Pedagogu konferences

11. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

30. augustā, notika 11. Kuldīgas novada skolotāju konference. Tās laikā sumināja Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2019” ieguvēju un darba jubilārus.

Pedagogus pirms jaunā darba cēliena uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons, novēlot skolotājiem priecīgu un ražīgu darbu jaunajā mācību gadā.

Ar iedvesmojošu uzrunu konferencē uzstājās mācītājs un arī sociālo zinību skolotājs Mārtiņš Burke-Burkevics. Viņš pedagogiem novēlēja atrast īpašu pieeju katram skolēnam un atgādināja par pedagogu lielo lomu un atbildību par nākamo paaudžu sagatavošanu dzīvei un vērtību ieaudzināšanu.

Skolotāju konferencē V. Gotfridsons sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2019” saņēmēju – Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju Antru Spuļģi. Skolotāja Spuļģe apbalvojumam izvirzīta par darbu ar talantīgiem skolēniem, radošumu un inovācijām izglītībā. Viņa Kuldīgas Centra vidusskolā strādā kopš 2002. gada – pamatskolā pasniedz sociālās zinības un Latvijas vēsturii, pasaules vēsturi, novada mācību, bet vidusskolā – vēsturi un kulturoloģiju, kā arī audzina 8. klasi. A. Spuļģei ir izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Kopš 2016./2017. mācību gada viņa vada Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, filozofijas, politikas un tiesību, novada mācības metodisko jomu Kuldīgas novadā. Viņa ir arī mācību priekšmeta “Novada mācība” programmas līdzautore. Skolotāja nemitīgi turpina izglītošanos un profesionālo pilnveidi – apmeklē kursus un apmācības, ar tajās gūtajām atziņām un pieredzi pēc tam daloties ar kolēģiem gan skolā, gan novadā. Kolēģi A. Spuļģi raksturo kā stingru, prasīgu un taisnīgu, tai pat laikā uzsverot, ka skolotājai ir laba humora izjūta, viņa ir saprotoša un atbalstoša pret audzēkņiem un kolēģiem. Skolotāja veicina un atbalsta savu audzēkņu dalību konkursos, olimpiādēs, projektos, pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kur viņi arī gūst labus panākumus.

Savukārt pasākuma otrajā daļā pedagogiem tika piedāvāta iespēja atbilstoši savām interesēm piedalīties dažāda satura meistarklasēs, ko sagatavojuši viņu kolēģi, vietējie pieaugušo izglītotāji un lektori, dažādu jomu speciālisti no Rīgas un kaimiņpilsētām.

Apsveikumus jaunā mācību gada priekšvakarā saņēma arī Kuldīgas novada pedagogi – pedagoģiskā darba jubilāri.

60 gadi

 • Vladimirs Osmanovs

55 gadi

 • Maruta Rozīte

50 gadi

 • Velta Jūrmale
 • Sniedzīte Grīnberga

45 gadi

 • Mudīte Sadauska
 • Marija Riķīte
 • Rita Papēde

40 gadi

 • Anita Gotfridsone
 • Mirdza Medne
 • Aija Robežniece
 • Gunta Jankovska
 • Ināra Iesalniece
 • Guntis Jankovskis

35 gadi

 • Mudīte Kobeļeva
 • Gunta Freimane
 • Valdis Augsne
 • Iveta Eglīte
 • Maija Ļeļa
 • Ineta Immere
 • Laila Meirupska

30 gadi

 • Ina Ozola
 • Daiga Matroze
 • Ingrīda Štobe
 • Inga Reinvalde
 • Anita Celmiņa
 • Gita Grulle
 • Sandra Kasakovska
 • Lāsma Balode
 • Santa Lapiņa
 • Tamāra Jansone
 • Līga Muceniece
 • Vita Strautiņa
 • Elita Asne
 • Sanita Miltoviča
 • Sarmīte Viļumsone
 • Vita Šternberga

25 gadi

 • Sanita Vernere
 • Aiga Žīle
 • Aivars Ērglis
 • Ilze Kļaviņa
 • Sangrita Upeniece
 • Jolanta Hartmane
 • Ilona Incenberga
 • Aija Lancmane
 • Andris Ābols
 • Dace Šēna
 • Ilva Hartmane
 • Aira Bumbiere

10. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

Augusta nogale tradicionāli ir laiks, kad novada pedagogi pulcējas pedagogu konferencē, lai ne tikai noklausītos praktiskas un vērtīgas lekcijas, bet arī sveiktu savus kolēģus nozīmīgās darba jubilejās.

