Tradīcijas

Labāko skolēnu pieņemšana pie Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas

Lai aicinātu Kuldīgas novada izglītojamos būt novada patriotiem, justies piederīgiem savai skolai, pilsētai, pagastam, novadam un veicinātu Kuldīgas novada izglītojamo kvalitatīvu izaugsmi, veicot savu tiešo ikdienas darbu, ik gadu tiek rīkota svinīga pieņemšana pie novada Domes priekšsēdētājas, kurā tiek atzīmēti labākie skolēni, viņu sasniegumi valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, publiskās runas konkursos, kā arī aktīva, radoša sabiedriskā darbība, sasniegumi interešu un profesionālās ievirzes izglītībā.

Konkurss „Gada skolotājs”

Lai izteiktu Kuldīgas novada pašvaldības atzinību izciliem izglītības darbiniekiem un stimulētu Kuldīgas novada izglītības iestāžu radoši un kvalitatīvi strādājošos izglītības darbiniekus, kopš 2010. gada Kuldīgas novadā tiek piešķirta pašvaldības balva „Gada skolotājam”. Konkursa uzvarētājs ik gadu tiek nominēts un apbalvots Kuldīgas novada pedagogu konferencē augustā.

Pensionēto pedagogu godināšana

Lai teiktu paldies par mūža ieguldījumu pedagoga darbā un aicinātu arī pensionētos nestrādājošos skolotājus justies aizvien piederīgiem skolai un Kuldīgas novadam, Kuldīgas novada pašvaldība apzina un katru gadu septembrī aicina uz tikšanos Kuldīgas kultūras centrā Kuldīgas novada izglītības iestādēs strādājušos, šobrīd pensionētos skolotājus.

Kuldīgas novada pedagogu konference

Katru gadu augustā pirms jaunā mācību gada konferencē tiekas Kuldīgas novada pedagogi. Tiek runāts par aktualitātēm izglītībā, izvērtēts darbs iepriekšējā periodā, notiek pozitīvās pieredzes apmaiņa. Tiek nominēts un apbalvots pašvaldības konkursa „Gada skolotājs” balvas ieguvējs, kā arī tiek sumināti pedagogi- darba jubilāri.

< SKATĪT AKTUALITĀTES