Pedagogu profesionālā pilnveide

Tālākizglītības pasākumi izglītības iestāžu un izglītības nodaļas darbiniekiem 2020. gadam 

Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 2019. gads

Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 2018. gads

Kuldīgas novada pašvaldībā saskaņotās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas 2017. gads

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