Šogad pedagogu konference norisinājās jau desmito reizi. Par Dziesmu svētku pārmantojamības nozīmi pastāstīja Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģents Ints Teterovskis. Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Dr. paed. Aija Tūna informēja par jauno projektu “Latvijas skolas soma – iespēja izjust Latviju”, kura mērķis ir mudināt skolēnus dažādos veidos iepazīt Latvijas kultūru un vēsturi, nesot ideju par Dziesmu un deju svētkiem tālāk. Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa uzsvēra, ka Dziesmu un deju svētki mums būs nepieciešami arī pēc valsts simtgades. Savukārt Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra direktore Inese Astaševska pastāstīja par interešu izglītības kolektīviem Kuldīgas novadā. Pedagogu saimi jaunā mācību gada priekšvakarā uzrunāja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizācijas vadītāja Aiga Šēnberga.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, uzrunājot skolotājus, teica: “Man šodien ir gan liels gods, gan prieks jūs uzrunāt, jauno mācību gadu sākot. Domāju, ka skolotāja profesija mūsdienās ir prestiža – lai arī ko citreiz saka un kādas pārņem sajūtas, būt skolotājam ir priviliģēta situācija. Jo kurā vēl profesijā pēc gadiem pienāk kāds klāt un saka: “Vai atceraties mani? Jūs man mācījāt – vēsturi, matemātiku, ģeogrāfiju. Atceraties, mani sauc tā un tā, es esmu izaudzis, un jūs esat tā vai tas, kurš par mani ir rūpējies, audzinājis, kurš ir iedevis man spārnus. Es šodien gribu jums novēlēt mīlēt savu darbu, mīlēt savu darbu no sirds. Ja jūs mīlēsiet savu darbu, tad jūs mīlēs bērni, ja jūs būsiet mīlēti, tad jūs mīlēsiet dzīvi. Lai jums izdodas! Veiksmīgu jauno mācību gadu!”

Jau devīto gadu pasākumā sveica arī Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2018” saņēmēju. Šogad dāvanu – klēpjdatoru – ieguva Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra (BJC) tautas deju kolektīvu virsvadītāja Zita Serdante. Viņa BJC strādā jau vairāk nekā 30 gadus un ir apmācījusi neskaitāmus deju kolektīvu sastāvus. Ar kolektīviem uzstājusies gan daudzviet Latvijā, gan ārpus valsts, kā arī ieviesusi deju pasākumu pirmsskolas vecuma bērniem, kas ik gadu notiek pilsētas estrādē, veicinot tautas deju un dziesmu tradīcijas jau no mazotnes. Ieaudzinājusi bērnos un jauniešos cieņu pret latviskām tradīcijām, nezūdošu apņēmību un sirsnību, godprātīgu spītību, lai sasniegtu mērķi. Bijusi arī XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku konsultatīvās padomes locekle un piedalījusies svētku organizēšanā.

Pašvaldības pateicību saņēma arī apbalvojumam nominētā Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra skolotāja Agnese Fogele par nesavtīgu un radošu darbu ar skolēniem, kā arī aktīvu iesaisti dažādos pasākumos.

FOTOGALERIJA

Apsveikumus jaunā mācību gada priekšvakarā saņēma arī Kuldīgas novada pedagogi – pedagoģiskā darba jubilāri.

55 gadi

 • Māra Strauta – Bērnu un jauniešu centrs.

50 gadi

 • Rihards Lasmanis – Z. A. Meierociva Kabiles pamatskola.

45 gadi

 • Marija Cīrule – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Valija Sprude – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Māra Šlakorcina – E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Rita Kūle – Vārmes pamatskola,
 • Dagnija Bambāne – Kuldīgas Centra vidusskola.

40 gadi

 • Inese Vitte – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,
 • Inguna Svara – E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Vaira Leite – E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Ainārs Zankovskis – Kuldīgas novada sporta skola,
 • Ausma Grundmane – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Dagnija Šteinberga – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Astra Inga Fabriciusa – Laidu pamatskola,
 • Ivars Asnis – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Edgars Berkins – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

35 gadi

 • Santa Reimane – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,
 • Indra Brigita Beļaka-Bernane – Pelču speciāla internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Inese Pūlmane – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Agita Zubriļena – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Maruta Grigale – E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Rudīte Kronlaka – Kuldīgas novada sporta skola,
 • Gunta Krauze – Bērnu un jauniešu centrs,
 • Ligita Brauna – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Gita Mazā – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Guna Bergmane – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Daiga Baķe – PII “Ābelīte”,
 • Dzintra Fiļippova – Bērnu un jauniešu centrs,
 • Rasma Tīruma – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola.

