Izglītojamo skaits izglītības iestādēs

Izglītojamo skaits Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gada sākumā

Izglītojamo skaits Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019./2020.mācību gada sākumā

Izglītojamo skaits Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018./2019. mācību gada sākumā

Izglītojamo skaits Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017./2018.mācību gada sākumā