumkopšanā un sava stila veidošanā. Pasākumu vadīja skaistumkopšanas meistare Evita Leismane, kura jau iepriekš ir strādājusi ar skolēniem dažādās meistarklasēs un nodarbībās. Pasākumā piedalījās 25 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti teātri!”

2018. gada 24. un 26. aprīlī Kuldīgas 2. vidusskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti teātri!”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar skatuves mākslu saistītām profesijām Liepājas teātrī.

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 8. klašu skolēniem gida pavadībā bija iespēja iepazīt Liepājas teātri, iepazīties ar skatuves mākslu saistītām profesijām un to pārstāvjiem – aktieris, režisors, scenogrāfs, kostīmu mākslinieks, gaismotājs, skaņu operators u.c. Kopumā skolēni iepazina teātra darba dzīvi un refleksijā mēģināja izvērtēt savu atbilstību teātra vai kino karjerai. Pasākumā piedalījās 49 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tehniskā jaunrade”

2018. gada 26. jūnijā Kuldīgas 2. vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tehniskā jaunrade”. 

Pasākuma mērķis: Radīt interesi par inženierzinātņu profesijām un tehnisko jaunradi.

Pasākumā Kuldīgas 2. vidusskolas 1.-6. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām inženierzinātņu profesijām (būvinženieris, ķīmiķis, fiziķis, programmētājs), to specifiku, nepieciešamo izglītību, zināšanām un prasmēm, un darba ikdienu un izaicinājumiem. Pasākuma praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās praktiskajās darbnīcas, kas saistītas ar iepriekš minētajām inženierzinātņu profesijām. Pasākumu vadīja SIA “Aspired”, kuriem ir plaša pieredze tehniski radošo darbnīcu vadīšanā dažāda vecuma skolēniem. Pasākumā piedalījās 178 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas strādā Latvijas Dabas muzejā?”

2018. gada 24. aprīlī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas strādā Latvijas Dabas muzejā?”. 

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar Latvijas Dabas muzejā sastopamām profesijām un tajā nepieciešamajām kompetencēm.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1.-8. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar Latvijas Dabas muzejā sastopamajām profesijām (ornitologs, entomologs, paleontologs, antropologs), to specifiku, ikdienas pienākumiem un izaicinājumiem, profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, izglītības iespējām, kā arī izvērtēt savu iekšējo resursu atbilstību iepriekš minētajām profesijām. Pasākuma ietvaros notika arī praktiskas darbošanās. Pasākumu vadīja profesiju pārstāvji no Latvijas Dabas muzeja. Pasākumā piedalījās 171 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dejošana - profesija vai vaļasprieks?”

2018. gada 27. aprīlī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dejošana-profesija vai vaļasprieks?”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar deju nozarē sastopamām profesijām un tajā nepieciešamajām kompetencēm.  

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1.-12. klašu skolēniem bija iespēja interaktīvā veidā iepazīties ar deju skolotāja, horeogrāfa, repetitora, dejotāja un deju skolas vadītāja profesiju pārstāvjiem, teorētiski praktiskās nodarbībās iepazīstot darba specifiku, amata noslēpumus, izglītības un darba tirgus iespējas Latvijā un ārzemēs. Pasākumā notika arī praktiska darbošanās, lai skolēni pārbaudītu savas prasmes un interesi par deju nozares profesijām. Pasākumu vadīja Veizāna deju skola, kas ir pieredzējusi deju skola un vada dažādu deju nodarbības. Pasākumā piedalījās 262 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izmēģini, izzini, aizraujies”

2018. gada 3. maijā Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā Kuldīgas novada pašvaldības vidusskolu 10.-12. klašu skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izmēģini, izzini, aizraujies”.

Pasākuma mērķis:

1. Iepazīstināt skolēnus ar vides inženiera specialitāti, lai izdarītu izvēli personīgajam karjeras ceļam un noskaidrotu savu interesi par šo specialitāti.

2. Iepazīstināt skolēnus ar 21. gadsimta profesiju pasauli un rosināt aktīvu līdzdarbību savas nākotnes profesijas izvēlē.