30 gadi

 • Inguna Krebse – PII “Cīrulītis”,
 • Valija Nāburga – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,
 • Santa Grietēna – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Agita Ļeontjeva – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Daina Tāfelberga – PII “Bitīte”,
 • Inita Embrekte – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Daiga Žentiņa – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Dina Zvejniece – Vilgāles pamatskola,
 • Daina Baltrakova – PII “Ābelīte”,
 • Valentīna Eglīte – PII “Ābelīte”,
 • Līga Kovaļeva – Bērnu un jauniešu centrs,
 • Saila Jansone – Kuldīgas novada sporta skola,
 • Zita Serdante – Bērnu un jauniešu centrs,
 • Ina Celitāne – Bērnu un jauniešu centrs,
 • Guntra Krūkliņa – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,
 • Astrīda Zeile – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Inese Kļaviņa – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Iveta Vēra – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Daiga Vidmane – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Dace Līniņa – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,
 • Dace Rimaševska – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,
 • Daina Jercuma – Ēdoles pamatskola,
 • Astrīda Vilerte – PII “Bitīte”,
 • Inese Baumane – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Rita Ziņģe – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums,
 • Anita Bērziņa – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

25 gadi

 • Gunita Zemberga – Laidu pamatskola,
 • Daiga Stepanoviča – PII “Ābelīte”,
 • Sigita Goršanova – PII “Cīrulītis”,
 • Daiga Strupule-Buka – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,
 • Vega Kūma – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Līga Lapsa – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Ilze Roberta – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Inga Zelcere – Bērnu un jauniešu centrs,
 • Iveta Mellenberga – PII “Bitīte”,
 • Anita Zēberga – Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola,
 • Zigmunds Milzarājs – Kuldīgas novada sporta skola.

Gada pedagogs – “Gada cilvēks izglītībā 2018” ir Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra tautas deju kolektīvu virsvadītāja Zita Serdante.

9. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE

Piektdien, 25. augustā, notika 9. Kuldīgas novada skolotāju konference. Tās laikā pedagogus pirms jaunā mācību gada uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Pasākumā sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2017” saņēmēju Adriju Brantevicu un darba jubilārus.

Uzrunājot novada pedagogu saimi, novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa izstāstīja stāstu par kādas sirmas skolotājas nesenu satikšanos ar savu bijušo skolnieku un saņemtajiem pateicības vārdiem par savulaik izrādītajām rūpēm, kas bijušas ļoti nozīmīgas skolnieka personības izaugsmē. Domes priekšsēdētāja pateicās skolotājiem par to, ka viņi veic tik nozīmīgo skolotāja darbu, neskatoties uz to, ka tas joprojām netiek pienācīgi novērtēts. “Jūsu rokās ir mūsu bērni un jaunieši, tas, par kādiem cilvēkiem viņi izaugs. Jūs esat tie, kuri viņus māca un audzina, sarāj un dod spārnus. Jūsu rokās ir mūsu valsts Latvijas nākotne. Nākamajā gadā mēs svinēsim mūsu valsts simtgadi. Lai jums pietiek spēka pildīt šo ļoti atbildīgo skolotāja misiju  un lai prieks par darbu un dzīvi pavada jūs ik brīdi,” uzrunājot pedagogus, sacīja I. Bērziņa.

Skolotāju konferencē I. Bērziņa sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2017” saņēmēju – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra  logopēdi Adriju Brantevicu. Šādu apbalvojumu pašvaldība pasniedz jau astoto gadu. Balvā A. Brantevica saņēma klēpjdatoru. Viņa arī dalījās pieredzē ar kolēģiem par radošu pieeju un aktuālu jautājumu risinājumiem logopēdijā. Pašvaldības pateicību saņēma arī abas pārējās šim apbalvojumam nominētās skolotājas: Līga Zeidaka no Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas un Aija Botsmane no Laidu pamatskolas.

Ar iedvesmojošām un pārdomas raisošām lekcijām pedagogus pirms jaunā darba cēliena uzrunāja Rīgas Doma kora skolas dibinātājs, diriģents Jānis Erenštreits un profesore, psiholoģijas doktore Guna Svence. Pedagogu saimi jaunā mācību gada priekšvakarā uzrunāja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Kuldīgas starpnovadu organizācijas vadītāja Aiga Šēnberga. Ar nelielu koncertu pedagogus iepriecināja E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas kamerorķestris Veltas Jūrmales vadībā.

Šajā mācību gadā Kuldīgas novadā pedagoģisko darbu sāk pieci jauni pedagogi: Māra Lagzdiņa mācīs bioloģiju un ģeogrāfiju, Zane Andersone būs vieglatlētikas trenere Kuldīgas novada Sporta skolā, Evita Tropiņa ir pirmsskolas skolotāja, Laine Līce mācīs matemātiku, bet Lelde Lange strādās kā speciālais pedagogs.

Apsveikumus jaunā mācību gada priekšvakarā saņēma arīKuldīgas novada pedagogi – pedagoģiskā darba jubilāri.

50 gadi

 • Mārīte Cinovska

45 gadi

 • Alda Januša
 • Viktors Šteinbergs

40 gadi

 • Vigra Leismane
 • Rita Jākobsone
 • Ligita Mateviča
 • Valentīns Vinokurovs
 • Ņina Vītola
 • Edīte Gīme
 • Alda Lausa
 • Rasa Rasmane

35 gadi

 • Inna Zarubina
 • Aina Tovstuļaka
 • Gunita Meiere
 • Anna Augsne
 • Rita Vecā
 • Rita Stumbre
 • Maija Diebele
 • Agita Gerasimoviča
 • Silva Zālīte
 • Ilona Ausēja–Rudzāte
 • Alise Grābante
 • Gunta Krauze
 • Ojārs Pečulis
 • Silvija Skuja
 • Svetlana Knipena
 • Rūta Arāja
 • Aina Zute
 • Laila Ābola
 • Sanita Ermane
 • Inese Freimane

30 gadi

 • Aiga Ciekale
 • Elita Tisjaka
 • Larisa Flugrāte
 • Inga Reimane
 • Santa Zeidaka
 • Daila Zaļkalne–Ernstsone
 • Ingūna Zīlīte
 • Marika Šulce
 • Daiga Keiša
 • Liene Kaltniece
 • Guntra Buivida
 • Maija Mitrevica
 • Daina Lancmane–Megne
 • Dacīte Rozentāle
 • Aiga Šēnberga
 • Jana Jansone
 • Inga Ādlere

25 gadi

 • Ingūna Bensone
 • Aiga Bērziņa
 • Maira Būdeniece
 • Daiga Fokina
 • Sarmīte Grose
 • Inga Kromane
 • Iveta Pucena
 • Andris Lagzdiņš
 • Ineta Kronberga
 • Ilze Stukule
 • Alda Stūrīte
 • Pēteris Kairišs
 • Daina Rasa
 • Jana Paipa
 • Inga Vīksna
 • Iveta Roga

Ieskats pasākumā fotogrāfijās: http://kuldiga.lv/lv/

8. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE

26. augustā notika 8. Kuldīgas novada pedagogu konference. Tās laikā pedagogus pirms jaunā mācību gada uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Pasākumā sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2016” saņēmējas un darba jubilārus, kā arī AS “Swedbank” balvas ieguvēju.

I.Bērziņa uzsvēra, ka izglītība vienmēr ir bijusi prioritāte Kuldīgas novadā. Arī šajā gadā daudz darīts – vairākās skolās veikti būtiski remontdarbi, turpinās mūzikas skolas un sporta skolas pārbūve, kā arī jauna peldbaseina būvniecība. Eiropas Savienības finansējumu, ko novadam būs iespējams piesaistīt, plānots ieguldīt Kuldīgas Centra vidusskolas un Kuldīgas 2. vidusskolas ēku pilnveidošanā. Apjomīgi attīstības plāni ir arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. Atbalstot skolēnus un viņu ģimenes, arī šajā mācību gadā viņi varēs saņemt iespēju braukt sabiedriskajā transportā bez maksas. No 1. septembra pilnīgi visi skolēni līdz pat 12. klasei, ieskaitot, saņems brīvpusdienas, tādējādi iegūstot iespēju baudīt  siltu un veselīgu maltīti.

