Pieaugušo izglītība Kuldīgas novadā

Izglītības nodaļas speciāliste pieaugušo izglītības jautājumos
Una Matisone
Tālr. 6 3322540
Mob.tālr. 26542280

Kuldīgas novada pieaugušo izglītotāju piedāvājums

Video apmācības un mācību materiāli:

Zoom videokonferenču rīks

Zoom konferences izveidošanu un vadīšanu datorikas skolotājas Leldes Seleckas pavadībā.

Zoom konferences rīka iespējas datorikas skolotājas Leldes Seleckas pavadībā.

Zoom rīki un darba vide

Google Drive iespējas 

Video lekciju kurss: Google veidlapas

Google veidlapas

Tekstapstrāde Google drive. Google Kalendārs.Google piezīmes. 

Prezentāciju veidošana Google vidē

Balsošanas iespējas. Aprēķini un datu attēlojums "Google" izklājlapās