Pedagogiem

Metodiskā darba prioritātes

Kuldīgas novada metodiskā darba prioritāte 2018. / 2019. mācību gadā

Atgādne matemātikā 7. - 9. klašu skolēniem

Atgādne angļu valodā

Novada mācība

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 2019. gada pirmajā pusgadā plānotās aktivitātes

< SKATĪT AKTUALITĀTES