“Skolotājs cauri laikiem ir bijis gaismas nesējs, un arī jūs tādi esat un būsiet, un to no jums gaida gan skolēni, gan viņu vecāki, gan visa sabiedrība. Šajā pārmaiņu laikā, kādā mēs šobrīd dzīvojam, skolotājam nav viegli. Gribu novēlēt, lai ikdienas dzīves ritējumā jums izdodas atrast laiku padomāt – padomāt par to, kas ir svarīgs katram no jums, un par to, kas vispār ir svarīgs. Novēlu jums darbīgu, ražīgu un spēka pilnu jauno mācību gadu,” uzrunājot pedagogus, sacīja Domes priekšsēdētāja.

Skolotāju konferencē I.Bērziņa sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2016” saņēmējas – V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju Guntu Upesdegli un Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju Indru Ivetu Gaili. Šādu apbalvojumu pašvaldība pasniedz jau septīto gadu. Balvā skolotājas saņēma klēpjdatorus.

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vēstures skolotāja Gunta Upesdegle savu darba mūžu veltījusi skolēnu izglītošanai vēstures zinībās. Kolēģi G.Upesdegli raksturo kā radošu pedagogu, ļoti apzinīgu, atbildīgu un savu amatu zinošu speciālisti. Skolotāja ieguldījusi lielu darbu, sagatavojot audzēkņus vēstures olimpiādēm un vadot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, nepārtraukti apguvusi jaunas zināšanas, kā arī piedalījusies dažādos projektos. Tāpat skolotāja ieguvusi dažādus apbalvojumus gan skolas, gan pilsētas un valsts mērogā – G.Upesdegle saņēmusi ģimnāzijas  skolēnu atzinību un titulu “Gada skolotājs”, ģimnāzijas vecāku padomes Personības balvu par aizrautību un skolai sarakstīto vēstures grāmatu “Atvērta Eiropai”, Kuldīgas pilsētas Goda balvu un Izglītības ministrijas Goda rakstu. Papildus vēstures mācīšanai un klases audzināšanai G.Upesdegle kopā ar skolēniem veido ģimnāzijas avīzi, vada teātra pulciņu un iesaistās skolas mājas lapas veidošanā, kā arī aktīvi darbojas ģimnāzijas skolotāju biedrībā “Piektdienis”, pilnveidojot mācību procesu un skolas vidi. Skolotājai piemīt apbrīnojamas darbaspējas un lieliska humora izjūta, viņa ir ļoti atsaucīga saskarsmē ar kolēģiem un audzēkņiem.

Arī Kuldīgas Centra vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā un ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Indra Iveta Gaile savu dzīvi veltījusi pedagoģijai. Viņai raksturīgs mērķtiecīgi un rūpīgi plānot mācību procesu, lai skolēni apgūst patstāvīgā darba metodes un viņiem rastos interese pašiem turpināt izziņu. Skolotāja iegulda lielu darbu, gatavojot talantīgākos audzēkņus novada un valsts mēroga olimpiādēm, regulāri vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus. Skolotāja Gaile ierosina un aktīvi īsteno jaunas idejas skolā, motivē jauniešus domāt par profesijas izvēli, iesaistot viņus radošās ārpusklases darba aktivitātēs, kas veicina biznesa un domāšanu, teorētisko zināšanu sasaisti ar praksi. Ilgus gadus pedagoģe ir “Junior Achievement Latvija” koordinatore savā skolā un Kuldīgā, organizē skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņus. Tāpat skolotāja Gaile ir pieredzes bagāta direktoru vietnieku metodiskās apvienības vadītāja, koordinē skolotāju sadarbību ar dažādām institūcijām, tālākizglītību un profesionālās meistarības paaugstināšanu. Jau piecus gadus viņa pārrauga Jauno talantu skolas darbu Kuldīgas novadā. Ar savu pieredzi I.Gaile labprāt dalās ne tikai ar kolēģiem Kuldīgas novadā, bet arī ar Alsungas un Skrundas novadu pedagogiem.

Savukārt AS “Swedbank” balvai šogad novada skolas bija izvirzījušas Indru Tīrumu, Sangritu Upenieci, Anitu Balodi, Daci Zomerovsku un Inu Ozolu. AS “Swedbank” Kuldīgas filiāles vadītāja Diāna Reķēna pauda gandarījumu par to, ka banka turpina ilggadējo tradīciju un dāvina datoru vienam no Kuldīgas novada skolotājiem. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē, sniedzot jauniešiem mūsdienīgu izglītību, palīdzot kļūt zinošākiem un konkurētspējīgākiem, balvu saņēma AS “Swedbank” balvu šogad saņēma Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas mūzikas skolotāja Sangrita Upeniece.

Apsveikumus jaunā mācību gada priekšvakarā saņēma arī Kuldīgas novada pedagogi – pedagoģiskā darba jubilāri.

45 gadi

1. Indra Iveta Gaile - Kuldīgas Centra vidusskola

2. Violeta Mileiko - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

3. Anita Laula - Kuldīgas 2. vidusskola

40 gadi

1. Aija Zepa - PII “Bitīte”-attīstības centrs

2. Malda Briede - PII „Ābelīte”

3. Dzidra Saliņa - PII “Cīrulītis”

4. Līga Bergmane - Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola

5. Astrīda Mārtinsena - PII „Cīrulītis”

6. Lidija Zemurbēja - Laidu pamatskola

7. Vera Lepse - Laidu pamatskola

8. Gunta Upesdegle - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

9. Silvija Ozola - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

10. Mārīte Vāvera - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

35 gadi

1. Irina Stikuta - Kuldīgas 2. vidusskola

2. Ļubova Pirtniece - Kuldīgas pamatskola

3. Dace Zomerovska - Kuldīgas pamatskola

4. Eduards Skabis - Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola

5. Daina Grīna - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

6. Valda Gaure - Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

7. Marta Ozoliņa - E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola

8. Inta Rūdolfa - Kuldīgas 2. vidusskola

9. Lorita Dermane - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

10. Līga Lutere - Kuldīgas pamatskola

11. Ilze Šternberga - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

12. Zeltīte Vanaga - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

13. Silvija Herca - Kuldīgas Centra vidusskola

30 gadi

1. Anda Svilpe - Kuldīgas 2. vidusskola

2. Vēsma Eida - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

3. Inita Šneidere - Kuldīgas novada Sporta skola

4. Vijars Švānbergs - Kuldīgas novada Sporta skola

5. Sarmīte Stepanova - PII „Bitīte”- attīstības centrs

6. Anita Sīle - PII „Bitīte”- attīstības centrs

7. Selva Rozentāle - Kuldīgas 2. vidusskola

8. Laimdota Radionova - Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola

9. Sandra Blumberga - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

10. Saiva Peskopa - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

14. Maruta Birzniece - Kuldīgas Centra vidusskola

15. Sintra Heidemane - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

16. Maija Švanka - Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

17. Antra Spuļģe - Kuldīgas Centra vidusskola

25    gadi

1. Sarmīte Viļumsone - Kuldīgas 2. vidusskola

2. Kitija Dazarte - PII „Ābelīte”

3. Dace Giela - Kuldīgas 2. vidusskola

4. Laila Zudāne - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

5. Daiga Šmēdiņa - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

6. Aija Palma - PII „Ābelīte”

7. Anita Ose - Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

8. Sandra Poriņa - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

9. Daina Linde - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

10. Agrita Staško - Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs

Konferences materiāli

Indras Ivetas Gailes prezentācija "Jauniešu gatavošana karjerai"

Guntas Upesdegles uzruna "Iespējas un izaicinājumi izglītības sistēmā"

7. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

28. augustā Kuldīgas kultūras centrā notika 7. Kuldīgas novada pedagogu konference, kurā tika sveikti darba gadu jubilāri.

Konference kļuvusi par ikgadēju tikšanos pirms jaunā mācību gada sākuma. Konferences atklāšanā pedagogus saistībā ar jaunā mācību gada sākumu sveica Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Ar viedokli un savu pieredzi par valsts ideju ikdienā un svētkos dalījās Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš. Viņš uzsvēra, ka valsts ideja sākas katrā no mums, un latviešiem būtu jāpārtrauc kautrēties no sava sarkanbaltsarkanā karoga. Kultūras ministres padomniece Linda Pavļuta un ārštata padomnieks Mārtiņš Kaprāns konferencē runāja par Latvijas simtgades koncepciju un iecerēm valsts nozīmīgās jubilejas atzīmēšanai. Muzikālu sveicienu konferences dalībniekiem un viesiem bija sagatavojis Kuldīgas Kultūras centra jauniešu jauktais koris, Zelta diploma ieguvējs šovasar notikušajos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Darba gadu jubilāri

45 gadi

 • Lauma Astra Grīnvalde – Turlavas pamatskola.

40 gadi

 • Daiga Šmēdiņa – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Heda Auziņa – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Stella Pavloviča – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Ingrīda Jankovska – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Ināra Ozoliņa – PII „Ābelīte”,
 • Rasa Mekša – Kuldīgas pamatskola,
 • Natālija Vizbule – Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola,
 • Daina Šēniņa – PII „Cīrulītis”,
 • Aigars Matevičs – Ēdoles pamatskola,
 • Astrīda Štorha – Vilgāles pamatskola,
 • Silva Brūvere – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Agra Kalniņa – KTTT.

35 gadi

 • Ligita Mežkalne – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Lāse Juska – KTTT,
 • Ruta Ziemele – PII „Ābelīte”,
 • Natālia Rozentāle – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija,
 • Baiba Eglīte – PII „Cīrulītis”,
 • Irēna Ose – PII „Bitīte-attīstības centrs,
 • Inguna Smutova – PII „Bitīte-attīstības centrs,
 • Vija Bukāte – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Brigita Freija – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Ilona Valkovska – Kuldīgas Centra vidusskola.

30 gadi

 • Ilva Hartmane – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Larisa Gailīte – E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola,
 • Džanita Freija – Turlavas pamatskola,
 • Ivrita Antonoviča – Turlavas pamatskola,
 • Ilona Zalkovska – PII „Ābelīte”,
 • Svetlana Djageļa – Kuldīgas pamatskola,
 • Mudīte Dmitrijeva – Kuldīgas pamatskola,
 • Inga Romanovska – Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola,
 • Sandra Ķergalve – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
 • Mārīte Zāģere – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Dzidra Zernevica – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Ilona Freimane – Turlavas pamatskola,
 • Sandra Junkere – Vilgāles pamatskola,
 • Egils Ozoliņš – Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola,
 • Aina Priediņa – PII „Cīrulītis”.

25 gadi

 • Vita Šternberga – Kuldīgas 2. vidusskola,
 • Elita Lampa – Turlavas pamatskola,
 • Ilze Stieģele – PII „Ābelīte”,
 • Kristīne Mūrniece – Kuldīgas pamatskola,
 • Aiga Lagzdiņa – Kuldīgas pamatskola,
 • Jolanta Jankovska – Kuldīgas pamatskola,
 • Indra Brālīte – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
 • Solvita Valdmane – PII „Bitīte”-attīstības centrs,
 • Līga Zeidaka – Kuldīgas Alternatīvā sākumskola,
 • Ieva Cēberga – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Jana Liņķe – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Ēriks Oficiers – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Iluta Plikgalve – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Ina Zute – Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs,
 • Marita Berķe – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Aija Lubiņa – Kuldīgas Centra vidusskola,
 • Liene Kaminska – Ēdoles pamatskola,
 • Daira Linarte – Vilgāles pamatskola.

6. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

2014. gada 29. augustā Kuldīgas Kultūras centrā notika 6. Kuldīgas novada pedagogu konference. Tās dalībniekus uzrunāja un sveica Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa,  izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, valsts sekretāre Sanda Liepiņa un parlamentārais sekretārs Andis Geižāns. Par izglītības un skolas lomu, kā arī skolotāja sūtību mūsdienu sabiedrībā referēja Aija Tūna, Sorosa fonda Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja. Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja Gunta Jankovska un Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktora vietniece Līga Kuršinska dalījās pieredzē ar kolēģiem novadā par savu pedagoģisko veikumu. Konferencē tika sveikta Gunta Jankovska - Gada cilvēks izglītībā 2014, kā arī – tradicionāli – pedagoģisko darba gadu jubilāri.

5. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

2013. gada 30. augustā notika Kuldīgas novada 5. pedagogu konference, kurā jau ceturto reizi tika pasniegta Kuldīgas novada Domes iedibinātā balva „Gada skolotājs 2013”.

Šajā gadā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa apbalvoja divas Kuldīgas novada skolotājas, kuras nominētas balvai – Kuldīgas Mākslas un humanitārās zinību vidusskolas skolotāju Ainu Tovstuļaku un Centra vidusskolas skolotāju Santu Lapiņu.

