Izvēlies savu vidusskolu

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola – atrodi savu izaugsmes iespēju!

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā iespējams apgūt:

 • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu;
 • vispārizglītojošā virziena programmu.

Izvēloties mācīties V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, būs iepēja iesaistīties šādos pulciņos:

 • Teātris;
 • Lego robotika;
 • Koris;
 • Vokāli instrumentālais ansamlis;
 • Instrumentālais ansamblis;
 • Tautas mūzikas instrumentu kopa „Skolas spēlmaņi”;
 • Ceļu satiksmes drošības pulciņš;
 • Dabaszinātņu laboratorija;
 • Dizaina pulciņš;
 • Iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.

Ārpusklašu izglītības programmas:

 • Ekoskolu programma;
 • „Sporto visa klase”.

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

www.vpkv.kuldiga.lv (mājaslapa tapšanas stadijā)

Kuldīgas 2. vidusskola – bērniem un viņu vecākiem draudzīga skola!

Skola īsteno deviņas dažādas licencētas un akreditētas izglītības programmas no 1. līdz 12. klasei klātienē un neklātienē.

Skola papildus piedāvā:

 • programmas „Datorikas pamati un programmvadāmas ierīces” apguvi 4.  klasē;
 • rotaļgrupu pirmsskolas un sākumskolas bērniem pēc stundām no 14.00 līdz 17.30;
 • sākumskolas klasēs katram skolēnam ir savs „portfelis”, kurā uz nedēļu tiek atstāti skolas piederumi, lai atvieglotu skolas somu;
 • pagarinātās dienas grupas sākumskolas un pedagoģiskās korekcijas klašu skolēniem;
 • autoapmācību 9. – 12. klasei;
 • Jauno ķīmiķu skolas nodarbības dabaszinātņu ieinteresētiem skolēniem;
 • „Esi līderis!” 10. – 12. klašu skolēniem profesionālās pilnveides izglītības programmu „Uzņēmējdarbības pamati”;
 • plašu interešu izglītības (pulciņu) piedāvājumu visām vecuma grupām;
 • logopēda, psihologa, speciālā pedagoga un sociālā pedagoga nodarbības;
 • reizi mēnesī skolēnu vecāki tiekas tējas vakaros kopā ar skolas psiholoģi, lai neformālā gaisotnē pārrunātu aktuālus jautājumus.

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

k2v.kuldiga.lv/

Kuldīgas Centra vidusskola

Kopā cenšoties –  varam!

Šogad piedāvājam 10. klasē apgūt vispārizglītojošā virziena IP programmu ar padziļinātiem pamatmācību priekšmetiem – latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu; matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena IP programmu ar padziļinātu matemātiku.

 • Joprojām sagatavojam 2. pakāpes vācu valodas diploma ieguvei.
 • Pētījumus un eksperimentus varam veikt Dabas procesu pētniecības centrā.
 • Matemātiku iespējams apgūt 3 dimensiju klasē.
 • Tev ir iespēja piedalīties ārpusstundu nodarbībās un darboties skolēnu līdzpārvaldē.

Izdari savu izvēli! Lai saulaina vasara!

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

kcv.kuldiga.lv

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – skola, kur izstiept rokas un aizsniegt visu, kas nosapņots!

Šogad piedāvājam 10. klasē apgūt vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu) vai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (ar padziļinātu angļu valodu).

Piedāvājam daudzveidīgas mākslas nodarbības:

 • grafiskais dizains;
 • animācija;
 • grafika;
 • vides dizains;
 • gleznošana, zīmēšana;
 • keramika.

Iespēja apgūt autoapmācību.

Skola lepojas ar bagātām tradīcijām un aktīviem audzēkņiem, kuri darbojas kādā no diviem koriem un ansambļiem, četriem tautisko deju kolektīviem, skolēnu līdzpārvaldē, daudzveidīgos ārpusstundu pasākumos un citur. Mācību iestādei ir sadraudzība ar skolām Īrijā, Vācijā un Lietuvā, turklāt tā ir novērtēta „Draudzīgā aicinājuma” skolu reitingā. Skolas absolventiem ir ievērības cienīgi sasniegumi. Skolai ir jauni mācību kabineti un mākslinieku darbnīcas. Audzēkņiem ir iespēja iesaistīties skolas avīzes „MESS” tapšanā.

Kuldīgas novada pašvaldība, sākot no 2016. gada 1. septembra, nodrošina brīvpusdienas visiem skolēniem līdz pat 12. klasei.

www.kmhzv.kuldiga.lv

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES