IESPĒJA PIEDALĪTIES PROJEKTOS, SEMINĀROS UN KURSOS

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Eiropas Jaunatnes gada otrajā ceturksnī jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un pašvaldībām piedāvā mācību un citas izaugsmes iespējas.

No aprīļa līdz jūnijam JSPA plāno organizēt vairākas mācības un citas pilnveidojošas aktivitātes jauniešiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, organizācijām un citiem interesentiem. Plānojot otrā ceturkšņa aktivitātes, JSPA ir reaģējusi uz pašlaik būtisko jautājumu loku – Ukrainas kara un bēgļu situācijas aspektiem, solidaritātes un vienotības vērtību stiprināšanu, kritiskās domāšanas nozīmi cīņā pret dezinformāciju un viltus ziņām.

JSPA ieplānotās aktivitātes

Aprīlī:

• no 26.-30. aprīlim sāksies supervīzijas grupu sesijas darbā ar jaunatni iesaistīto psihoemocionālās veselības atbalstam. Pieteikšanās līdz 6. aprīlim, aizpildot anketu. Uzzini vairāk šeit.

Maijā:

• 3. maijā plkst. 10:30 – 12:00 cikla “Jaunieši nemiera laikos” trešais vebinārs “Kā palīdzēt iesaistīties? Darbs ar bēgļiem”;
• No 11. līdz 12. maijam mācības jaunatnes darbiniekiem par digitālo prioritāti “Kritiskā domāšana un droša interneta vide”;
• No 24. līdz 25. maijam brīvprātīgā darba mentoru mācības;
• 25. maijā plkst. 15:00 – 16:30 cikla “Jaunieši nemiera laikos” ceturtais vebinārs “Kā jauniešiem veidot starpkultūru dialogu?”;
• No 30. maija līdz 1. jūnijam “Erasmus+” stratēģiskās sadarbības projekta “Europe Goes Local” moduļu mācības pašvaldībām par darbu ar jaunatni lauku reģionos.

Jūnijā:

• No 6. līdz 10. jūnijam starptautiskas mācības par “Erasmus+” iespējām starptautiska mēroga jaunatnes darbā;
• 8. jūnijā vebinārs par brīvprātīgā darba organizēšanu tiešsaistē;
• 29. jūnijā vebinārs par NEET jauniešu (nestrādā, nemācās un neapgūst arodu pie meistara) iesaisti brīvpātīgā darba aktivitātēs.

Plašāku informāciju par šiem pasākumiem un pieteikšanās kārtību pēc to izsludināšanas JSPA publicēs jaunatne.gov.lv un citos komunikācijas kanālos.

JSPA regulāri papildina informāciju par vietēja un starptautiska mēroga mācībām un citām pilnveidošanās iespējām, aktuālos jaunumus publicējot tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv sadaļā Pasākumi.

JSPA otrā ceturkšņa mācību kalendārs pieejams šeit (PDF).

< SKATĪT AKTUALITĀTES