Pasākumā Kuldīgas novada pašvaldības vidusskolu 10.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties vides inženiera organizētā radošajā darbnīcā, kurā izglītojamie dzirdēja stāstījumu par vides inženiera profesijas specifiku, darba ikdienu, izaicinājumiem un izglītības un karjeras iespējām. Pasākuma laikā skolēni iejutās vides inženiera lomā. Praktiskajā daļā skolēni sadalījās pa komandām un būvēja makaronu torņus, sacenšoties ar citām komandām un būvējot pēc iespējas augstāku un izturīgāku torni. Šo pasākuma nodarbību vadīja Toms Girvaitis, kurš studē Ekotehnoloģiju, vides inženierzinātni un jau vairākkārt vadījis nodarbības skolēniem par atjaunojamajiem energoresursiem.

Paralēli notika pasākums, kurā skolēniem bija iespēja dzirdēt dažādu eksakto zinātņu profesiju prezentācijas un “pielaikot” tās un noskaidrot karjeras iespējas. Pasākumā notika aktīva skolēnu līdzdarbošanās un piedalīšanās dažādās tehniski radošajās darbnīcās “Flabera ķīmiķis”, “Fiziķis kosmosā” un “Ķīmiķa plastilīns”. Pasākumu vadīja SIA “Aspired”, kuriem ir plaša pieredze tehniski radošo darbnīcu vadīšanā dažāda vecuma skolēniem.

Abos pasākumos piedalījās 413 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais: Līga Kovaļeva, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra karjeras un audzināšanas darba speciāliste.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras režisors”

2018. gada 7. maijā Vārmes pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras režisors”.

Pasākuma mērķis: Rosināt jauniešus apzināties karjeras lēmuma pieņemšanas procesa un daudzpusīgi attīstītas personības likumsakarības.

Pasākumā Vārmes pamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt daudzpusīgas personības (aktrise, skatuves mākslas un runas konsultante, pasniedzēja, bērnu teātra režisore) pieredzi karjeras dzīvē – par darba specifiku, profesiju iespējām un riskiem, par dažādām lomām ne tikai uz skatuves, bet arī dzīvē. Tāpat skolēniem nodarbībā bija iespēja uzzināt par individuālā tēla veidošanu, par savstarpējās komunikācijas nozīmi karjeras veidošanā, kā arī par profesijām teātrī kopumā. Nodarbības praktiski aktīvajā daļā skolēni izmēģināja lomu spēles, dažādus runas vingrinājumus u.c. aktivitātes. Pasākumu vadīja Zane Daudziņa, daudzpusīga personība, kura vada praktiskās skatuves runas nodarbības, darbojas dažādos projektos kā aktrise u.c. Pasākumā piedalījās 42 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”

2018. gada 9. maijā Ēdoles pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot zināšanas profesiju daudzveidību, specifisko darba vidi un apstākļiem.

Pasākumā Ēdoles pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar leļļu teātra aktieriem, iepazīt leļļu teātra aktieru profesijas darba īpatnības, noskaidrot aktieriem nepieciešamās rakstura iezīmes un prasmes, sajust specifisko darba vidi. Tāpat skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par režisora profesiju un nozīmi izrādes tapšanā. Nodarbības noslēgumā katram skolēnam bija iespēja pārtapt par aktieri un apgūt leļļu vadīšanas pamatiemaņas. Pasākums notika Liepājas Leļļu teātrī. Pasākumā piedalījās 39 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

2018. gada 9. maijā Ēdoles pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot skolēnu izpratni par amatnieku darba ikdienu un amatniecības nozares specifiku atbilstoši mūsdienu pieprasījumam.

Pasākumā Ēdoles pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar ziepju ražošanas uzņēmumu, specifisko darba vidi un aprīkojumu, noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji nepieciešami, lai notiktu ziepju ražošanas process, kā arī noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā nodarbojas ar saražotās produkcijas realizēšanu. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni guva priekšstatu par ziepju ražošanas tehnologa profesiju. Pasākums notika ziepju ražošanas uzņēmumā SIA “Art Soapworks”. Pasākumā piedalījās 39 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amata noslēpumi”

2018. gada 9. maijā Ēdoles pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amata noslēpumi”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot skolēnu izpratni par amatnieku darba ikdienu un amatniecības nozares specifiku atbilstoši mūsdienu pieprasījumam.

Pasākumā Ēdoles pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar amatniekiem un izzināt klūdziņu pīšanas, dzintara apstrādes, keramikas, ādas plastikas, gleznošanas, mīksto rotaļlietu izgatavošanas, podnieka, dzijas krāsošanas, tautastērpu izgatavošanas, tekstilmozaīkas, rotkaļu un filcēšanas darbnīcās strādājošo amatnieku darba ikdienu. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīties ar pārmantotām amatniecības prasmēm un metodēm, amatnieku darba rīkiem un pielietojumu, noskaidrot nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai taptu kvalitatīvs gala produkts, uzzināt par mūsdienīgu mākslas priekšmetu radīšanas priekšnosacījumiem. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni guva priekšstatu par aplūkoto amatniecības jomu profesijām, tādējādi pārbaudot savu interesi par šīm profesijām. Pasākums notika tautas mākslas namā “SAIVA”. Pasākumā piedalījās 44 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veselīgs uzturs”

2018. gada 15. maijā Pelču speciālās internātpamatskolā-attīstības centrā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veselīgs uzturs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar karjeras iespējām uztura zinātnē, kā arī sniegt skolēniem informāciju par veselīgu uzturu un dzīvesveidu.

Pasākumā Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra 7.-9. klašu un dažādu kursu skolēniem bija iespēja tikties ar uztura speciālisti un iepazīties ar viņas darba ikdienu, izglītības un karjeras iespējām, profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, lai pilnvērtīgi varētu strādāt šajā profesijā. Praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja diskutēt par veselīga uztura paradumiem, uzdot jautājumus, uzzināt, kā viegli un ātri pagatavot veselīgas maltītes, kā arī uztura speciālista vadībā pagatavot un pēc tam arī pagaršot veselīgu dzērienu – smūtiju. Pasākumu vadīja uztura speciāliste Katrīna Spuleniece-Aišpure. Pasākumā piedalījās 41 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veselīgs uzturs”

2018. gada 15. maijā Turlavas pamatskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veselīgs uzturs”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar karjeras iespējām uztura zinātnē, kā arī sniegt skolēniem informāciju par veselīgu uzturu un dzīvesveidu.

Pasākumā Turlavas pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar uztura speciālisti un iepazīties ar viņas darba ikdienu, izglītības un karjeras iespējām, profesijas plusiem un mīnusiem, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, lai pilnvērtīgi varētu strādāt šajā profesijā. Praktiskajā daļā skolēniem bija iespēja diskutēt par veselīga uztura paradumiem, uzdot jautājumus, uzzināt, kā viegli un ātri pagatavot veselīgas maltītes, kā arī uztura speciālista vadībā pagatavot un pēc tam arī pagaršot veselīgu dzērienu – smūtiju. Pasākumu vadīja uztura speciāliste Katrīna Spuleniece-Aišpure. Pasākumā piedalījās 40 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Agnese Čīče.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amata noslēpumi”

2018. gada 24. maijā Vilgāles pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amata noslēpumi”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot skolēnu izpratni par amatnieku darba ikdienu un amatniecības nozares specifiku atbilstoši mūsdienu pieprasījumam.

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 5.-8. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar amatniekiem un izzināt klūdziņu pīšanas, dzintara apstrādes, keramikas, ādas plastikas, gleznošanas, mīksto rotaļlietu izgatavošanas, podnieka, dzijas krāsošanas, tautastērpu izgatavošanas, tekstilmozaīkas, rotkaļu un filcēšanas darbnīcās strādājošo amatnieku darba ikdienu. Tāpat skolēniem bija iespēja iepazīties ar pārmantotām amatniecības prasmēm un metodēm, amatnieku darba rīkiem un pielietojumu, noskaidrot nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai taptu kvalitatīvs gala produkts, uzzināt par mūsdienīgu mākslas priekšmetu radīšanas priekšnosacījumiem. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni guva priekšstatu par aplūkoto amatniecības jomu profesijām, tādējādi pārbaudot savu interesi par šīm profesijām. Pasākums notika tautas mākslas namā “SAIVA”. Pasākumā piedalījās 36 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

2018. gada 24. maijā Vilgāles pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot skolēnu izpratni par amatnieku darba ikdienu un amatniecības nozares specifiku atbilstoši mūsdienu pieprasījumam.

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar ziepju ražošanas uzņēmumu, specifisko darba vidi un aprīkojumu, noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji nepieciešami, lai notiktu ziepju ražošanas process, kā arī noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā nodarbojas ar saražotās produkcijas realizēšanu. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni guva priekšstatu par ziepju ražošanas tehnologa profesiju. Pasākums notika ziepju ražošanas uzņēmumā SIA “Art Soapworks”. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”

2018. gada 24. maijā Vilgāles pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”.

Pasākuma mērķis: Pilnveidot zināšanas profesiju daudzveidību, specifisko darba vidi un apstākļiem.

Pasākumā Vilgāles pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar leļļu teātra aktieriem, iepazīt leļļu teātra aktieru profesijas darba īpatnības, noskaidrot aktieriem nepieciešamās rakstura iezīmes un prasmes, sajust specifisko darba vidi. Tāpat skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk par režisora profesiju un nozīmi izrādes tapšanā. Nodarbības noslēgumā katram skolēnam bija iespēja pārtapt par aktieri un apgūt leļļu vadīšanas pamatiemaņas. Pasākums notika Liepājas Leļļu teātrī. Pasākumā piedalījās 30 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Liene Kaminska.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija - zemessargs”

2018. gada 24. maijā Kuldīgas pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija-zemessargs”.

Pasākuma mērķis: Mudināt skolēnus meklēt karjeras iespējas Latvijas militārajos spēkos, apzināt savus iekšējos resursus un kā tos realizēt karjerā un dzīvē.

Pasākumā Kuldīgas pamatskolas 7.-8. klašu skolēniem bija iespēja vispusīgi iepazīties ar zemessarga profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm. Pasākums tika organizēts kā teorētiski praktiska nodarbība, kur 6 dažādās stacijās bija iespēja iepazīties un izprast zemessarga profesiju. Stacijās skolēniem bija iespēja iepazīties ar zemessarga formas tērpu, tā valkāšanas noteikumiem un reglamentu, darba specifiku un uzdevumiem kopumā, izzināt darba ikdienu un izaicinājumus, apskatīt zemessarga tehnisko nodrošinājumu (ieroči, instrumenti, izdzīvošanai nepieciešamais, pārtikas pakas u.c.). Tāpat skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par zemessarga profesijas apguves iespējām Latvijā, dienestu, un nepieciešamajām prasmēm, zināšanām. Pasākumu vadīja Viesturs Zviedris, kurš ir ilggadējs jaunsargu instruktors, vecākais referents, nometņu vadītājs, sporta skolotājs, šaušanas treneris, aizsardzības mācības skolotājs. Pasākums notika Kuldīgas novada, Padures pagasta Tigavas mežā. Pasākumā piedalījās 41 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija - zemessargs”

2018. gada 28. maijā Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesija-zemessargs”.

Pasākuma mērķis: Mudināt skolēnus meklēt karjeras iespējas Latvijas militārajos spēkos, apzināt savus iekšējos resursus un kā tos realizēt karjerā un dzīvē.

Pasākumā Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 7.-8. klašu skolēniem bija iespēja vispusīgi iepazīties ar zemessarga profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm. Pasākums tika organizēts kā teorētiski praktiska nodarbība, kur 6 dažādās stacijās bija iespēja iepazīties un izprast zemessarga profesiju. Stacijās skolēniem bija iespēja iepazīties ar zemessarga formas tērpu, tā valkāšanas noteikumiem un reglamentu, darba specifiku un uzdevumiem kopumā, izzināt darba ikdienu un izaicinājumus, apskatīt zemessarga tehnisko nodrošinājumu (ieroči, instrumenti, izdzīvošanai nepieciešamais, pārtikas pakas u.c.). Tāpat skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par zemessarga profesijas apguves iespējām Latvijā, dienestu, un nepieciešamajām prasmēm, zināšanām. Pasākumu vadīja Viesturs Zviedris, kurš ir ilggadējs jaunsargu instruktors, vecākais referents, nometņu vadītājs, sporta skolotājs, šaušanas treneris, aizsardzības mācības skolotājs. Pasākums notika Kuldīgas novada, Padures pagasta Tigavas mežā. Pasākumā piedalījās 52 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis”

2018. gada 24. maijā Kuldīgas pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju pārstāvjiem un tajās nepieciešamajām kompetencēm, pasākumā iekļaujot gan teorētiskās, gan praktiskās aktivitātes vispusīgai profesiju izzināšanai.

Pasākuma ietvaros notika 3 nodarbības, kur katru nodarbību vadīja citas profesijas pārstāvis – mākslinieks keramiķis, florists un vides speciālists. Skolēni tika iepazīstināti ar katras minētās profesijas specifiku, uzdevumiem, izaicinājumiem, darba ikdienu, kā arī ieguva informāciju par prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas, lai vispusīgi varētu strādāt šajās profesijās. Nodarbības vadīja IK “Helīcija”, kas darbojas floristikas jomā, māksliniece-keramiķe Maija Mitrevica un vides speciāliste Inga Zelcere. Nodarbībās piedalījās 1.-4. klašu skolēni kopskaitā 64.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis”

2018. gada 29. maijā Kuldīgas Centra vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis”.

Pasākuma mērķis: Papildināt izglītojamo zināšanas par dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu un izglītības iespējām šajās profesijās – apzināt, kādas rakstura īpašības ir nozīmīgas šajās profesijās, noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šajās profesijās, izzināt izglītības un darba iespējas šajās profesijās.

Pasākumā Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt 7 dažādu profesiju pārstāvjus – ielu vingrotājs/mūziķis, skaistumkopšanas speciālists, projektu vadītājs/svētku režisors, zemessargs, stikla pūtējs, modes industrijas speciālists, pavārs. Nodarbību ietvaros skolēni ieguva informāciju par katru no profesijām – specifiku, darba ikdienu, izaicinājumiem, prasmēm, īpašībām un zināšanām, kas nepieciešamas katrai no profesijām – izglītības un darba iespējām katrā no profesijām. Skolēni kopā ar profesiju pārstāvjiem diskutēja par karjeras ceļu un lēmumu pieņemšanu, kā arī faktoriem, kas veicina vai kavē veiksmīgu karjeru šajās profesijās. Nodarbību praktiskajā daļā notika praktiski profesiju profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi. Nodarbības vadīja ielu vingrotājs/mūziķis Kaspars Zlidnis, skaistumkopšanas speciāliste Evita Leismane, projektu vadītāja/svētku režisore Vivita Leismane, zemessargs Rihards Kepšs, stikla pūtējs no IK “Raena”, modes industrijas speciāliste Megija Priede un pavārs Aigars Sīlis. Pasākumā piedalījās 384 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Santa Lapiņa, Liene Mūrniece.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ko dara uzņēmēji?”

2018. gada 29. maijā Kuldīgas 2. vidusskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādiem uzņēmējiem un viņu darba vidi.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas 2. vidusskolas 10. un 11. klašu skolēni devās uz strausu audzēšanas uzņēmumu SIA “Nornieki” un šitaki sēņu audzētavu Z/S “Garīkas”. Abos uzņēmumos skolēniem bija iespēja iepazīt uzņēmumus, to vadītājus, ikdienas pienākumus, izaicinājumus, kā arī noskaidrot, kādas zināšanas un izglītība ir nepieciešama, lai vadītu uzņēmumu. Tāpat skolēni iepazina uzņēmumu darba vidi, tur notiekošos procesus un uzņēmumos strādājošo darbinieku darba ikdienu. Pasākumā piedalījās 31 skolēns.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Daiga Žentiņa

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”

2018. gada 1. jūnijā Kuldīgas pamatskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”.

Pasākuma mērķis: Izzināt uzņēmēja prasmes dažādu specialitāšu uzņēmumos.

Pasākuma ietvaros Kuldīgas pamatskolas 1.-9. klašu skolēni devās uz medus produkcijas ražošanas uzņēmumu SIA “Meduspils” un karameļu ražošanas uzņēmumu SIA “Karameļu darbnīca”. Karameļu darbnīcā skolēniem bija iespēja dzirdēt stāstījumu “no idejas līdz realizēšanai”, noskaidrot profesijas pārstāvjus un speciālistus, kas iesaistīti karameļu ražošanā un realizēšanā, iepazīt darba specifiku, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas. Noslēguma skolēni piedalījās karameļu gatavošanas meistarklasē. Medus produkcijas ražošanas uzņēmumā skolēniem bija iespēja vispusīgi iepazīt bitenieka profesiju. Pasākuma laikā bitenieks pastāstīja par savu profesiju, specifiku, darba ikdienu, pienākumiem, izaicinājumiem, kā arī par to, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas, lai strādātu par bitenieku. Noslēgumā skolēni iejutās bitenieka ādā, lai vēl vispusīgāk izprastu bitenieka profesijas specifiku. Pasākumā piedalījās 42 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Guntra Krūkliņa.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju pasaule”

