Jauno talantu skola

Informācija par “Jauno talantu skolu” 2018./2019.m.g.

Šajā mācību gadā ir mainīts piedāvāto programmu saturs un tā īstenošana. Skolēniem, tāpat kā iepriekš, tiks piedāvātas programmas pa vecuma grupām – 4.klašu skolēniem, 5.,6.klašu skolēniem un 7.-9.klašu skolēniem. Katrai grupai tiek piedāvāta viena starpdisciplināra programma, kura tiek īstenota visa mācību gada laikā vienu reizi katrā mēnesī (sk. datumus pieteikuma veidlapā), divas savstarpēji saistītas nodarbības dienā. Tas nozīmē, ka skolēns, kurš kopā ar vecākiem pieņēmis lēmumu apmeklēt novada “Jauno talantu skolu”, ir nodarbināts no plkst. 10.00 līdz 13.15. Šāds programmu īstenošanas veids paredz mazākas grupas. Ja pieteikumu skaits būs lielāks nekā varam uzņemt, par atlases kritēriju tiks izmantots iepriekšējā 2017./2018.m.g. vidējais vērtējums, kuru lūdzam izglītības iestādes pārstāvim, kurš saņems vecāku pieteikuma anketu dalībai novada “Jauno talantu skolai”, uzrakstīt uz saņemtās pieteikuma anketas veidlapas.

Kuldīgas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas speciāliste
Lilita Mačtama
27841950

PIETEIKUMA ANKETA

KĀRTĪBA, KĀDĀ DARBOJAS KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS „JAUNO TALANTU SKOLA”

Izraksts no 2018. gada 30. augusta Kuldīgas novada domes sēdes protokola nr. 9

Novada „Jauno talantu skolas” nodarbību grafiks 2019. gada 18. maijā

< SKATĪT AKTUALITĀTES