Konferences materiāli

E.Krastiņa prezentācija „Inovācijas kvalitatīvam izglītības procesam”

S.Lapiņas prezentācija „Skolēnu motivēšana – teorija un realitāte”

L.Mačtamas prezentācija „Mācību rezultāti 2012./2013. mācību gadā un metodiskā darba aktualitātes Kuldīgas novadā”

A.Tovstuļakas prezentācija „Veiksmes atslēdziņa sākumskolēna rokās”

4. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

2012. gada 31. augustā notika 4. Kuldīgas novada pedagogu konference. Tradicionāli konferences dalībniekus uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Par izglītības lomu Latvijas nacionālās valsts stratēģiskās attīstības stiprināšanā uzstājās asoc.prof., dr. phil. Ilze Ostrovska. Tā kā ikgadējās konferences tiek rīkotas ar mērķi motivēt, analizēt un gūt pieredzi, tad konferencē ar pedagoģiskā darba rezultātu analīzi uzstājās Santa Dubure, Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja, savukārt Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolotāja Agita Zubriļena sniedza savu starptautiskajos projektos gūto pieredzi, bet Kuldīgas 2. vidusskolas skolotāja Vita Šternberga stāstīja par inovatīvu mācību metožu un mūsdienīgu tehnoloģiju aktualitāti dabaszinību priekšmetu stundās. Vita Šternberga saņēma arī pašvaldības apbalvojumu - „Gada skolotājs 2012”. Konferencē tika sumināti arī pedagogi - darba jubilāri.

3. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

2011. gada 26. augustā Kuldīgā notika 3. Kuldīgas novada pedagogu konference, kurā tika pasniegta Kuldīgas novada Domes balva „GADA SKOLOTĀJS”. To saņēma V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja Ināra Iesalniece.

Konferencē ar Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstiem un Kuldīgas novada Domes Pateicības rakstiem tika godināti pedagogi – darba jubilāri.

Apsveikto ilggadējo pedagogu saraksts

Konferences materiāli

I.Bērziņas, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas atklāšanas uzruna

A.Aukšmukstas, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas prezentācija „Audzināšanas darba nozīmīgums pedagoģiskā procesa ietvaros”

S.Dubures, Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītājas runa

I.Iesalnieces, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotājas prezentācija „Pedagoga atbildība audzināšanas darba kvalitatīvā plānošanā”

J.Gailīša, Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas projektu vadītāja prezentācija „3T teorijas nozīme radošā un zināšanām balstītā sabiedrībā”

L.Matevičas, Ēdoles pamatskolas direktora vietnieces prezentācija „Plānošanas sistēma par darba dienas otro pusi, kas ir vērsta uz izglītojamā attīstību”

I.Rīnas, Kuldīgas 2. vidusskolas direktores vietnieces prezentācija „Darba dienas otrās puses produktivitāte, atbalsta personāla loma un vieta tajā”  

2. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

2010. gada 27. augustā Kuldīgā notika 2. Kuldīgas novada pedagogu konference, kurā pirmo reizi tika pasniegta Kuldīgas novada Domes iedibinātā balva „GADA SKOLOTĀJS”. To saņēma Kuldīgas Centra vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Iveta Eglīte. Konferencē ar Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstiem un Kuldīgas novada Domes Pateicības rakstiem tika godināti pedagogi – darba jubilāri. Ministru Prezidenta Valda Dombrovska Atzinības rakstu par ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā saņēma E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas direktore Maruta Rozīte.

Konferences materiāli

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas direktores Daces Cines runa

1. KULDĪGAS NOVADA PEDAGOGU KONFERENCE 

2009. gada 28. oktobrī Kuldīgā notika 1. Kuldīgas novada pedagogu konference, kurā ar priekšlasījumu „Izglītība kā prioritāte novadā un valstī” uzstājās bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Konferencē ar Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstiem un Kuldīgas novada Domes Pateicības rakstiem tika godināti pedagogi – darba jubilāri. Konferencē uzstājās LR izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, LR reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Kuldīgas novada Domes deputāte, Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija.

Konferences materiāli

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas uzruna

LR eksprezidentes V.Vīķes - Freibergas uzruna

LR izglītības un zinātnes ministres T.Koķes prezentācija „Izglītības nozares aktualitātes: iespējas un perspektīvas 2009./2010. māc.g.”

I daļas audio ieraksts (MP3 - 60.9 Mb - garums 01:06:32)

LR reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna runa „Pašvaldību loma izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanā”

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas I.Bērziņas prezentācija „Attīstības projekti un ieceres Kuldīgas novadā”

Kuldīgas Centra vidusskolas direktores B.Freijas prezentācija „Izglītības reforma Kuldīgas novadā”

II daļas audio ieraksts (MP3 - 42.6 Mb - garums 00:46:34)