2018. gada 2. jūnijā Kuldīgas pilsētas estrādē Kuldīgas novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju pasaule”.

Pasākuma mērķis: Papildināt skolēnu zināšanas par dažādu profesiju pārstāvju darba ikdienu un izglītības iespējām šajās profesijās.

Pasākumā Kuldīgas novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu 7.-12. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas – improvizācijas teātra aktieris, ielu vingrotājs/mūziķis, aktieris/TV personība/pasākumu vadītājs, motosportists. Pasākuma laikā skolēniem tika sniegta iespēja iepazīt katras minētās profesijas specifiku, darba ikdienu, izaicinājumus, kādas zināšanas, prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas šajās profesijās, tāpat skolēni varēja izzināt izglītības un darba iespējas, kā arī faktorus, kas var veicināt vai kavēt karjeru šajās profesijās. Katrs profesijas pārstāvis piedāvāja kādu paraugdemonstrējumu vai meistarklasi atkarībā no profesijas, lai vēl vispusīgāk ļautu skolēniem izprast profesijas specifiku. Pasākuma nodarbības vadīja ielu vingrotājs/mūziķis Kaspars Zlidnis, biedrība “Motoklubs Stende”, aktieris/TV personība/pasākumu vadītājs Gints Grāvelis, improvizācijas teātris SIA “Bekija”. Pasākumā piedalījās 160 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais: Līga Kovaļeva, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra karjeras un audzināšanas darba speciāliste.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā pelnīt ar savu vaļasprieku?”

2018. gada 6. jūnijā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā pelnīt ar savu vaļasprieku?”.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar iespējām, kā pelnīt ar savu profesiju.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 3.-8. klašu skolēniem bija iespēja klausīties animācijas mākslinieka p stāstījumā par to, kā savu vaļasprieku pārvērst uzņēmējdarbībā, radot sev patīkamu darba vietu. Pasākums ietvēra lekciju, praktiskus demonstrējumus un animācijas meistarklasi, kur skolēniem tika sniegta iespēja pamēģināt, kā ikdienā darbojas un ar kādām tehnikām strādā animācijas mākslinieks. Tāpat animācijas mākslinieks rosināja skolēnus diskutēt par nepieciešamajām zināšanām prasmēm, karjeras iespējām profesijās, kas saistītas ar viņu vaļaspriekiem. Pasākumu vadīja SIA “Multenkulten” valdes priekšsēdētāja Kristīna Ratniece – animācijas māksliniece ar plašu pieredzi meistarklašu un nodarbību vadīšanā. Pasākumā piedalījās 64 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmīgas karjeras formula “Sāc rīkoties!””

2018. gada 18. jūnijā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēniem projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Veiksmīgas karjeras formula “Sāc rīkoties!””.

Pasākuma mērķis: Mudināt skolēnus meklēt un atrast mērķus karjerā, apzināties savus resursus un realizēt tos dzīvē.

Pasākumā Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 9.-10. klašu skolēniem bija iespēja ar teorijas, uzdevumu un spēļu metodēm palīdzēt skolēniem: novērtēt savas stiprās puses un talantus, saprast, kā izvirzīt un sasniegt savus mērķus, apzināti izvēlēties savas nākotnes profesijas virzienu, atrast iespēju pelnīt jau tagad, iegūt motivāciju, lai izveidotu un īstenotu savu mērķu sasniegšanas darbības plānu. Pasākumu vadīja Vineta Saulīte, kura strādā kā jauniešu izaugsmes trenere un vairāku gadu garumā palīdz un atbalsta jauniešus savu mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā. Pasākumā piedalījās 22 skolēni.

Par pasākumu atbildīgais pedagogs karjeras konsultants: Ilonda Reita.